ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети януари                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ВЕЛИЧКА К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 731 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:02 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.Н.А., редовно призован, се явява лично и с адвокат И., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Дирекция за национален строителен контрол, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор К..

 

Явява се вещото лице инж. З.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване допълнителното заключение на вещото лице инж. З.Ч.А., която е със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание, като я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ И.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОР К.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме допълнителното заключение на вещото лице А. и да определи възнаграждение за положения труд, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице инж.А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 50 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становищата на страни, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ И.: Да се уважи исковата претенция така, както е предявена. Поддържам съображенията, изложени в предходно съдебно заседание, като съобразите и заключението, дадено от вещото лице в днешно съдебно заседание.

Претендирам разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Поддържам представеното писмено становище.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОР К.: Да се отхвърли исковата претенция.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: