ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На единадесети април                                 две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 730 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  Г.А.Е., редовно и своевременно призован,  се  явява лично, служебно доведен. Явява се и  процесуален представител адв.Д.Г., с представено пълномощно по делото.

 ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ СОФИЯ, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор С..

Явяват  се надлежно доведени свидетелите С.Х.З. и Я.О.П..

          АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

          ПРОКУРОР С.: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът  счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по повод искова молба от Г.А.Е. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора в гр. Бургас, чрез адв. Г. с адрес ***, срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, бул. Ген. Столетов №21, за осъждане на същата на основание чл.1 ЗОДОВ, вр. чл.203 и 204 от АПК да заплати на ищеца сума в размер на 20 000,00 лева, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди вследствие противоправни действия и бездействия на ответника спрямо ищеца за времето от 01.02.2013г. до 01.10.2017г., ведно с дължимата законна лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане на сумата и направените съдебноделоводни разноски.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на ищеца да установи с допустимите и годни в административния процес доказателствени средства  социално-битовите условия в Затвора Бургас и по- конкретно в помещенията на изтърпяваното от него наказание лишаване от свобода, при надлежно проведено доказване.

Съдът напомня на страните, че в разпоредбата на чл.284 ЗИНЗС е налична презумцията, че лишения от свобода е търпял неимуществена  вреда, като в тежест на ответния орган в този случай е да обори  законово установената  презумция. В тази връзка съдът е изискал своевременно справка от Началника на Затвора Бургас за хигиенните и социално- битовите условия на  Затвора Бургас в процесния период, с конкретни данни за параметрите на  помещенията, в които ищецът е изтърпял своето наказание.

Към настоящият момент такава справка не е представена. Депозирана е молба от процесуалния представител на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” ю.к.Чанев, с която същия уведомява, че към настоящия момент  справката не е изготвена, като желае делото да се отложи за друга дата, с оглед надлежното депозиране на  същата.

В изпълнение на доказателствените искания на ищеца в съдебната зала  са доведени служебно  свидетелите С.Х.З. и Я.О.П..

АДВ.Г.: Нямаме  възражения  по доклада. Считаме, че правилно съдът, с оглед последните изменения на ЗИНЗС, е формулирал  доказателствената тежест. Държим на разпита на  двамата свидетели. Справка към делото няма,  но при възможност е добре да извикате представител на Затвора Бургас, защото както вече се установи  справките, които се изпращат   би следвало да бъдат  подкрепени с разпита на  представител от Затвора, който познава добре обстятелствата. Моля за разпита на представител на Затвора Бургас.

ПРОКУРОР С.: Моля да се уважи доказателственото искане на ответника за прилгане на справка от Затвора Бургас, тъй като същата е  необходима за установяване на периода, в който лишения от  свобода изтърпява наказанието, режимите, помещенията, техният размер и прочие. Подкрепям и доказателственото искане, направено от ищеца да се разпита  свидетел - представител на Затвора.

АДВ.Г.: Според мен  всички свидетели  следва да бъдат разпитани в едно заседание. Евентуално ние днес ще събърем доказателства с неговите сведетели, а може да възникнат  въпроси, а няма как да ги призовем за следващото съдебно заседание. С оглед установяване  на спорното от безспорното ще подготвя въпроси, на които да ми отговори  ответника. Да преминем към разпита  на водените свидетели.

Съдът пристъпи към снемане на самоличност на свидетеля З..

          С.Х.З.: На 52 години,  българин, български  гражданин, осъждан. Към настоящият момент изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора Бургас. Без родство с ищеца по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Съдът  пристъпи към разпита на свидетеля З., при отвеждане по- рано на свидетеля П..

СВИДЕТЕЛЯТ З.:Познаваме се от Затвора, в един коридор бяхме,  в едно спално помещение. Познавам го от 2012 г., 2013 г. беше в 5  или 9 група.  Вкараха  го в моята килия и до преди два месеца бяхме заедно в една килия. Килията 5 или 4 -  на дължина три вишки, а на късо – две вишки. По средата остава една  пътека от 30 см., маса. Вишките  са по 1.80 м. Това означава, че килията е горе-долу  5.5 м. на 3.5 м., към 18 кв.метра. Бяхме около 18 човека вътре, през повечето време в помещението.Вътре има два прозореца, с размери  1.10 см на дължина и 50 см  на широко. Не се отваряха  от вишките, които стоят, те пречеха да бъдат отворени. Осветлението-две лампи, от тях едната свети. През деня на свободен режим в коридора.В 6.00 ч. сутрин ни отварят и в 19.30 ч. ни затварят. Тоалетна и баня има,  но ние след 19.30ч. нямаме достъп. През деня има две чешми, два душа, като от тях единият само работи. Крановете постоянно са счупени, клекала –две. На петия етаж –две клекала за 86-90човека. Вечерта  една кофа ползваме, но не е достатъчна, но имахме само една- няма къде да се сложи, кофите са меки, няма място  за втора кофа да се сложи. Кофите стояха до вратата и там се ходи на място, др. няма къде, пред всички останали. Г.Е. започна преди три години работа в затворническата кухня, а преди това не е работил. Отоплението- парното е с четири  ребра,  сутрин  го пускат в  6.00 ч. до 8.30 ч.   сутринта  и  след обяд  от 17.00 до 18.30 ч. Хигиената  в помещенията  е наше задължение, но  аз  от 24 години  не съм виждал препарати. Само парцал с вода и хлорна вар, др препарати  нямаше. Сега има промяна- от два месеца има препарати. Простирахме вътре в килията, като се перем. Всеки простира на вишката си. И като запалят цигари  вътре какво става, ние пушим – 18 човека пушачи и да не пуши човек пак се задушава. Такава килия няма, няма килия за непушачи. Храната , какво  да Ви кажа, гадна е. През ден дават ориз, картофи и зален боб.Затворници приготвят храната. ГДИН настояват в затворническата кухня всеки един да има документ, а няма човек с диплома. На каре ни вадят  един път на ден, по един час. Площта на карето е малка, малко по- голяма от тази стая.  Първото каре от 10.30 часа е спряно, има само в 16.30 часа. Г.  нищо не можеше да направи. Споделяше ми, че е гадно, но няма как, хора сме, трябва да живеем. Има един случай дето го знам. Момчето като е скачало (посочва ищеца) от втора вишка да слезе долу, а един негов колега оставил кофа и двата му крака влязоха в кофта с  врялата вода. Нямаше човек, който да го закара в болницата.Това беше  2011 г.  или 2012 година. Влезе в болницата – краката му са в белези.Не помня на кой ден го вкраха в болницата , беше след няколко дена. Отиваш   на лекар, главата те боли, те дават един аналгин, а за кръста парацетамол, това го  чувам от години. Аз не знам дали са доктори или фелдшери. Аз се оплаквам  за кръста – той дава  парацетамол . Аз си плащам лекарствата. Аз съм длъжен да се държа човешки, а те!

ВЪПРОСА НА  АДВ.Г.: За  периода 2013-2017 година, периода,  който ни интересува. Това е  преди ремонта, какви паразити се разхождаха из Затвора?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Хлебарки, дървеници,  мишки.Дървеницата е нещо мног гадно,  сърби  до рана.Хапе до кръв, надуват се и излизат мехури. И Г. го хапят, той се  е оплаквал.

          ВЪПРОСА НА  АДВ.Г.: В Затвора обезпаразитяват ли?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: На месец ако минат е добре но ефект от обезпаразитяването няма.

ВЪПРОСА НА  АДВ.Г.: За периода  2013г. – 2017г. Затвора осигури ли помещение за простиране или помещение за изсушаване на дрехи?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Не. Когато се изперат дрехите  има голяма влага. На всеки един от нас влияе влагата.Ние имаме право да си подреждаме вишките, но отрядната се грижи за помещенията, за реда.

ВЪПРОС  НА АДВ.Г.: В тази килия колко броя вишки са там?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: 18 вишки, т.е. 18човека – на три реда.Всеки втори има шкафче, в което държим храната, тоалетни принадлежности. Храната стои в същото помещение. Вечер се слага  кофата и храната е вътре в шкафовете.

ВЪПРОС  НА АДВ.Г.: Лятно време как се проветрява?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Ние не можем да спим , не можем да отворим прозорците.Отрядната ми казва „не съм те вкарала пожелание”.

ВЪПРОС  НА АДВ.Г.: На лафките има ли стоки за обезпаразитяване? 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Няма стоки за обезпаразитяване на лафктите.

ВЪПРОС  НА АДВ.Г.: От медицинският център да е извършвана  проверка относно обезпаразитяване?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Не, абсурд. В  килията  има маси, столове кофи, всичко е до вишката, вентилацията  няма.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Колко литра е кофата?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: 10 литра, не съм виждал кофа от 15 литра. Вечер се  използва  до 7 литра,  след това прелива. Прането става когато имаме баня . За пране  или за баня ни дават един сапун, дали ще се къпеш или переш, все с него? Инспекторът по социални дейности не се  е намесвал в управлението на килията.

Адв.г.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

Прокурор С.: Аз нямам въпроси.

Свидетелят З. беше отведен от съдебната зала.

В залата беше въведен свидетеля П., на който сне самоличността, както следва:

Я.О.П.: На 40 години, българин, български граждани, осъждан,  без родство  с ищеца.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обешава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Ние сме били заедно в една килия,  от 2006 година сме заедно в една килия. От 2005 година  ме свалиха в първа зона  и през 2013 година ме качиха горе и от 2015 година го познавам. Били сме заедно в една килия на пети етаж , в четвърти  малък  коридор. В  една килия  с  него и С.. Размерът  на килията   е  18-20 човека,  килията на дължина три вишки и на ширина две вишки. На три етажа са, няма въздух, те са точно до прозореца, мишки, хлебарки и още ги има. Кофата я ползваме общо за цялата килия за 18-20 човака, някои ядат,  друг седнал на кофата  и това го миришем,  говоря за кофата на  физиологични нужди. Кофата е вътре  от  вечерта, след вечерна проверка  и след 8 часа кофата е вътре и я  изполва цялата килия, не може да се спи, не се диша.Имаше хора, които спяха на земята, ние спяхме по двама. Прозорците – по два прозореца, но като слагаме вишките прозорците не се отварят, светлина  няма,  с две крушки сме. Тъмно е, много е малко осветлението. През деня  ползваме обща баня, в която има два душа, от които работи един душ и колко човека да се  изкъпем с един душ. Като спре топлата вода. Целият кородир сме на този душ. Ние сме били 80-85 човека на коридор. 2016 и 2017 година имаше много хора. Около 120 човека,  банята обща и  само един  душ работи. Прозореца отсреща е счупен,  разболяваш  се, изстиваш вместо да се сгрееш, но лекаря  дава само аналгин или парацетамол, исках бележка. за да ми купят лекарства отвън,  но не  ми ги дадоха да ги внеса. Няма обслужване, там лекари няма. В коридора същата работа.  До 2015 година не съм работил. Г. от 2015 май не работеше. През 2017 година май работеше. Веднъж на ден  излизахме на каре. Сега е два пъти, но аз не съм излизал. Имаше второ каре, после преди 3, 4 години  го спряха. Има второ каре но не се ползва. Аз съм работил в кухнята. Много е  зле  положението с храната. Храната е една и съща,  дават боб, леща и ориз през цялата седмица. Хлябът  не стига, с едно парче не можеш да се наядеш.Навсякъде е мизерия, препарати  колкото и да дадат, като си в една  килия с 18 човека хигиена няма. Не става. Препарати дават на 2, 3 месеца веднъж –една прах и едно веро. Отоплението е много зле.  Или едното парно не рабати  или другото,  има режим и като спре парното вътре е лед. На ден пускат парното веднъж  за около един час. Вътре сме с дрехи, одеяло , топлим в шишета  вода и слагаме под краката, с едно одеяло сме. Ако няма кой да ти носи отвън  е много зле.

ВЪПРОСА НА АДВ.Г.: Има ли дървеници, говорим  за 2015 -2017 година?

СВИДЕТЕЛЯТ П.:Да, има.Като те ухапе получаваш сърбежи  по цялото тяло. С рани сме. Не съм виждал обезпаразитяване в Затвора.

ВЪПРОСА НА АДВ.Г.:  Колко пъти имате право на изпиране на личните си дрехи?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Като има топла вода,  на седмицата два пъти има топла вода, но няма сапун, ако имаш остатък можеш да си изпереш. Простираме направо на  вишките, в килията. Когато се изсушават дрехите  има влага, момчетата се разболяват. Гошо се  е оплаквал. Той беше ухапан от мишка, бяхме в една килия. На вишката има постоянно мишки. Оплакваме се, но никой не взима мерки и още ги има. Вчера на прозореца имаше три мишки и са изгризали храната. В калията не всеки има шкаф, защото няма място, има един шкаф на двама-трима. Маси нямаме в момента , старшините ги чупят. Хранителните продукти ги държим в  шкафа. В шкафчето има дрехи, ядене, няма къде да слагаме. Аз съм от 17 година в Затвора. Няма помещение за простиране на дрехи, не е осигурено. Лафка посещаваме, когато имам пари. На лафката средства за обезпаразитяване няма.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Осигурява ли администрацията средства за изпиране на дрехи за лишените  от свобода без доходи?

СВЕДЕТЕЛЯТ П.: Не.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С.: Вишките на колко етажа са?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: На три – това е легло. Трите  вишки една  над друга са около 3.00 метра. До тавана остава малко място, колко да се легне, не може да се обърнеш. В кухнята има баня, но  не може да се каже, че е баня- къпят се с кофа, няма постоянно топла вода. Г. се е къпал с нас. Като има парно, има топла вода, вечер ако сварим има топла вода. Пералня има по   график за работещите,  ако не го спазим дрехите ти остават мръсни.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С.: В килиите с какво си  топлите вода?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Имаме бързоварче, с това си правим кафе. Пълним кофа,  пълним шишета с вода,  топлим вода за краката. Цялата килия ползваме една кофа вечер за физиологични нужди.

АДВ.Г.: Други доказателствени искания нямам. Държа  да бъде посочено от Началника на Затвора длъжностно лице, което да свидетелства за същите обстоятелства, за да бъдат сравнени показанията на разпитаните  днес свидетели, по възможност да бъде Инспектора  по социални дейности, защото това е лицето, което отговаря за реда. В случай, че не може да бъде изпратен моля, да ми бъде  даден срок, в който да представя писмени въпроси, които да бъдат изпратени на ответния орган и отговорите да бъдат включени в справката, която е изискана от Затвора Бургас.

ПРОКУРОР С.: Не възразявам на таканаправеното доказателствено искане.

Съдът намира, че делото не е  изяснено  пълно, вестранно  и обективно, поради което счита, че не следва да приключва събирането на доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането  на доказателства.

          ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответният орган да представи служебно поисканата справка от Затвора Бургас, като на Началника на Затвора бъде изпратено уведомление за необходимостта да изпрати свидетел в случай, че такъв е наличен, който да свидетелства за условията в Затвора  през процесния период от 01.02.2015г. до 31.10.2017 г., по възможност инспектор  социални дейности. В случай, че такъв не може да бъде изпратен в качеството на свидетел за датата на следващото съдебно заедание  в изисканата от съда справка да бъдат включени отговори  на поставените от адв. Г. въпроси  в писмен вид, на който съдът определя 10 дневен срок за депозирането им   пред съдебния състав.

ОТЛАГА делото  и го НАСРОЧВА за 02.05.2018 година от 13.30 часа, за която дата и час ищеца да бъде призован чрез администрацията на Затвора Бургас.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: