ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 08.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми юли                                         две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 721 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.П.Н., редовно призована, явява се лично и с адв. В., с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Н.Н., редовно призована, не се явява. За нея – адв. В., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Карнобат, редовно призован, представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.П.В., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.П.Б., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Й., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Й., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.Й., редовно призован, не се явява.

В залата присъства вещото лице С.И..

 

По хода на делото:

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателите и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВ. В.: Да се изслуша вещото лице.

 

С оглед становището на адв. В. и поради липсата на процесуални пречки за изслушване на вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

 

С.Ж.И. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. В.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и предвид липсата на формулирани въпроси към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице И., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.

 

АДВ. В.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВ. В.: Моля да постановите съдебен акт, с който да уважите жалбата и да отмените процесната заповед, издадена от кмета на Община Карнобат. От изслушаната съдебно-техническа експертиза се установи, че процесните сгради не са заплашени от самосрутване, годни са за обитаване, поради което не следва да бъдат премахвани.

Моля за съдебен акт в този смисъл.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: