ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 03.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На трети юни                                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 720 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.С.Г., редовно уведомен, се явява лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Б., която представя пълномощно.

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам възражения по хода на делото.

Юрисконсулт Б.: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Подал съм молба против заповедта, с която е забранено ползването на един гараж, който съм приспособил за живеене. Поддържам жалбата. Този гараж съм пригодил, за да живея там, защото ми е трудно да качвам стълбите. Имам апартамент на третия етаж, но няма асансьор, не мога да вървя и не мога да се качвам горе в апартамента да живея. Гаражът не излиза на тротоара, а на дворче. Там живеем. Сега като станаха скандалите, се качихме горе в апартамента, но ми е много трудно да се качвам. Диабетик съм, на инсулин, имам болки в краката, не мога да вървя и затова съм пригодил гаража за живеене на по-ниско, за да не качвам стълби. И другият съсед е направил така и заедно там живеехме.

Не знаехме какво трябваше да направим. Ходихме при архитекта и той  каза, че има заповед от кмета и не мога нищо да направя. Сега ние нямаме възражение, може да направим планче, има пространство, не е на улицата, а към двора.

         Юрисконсулт Б.: Оспорвам жалбата. Строежът не се ползва по предназначение, което е констатирано с протокола приложен към делото.

Моля да се приемат доказателствата по преписката.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените от Община Бургас писмени доказателства, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Други доказателства няма да соча.

Юрисконсулт Б.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът, като съобрази, че страните няма да ангажират допълнителни доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да бъде отменена заповедта на кмета. Ще направя каквото е необходимо, за да променим предназначението на имота, но все пак моля заповедта да бъде отменена.

Работил съм като тенекеджия много години, дарения на църкви съм направил и сега, като съм болен, не мога да се качвам по стълбите, затова живея в гаража.

 

Юрисконсулт Б.: Моля да отхвърлите жалбата. Заповедта е законосъобразна и основателна, съобразена със законните разпоредби. Целта на Община Бургас е всички гаражи да бъдат ползвани по предназначение с оглед натовареността на уличните платна и тротоарите, за да бъде освободена максимална за пешеходците тротоарна зона и гражданите да си прибират колите по гаражите. С оглед на това се извършват тези проверки. Ако гражданинът има някакво основание, би могъл да подаде документи и ако му бъде разрешено, да се промени предназначението на гаража му. Съответно трябва да отговаря на съответните строителни норми, за да бъде обособен гаражът за жилищни нужди.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам кола, за която да ползвам гаража. Сложил съм едно легло да живея там.

Поддържаме дворчето, има цветя, всички да седнат там да си почиват, направили сме подобрения в двора, за да е приятно на всички.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: