ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,24.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 709 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.А.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът началник сектор ПП КАТ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът с определение в предходно съдебно заседание даде възможност на жалбоподателя да представи съдебни удостоверения издадени от компетентния съд във връзка с твърдението му, че част от наказателните постановления са оспорени по съдебен ред. Към настоящия момент такива доказателства не са представени.

         С оглед служебното начало, с което разполага съда счита, че следва да изиска справка от съответните районни съдилища, местнокомпетентни да разгледат такова оспорване според мястото на извършване на нарушението, описано в приложените наказателни постановления, в които да посочат дали съответните наказателни постановления са обжалвани и, ако са обжалвани, на какъв етап е съдебното им оспорване.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

         ДА СЕ ИЗИСКА справка от Районен съд - Бургас, в която да е посочено дали е обжалвано НП №741/11 от 08.02.2011г. издадено от началник сектор ПП на ОД на МВР, НП №5434/11 от 30.06.2011г. на същия орган, НП №128/12 от 17.04.2012г. издадено от същия наказващ орган и НП №928/12 от 07.03.2012г. издадено от началник група в сектор ПП на ОД на МВР. Всички наказателни постановления са издадени на В.А.Д. ***. В справката да бъде посочено на какъв етап е съдебното оспорване на наказателните постановления, които са обжалвани, ако има постановено съдебно решение – да бъде представено заверено копие от него.

         ДА СЕ ИЗИСКА справка от Районен съд - Несебър, в която да е посочено дали е обжалвано НП №1422/11 от 26.05.2011г. издадено от началник на РПУ Несебър на лицето В.А.Д. ***. В справката да бъде посочено на какъв етап е съдебното оспорване на наказателното постановление, което е обжалвано, ако има постановено съдебно решение – да бъде представено заверено копие от него.

 

         Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.12.2013г. от 11.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: