ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети ноември                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 707 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Иванка Василева И., редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Монев, с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх. № 9676/19.10.2016г. от „Мони 95 ООД, следните доказателства: фактура № 10000065728 от 30.12.2011г., складова разписка 1001001728 от 30.11.2011г. пътен лист №903001 от 30.11.2011 г., фактура 1000089844 от 29.12.2012г.,  складова разписка 1000089844 от 29.12.2012 г., пътен лист №903901 от 29.12.2012г., дневник счетоводна сметка 411 за периода 11.2011-12.2011г., дневник счетоводна сметка 411 за периода 11.2012-12.2012г..

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№ 9806/ 24.10.2016г. от  Дипам ООД, следните доказателства:  4 бр. фактури  № 0000022006 от 26.05.12г., № 0000019499 от 2112.2011г., № 0000013519 от 30.12.2010г. и № 0000022918 от 29.06.2012г.. В молбата се сочи, че останалите изискани документи, като стокови разписки, товарителници и пътни листи, придружаващи фактурите не се съхраняват за толкова стар период.

 

НЕ Е ПРЕДСТАВЕНО по делото доказателство за внесен депозит за призоваване на допуснатите свидетели.

 

АДВОКАТ Н.: Да се приемат докладваните днес доказателства. Запознати сме с тях.

 

ЮРИСКОНСУЛТ МОНЕВ: Да се приемат докладваните в днешното съдебно заседание доказателства. Държим да бъдат разпитани допуснатите свидетелите, като ще представим доказателство за внесения депозит.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх. № 9676/19.10.2016г. писмени доказателства представени от „Мони 95 ООД, а именно – фактура № 10000065728 от 30.12.2011г., складова разписка 1001001728 от 30.11.2011г. пътен лист №903001 от 30.11.2011г., фактура 1000089844 от 29.12.2012г.,  складова разписка 1000089844 от 29.12.2012г., пътен лист № 903901 от 29.12.2012г., дневник счетоводна сметка 411 за периода 11.2011-12.2011г., дневник счетоводна сметка 411 за периода 11.2012-12.2012г., както и тези представени с писмо  вх. № 9806/24.10.2016г. от  Дипам ООД - 4броя фактури  № 0000022006 от 26.05.12г., № 0000019499 от 21.12.2011г., № 0000013519 от 30.12.2010г. и № 0000022918 от 29.06.2012г..

 

ДАВА  възможност на ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи по делото доказателство за внесен депозит за допуснатите свидетели.

 

Свидетелите да бъдат призовани след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

УКАЗВА на ответника, че ако не бъдат представени доказателства за внесен депозит, в следващото съдебно заседание ще бъде отменено определението за допускане свидетели и делото решено с оглед наличните доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.01.2017г. 11,10часа, която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.24 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: