ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти януари                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 707 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Иванка Василева И., редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.К., нередовно призован, не се явява.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ю.С., нередовно призован, не се явява.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.С.С., редовно призован, се явява лично.

 

СВИДЕТЕЛЯТ  Р.К., редовно призован, не се явява. От него е постъпила молба да бъде освободен да свидетелства, тъй като не се намира в страната.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.И.М., нередовно призована, не се явява.

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.Ж.Ж., призован по реда на чл.47 от ГПК, не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

СТРАНИТЕ: Да се разпита свидетеля, който е в залата.

 

Съдът предвид изявленията в днешното съдебно заседание на процесуалните представители на страните, ПРИСТЪПВА  към  разпит свидетеля Т.С., като снема самоличността му, както следва:

 

Т.С.С. -  години, български гражданин, семеен, неосъждани, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН  за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Работих фирма „Табак логистик Бургас”. В момента работя в „Табком логистик Бургас“, която фирма е с аналогична дейност. През периода 2009г.-2012г. фирмата беше „Табак логистик Бургас“. Не знам управителя на фирмата, бил е някой софиянец и не съм го виждал никога. Говоря за Мол-а, а управителят на бургаския клон беше Я.Д.. През този период Г.К. беше супервайзор на бус, който разнасяше цигари, а аз бях шофьор на буса. Бяхме двама човека на буса. Аз правих  цигарите и ги давах на него, а той ги вкарваше в обекта. Аз не мога да направя цигарите без фактурата, правя цигарите по фактурата. Г. издава фактурата, аз я вземам и отивам отзад и правя цигарите. На мен фактура ми я дава неподписана, аз правя цигарите, връщам му фактурата и му давам цигарите, а  Г. влиза в обекта и там се подписва фактурата. Никакви други документи не се подписват в обекта, освен фактурата. Ние не работим със стокови разписки. Има три вида фактури, неизплатена, пише дали по банка или в брой, за да се извади фискалния бон. Ние по тази фактура се отчитаме. Заявките ги дават и в момента на обекта, когато отидем. Има заявки, които се дават във фирмата, има в обекта на място и по телефон. Аз съм работил с фирмата ЕТ „Весиво“, когато съм бил в района на ж.к.Славейков. Бил съм в много райони, сменя ме се. Обектът беше магазин за хранителни стоки, доставяхме цигари. Не мога да кажа как са ставали заявките за този обект за процесния период 2009г-2012 г., не мога да кажа дали съм бил точно на този обект. Всяко лято аз съм на Слънчев бряг и прекъсвам да се занимавам с доставки в гр.Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: По принцип казахте, че Г.К. е лицето, което издава фактурата, обяснете технологията от началото до края на доставката. Как става поръчката, на кои лица се носи доставката, кой се подписва?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Г. издава фактурата в микробуса, там имаме принтер, едната част на фактурата първата, тя е оригинал, а втората копие. Първата фактура, оригинала ми я дава на мен, докато съм в буса, аз правя цигарите по тази фактура отзад на буса в един кашон ги поставям, а Г.  през това време вади копието на фактурата. Отдолу на фактурата пише колко картона са цигарите и проверяваме цигарите. Г. като вземе моята фактура вижда дали е правилна бройката и с двете фактури влиза в обекта.  Едната фактура се дава на обекта и се подписва, а другата се връща. Аз нямам ангажимент с фактурите, само когато е бил в отпуск съм го замествал, тогава съм влизал в обекта и съм се занимавал с фактурите. Фактурите винаги се подписваха, това е по закон. Оригиналът на фактурата остава в обекта, а копието го взимаме при нас. Случвало се е аз да влизам в обекта и да доставям цигарите, когато го замествам, тогава аз съм носил фактурите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: С какъв автомобил от 2009г. до 2012г. сте разнасяли стоките до ЕТ“Весиво“?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Карахме микробус „Пежо Боксер“.  Не мога да кажа дали е бил един и същ автомобила през цялото време, тъй като се е случвало да има ремонти тогава и сме сменяли микробусите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Може ли да кажете, като сте носили цигари на ЕТ „Весиво“, как са ставали заявките, каква е хронологията на заявките, т.е. колко пъти на ден или в седмицата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не мога да кажа как точно са ставали заявките за ЕТ „Весиво“, но като район Славейков в зависимост от заявките правим графици за 2-3 пъти зареждане през седмицата. Ние си правим графици този и този ден Славейков, следващите дни в друг район. Ние минаваме когато имаме график, но някой път може да ни върне или да ни каже елате на другия ден. Предлагахме цигари „Виктори“,  „Ева“, „Средец“, „Мелник“ и това са цигари, които друга фирма не доставяха. Може да се е случвало в един и същи ден повече от веднъж да ходим. Случвало ни се е да ни върнат, два пъти в един и същ ден да посетим обекта, но не мога да се сетя да сме се връщали повече от два пъти. Ако сме се връщали повече от два пъти са били единични случаи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Кое лице в тази фирма ЕТ“Весиво“, Ви посрещаше, кой се разписваше на фактурите?

 

СВИДЕТЕТЕЛЯТ С.: Аз знам, че работят там майка, син и дъщеря. Винаги са били там момчето и майка му и различно е приемано един път от сина, един път от майката, няма конкретен ред. Работя сега с момчето. В момента работя в „Табком логистик“, като тази фирма е с друга дейност предлага – празни заготовки за цигари на фирма „Картел“  и с тях зареждам магазина.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Като се върнете вече във фирмата, екземпляра от фактурата, който е във Вас на кого го давате?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Екземплярите, които остават при нас, стоят в буса по дати и на края на месеца се събират в една торба и се складирват в някакви кашони от цигари. Фактурите се издават за всяко посещение и доставка. Не се е случвало за две посещения и доставки да се издаде една фактура. Той самият обект на ЕТ “Весиво“ не е на супер централно място. Той е махленски магазин, от типа магазинчето на блока и някой път взима 2 стека, защото е взел 10 предната седмица,  после ще му свършат ще вземе 8. Имам предвид по един стек от осем вида. Говорим за 5-10 стека на посещение от различните марки цигари за ЕТ“Весиво“. Основно „Виктори“, „Горна джумая“, „Ева“, дори не знам тогава имаше ли „Ева“, т.е. зареждаше масовите цигари.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Поддържам искането да се заличи свидетеля Р.К., който е пуснал молба, че е извън страната.

 

АДВОКАТ Н.: Не възразявам да се заличи свидетеля К..

 

Съдът, с оглед така направените изявления на процесуалните представители на страните, счита че са налице основанията да бъде отменено протоколното определение с което е допуснат като свидетел Р.К., поради което

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 20.09.2016 г., в частта в която е допуснат до разпит като свидетел Р.К..

         

Да се ВЪЗСТАНОВИ сумата от 20 лева на ответника, представляващ част от внесения депозит за призоваване на свидетели, след подаване на нарочна молба за това.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля, съдът още веднъж да предприеме действия по призоваване на поисканите свидетели, тъй като желаем същите да бъдат разпитани.

 

АДВОКАТ Н.: Предоставям на съда, така или иначе има указания на Върховен административен съд за събиране на доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че допуснатите свидетели следва да бъдат потърсени отново на техните постоянни и настоящи адреси, съобразно изготвените справки от Националната база данни „Население“ и призовани за следващото съдебно  заседание, поради което ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.03.2017г. от 11,30 ч., за която дата и час страните да се счита редовно уведомени от днес.

 

Да се ПРИЗОВАТ  свидетелите  Ю. Исмаил, Н.И.М. и З.Ж. на адресите  посочени в справките от  Национална база данни „Население.

 

Да се извърши справка за постоянния и настоящ адрес на Г.К. в Национална база данни „Население“ .

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: