ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 29.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и девети април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 706 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 15.25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Д.-Д.О.”, редовно уведомен от преди, се явява лично и с  адвокат П., с пълномощно по делото от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно от преди.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът констатира, че в съдебния протокол, в който е докладвано делото, не са отразени указанията по доказателствената тежест на страните, поради което и на основание чл. 253 от ГПК, вр. с § 2от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПЪЛВА доклада по делото, като указва на страните, че в производството по обжалване на ревизионен акт, издаден по реда на чл.122 от ДОПК, в тежест на органите по приходите е да установят основанията за извършване на ревизия при особени случаи, както и спазването на императивния процесуален ред за това, а в тежест на жалбоподателя е да установи при условията на пълно и насрещно доказване твърдените от него факти и обстоятелства, с които се опровергават фактическите констатации в акта.

 

АДВОКАТ П.: Нямам възражения по днес направеното допълнение на доклада и разпределената доказателствена тежест. Водим допуснатите в предходното съдебно заседание двама свидетели, които моля да разпитате днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражения по днес направеното допълнение на доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се разпитат допуснатите в предходното съдебно заседание свидетели.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към разпит на допуснатите в предходното съдебно заседание двама свидетели, които бяха въведени в съдебната зала.

 

СНЕМА самоличността на свидетелите  както следва:

 

М. Д. О.- майка на Д.О., уведомена за възможността да откаже да свидетелства на основание чл.166, ал.2 от ГПК.

И.И.И. –***

Двамата български граждани, неосъждани, без дела със страните. ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.290 от НК за даване на неверни свидетелски показания. ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА О.: Желая да свидетелствам.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към разпит на свидетеля И., свидетелят О. бе изведена от съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Майка ми е първа братовчедка на  Д.О.. Д.О. го познавам повече от 20 години. Д. има фирма за цветя. Тази фирма я има доста отдавна, може би повече от 5 години. Д.О. произвежда и търгува с цветя. Тази фирма се намира в гр.Айтос. Аз работя в МВР към ОД на МВР Бургас, а живея в гр.Айтос. Винаги съм живял в гр.Айтос. С Д. се виждаме лично долу-горе два- три пъти в седмицата. Не ми е известен съдебния спор по това производство за какво е.

Познавам Х.Х. чрез майка ми, която работи в Кипър. Той е кипърец и са близки познати с майка ми. Х.Х. е идвал за по една седмица на почивка в България. Това може би е било преди 2-3години.

Д.О. и Х.Х. не съм ги виждал заедно, но мисля, че се познават покрай майка ми, която е в близки отношения с Х.Х..

Знам, че Х.Х. и Д.О. са имали финансови отношения, защото аз носих пари от чужбина на Д. от Х.Х., с разписка. Х.Х. ми даде парите в Кипър през 2007година. Тогава все още бях ученик. Х.Х. ми даде разписка с пари да ги предам на Д.О.. Тази разписка беше на стойност 10 000евро. Тези пари ми бяха дадени с разписката. Аз преброих парите. Тези  пари и тази разписка предадох на Д. след като се върнах в България. Това беше два – три дена след като взех парите и разписката. Когато ги предадох на Д.О., той преброи парите, а аз ги броих само когато ги получавах от Х.Х.. Не знам точно с каква цел са били парите, но знам, че двамата се познават и е за нещо свързано с бизнеса, но не мога да кажа конкретно за какво.

 

АДВОКАТ П.: Знаете ли друг да е носил пари от чужбина на Д.О.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Знам, че майка ми С. И.а О. е носила пари от Х.Х. на Д.О., в период на няколко дни след мен. Знам, че и едно приятелско семейство българи -К.П. и Б.П., също са носили пари на Д.О..

 

АДВОКАТ П.: Как предавахте информацията, че сте предали парите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не знам дали за получаването са си пускали разписка по между си, но знам, че си говориха, че съм предал парите. Аз също съм се обаждал на майка ми да предаде на Х.Х., че съм предал парите на Д.. Спомням си, че в началото на септември месец 2007г., есента беше когато носех пари на Д., тъй като се връщах за началото на учебната година.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Какви документи са съставени между Х. Х., Вас и Д.О.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Аз подписах разписка, че съм взел парите от Х.Х., в която пишеше и това на кого трябва да ги предам. Нямам спомен дали пишеше за какво се предава сумата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Къде остана разписката? С какво се прибрахте в България?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Разписката остана в Д., на него я предадох. Аз звъннах на майка ми да предаде на Х., че съм дал парите на Д.О.. В България се прибрах със самолет и кацнах на летище София.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: След като кацнахте някакви декларации попълнихте ли? Някой придружаваше ли Ви при пътуването от Кипър до София?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Парите бяха в багажа ми и нищо не съм попълвал. Като кацнах, взех си багажа и пътувах за гр.Айтос с автобуса. Пътувах сам от Кипър до България.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Когато се пренася сума от 10 000 евро, следва същата да се декларира, някой беше ли Ви казал и уведомил за това?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не ми беше известно и никой не ми е казвал, че такива суми следва да бъдат декларирани с декларация и не съм ги декларирал.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Кога се прибрахте точно от Кипър? Известно ли Вие дали тези пари са връщани?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не мога да посоча конкретна дата, но беше началото, първата половина на м.септември 2007година.

Не ми е известно тези пари да ли са били връщани на Х., аз лично не съм връчвал пари на Х.Х..

 

СВИДЕТЕЛЯТ И. на въпроси на съда: През 2007година може би пак два-три пъти седмично общуваме с Д.О..

Пренасял съм и други суми за близко семейство, но по 200 евро. Тези за които съм пренасял са от други градове, не са от гр.Айтос

Д. не ми е казал конкретно за какво са му нужни тези пари, аз съм бил малък към него момент. Не ми е известно и не съм коментирал с  Д. дали е искал суми от други лица във връзка развиваната дейност като ЕТ.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля И., който остана в съдебната зала. В залата беше въведена свидетелката О..

 

СВИДЕТЕЛКАТА О.: Синът ми Д.О. е регистриран като ЕТ през 1992-93година. Започна първо в едно гаражче с цветя, парфюми, сувенири, такива неща. Сега се занимава със същото с цветя, парфюми, сувенири и мисля, че все още е ЕТ. След 1992-1993година, след като разви дейността си, той нае магазин в гр.Айтос и в гр.Бургас. След смъртта на баща му, който почина през 1990година, Д. получи в наследство пари и ги използва за да развие дейността си. Не знам дали от другаде е взимал пари. Не мога да кажа дали е взимал заем от някого.

Х.Х. е мъжът на първата братовчедка на Д., С. О.. Предният свидетел, който беше разпитан е син на С..

Х. и Д. от доста време се познават. Преди 5 години Х. и С. идваха в България. Идвали са и преди това, но не мога да кажа кои години. Като идваха се виждаха с Д., но не знам дали са говорили на бизнес теми. Знам, че Д. е поискал пари от Х.. От сина ми Д. знам, че е искал пари от Х., но кога и в какъв размер не мога да кажа. Знам, че Х. му е дал пари, но не знам колко и кога и не мога да кажа дали това е станало когато са били в България или са изпращани от Кипър.

И. С. И. е колега на Д.. Той също се занимава с цветя- производство и продажба. Мисля, че И. И. е от гр. Павликени. Сигурно се запознали на изложение, но не аз знам. Д. продава стайни цветя в саксии и има оранжерия в гр.Айтос, където ги отглежда. Не знам по какъв повод е общувал И. И. и от кога се познават с Д., но предполагам, че е във връзка изложение на цветя.

Като почина бащата на Д. му остави пари. Не знам точната сума, но бяха в долари. Не си спомням дали са били 10, 15 или 20 хиляди долара. Двама сина имаше бащата на Д.. След като разви дейността си Д. не знам дали е ползвал заеми от други лица.

 

АДВОКАТ П.: С друго нещо занимавал ли се е Д.?

 

СВИДЕТЕЛКАТА О.: Преди да отвори магазина в Айтос, Д. беше по Черноморието през летния сезон  в някакво заведение в Созопол, но не  мога да кажа точно какво е работил.

 

АДВОКАТ П.: Вие да сте давали също пари през годините на Д.?

СВИДЕТЕЛКАТА О.: Аз се пенсионирах през 1997година и ми дадоха извънредните заплати и аз му дадох от тях, но няма да кажа сумата.

 

АДВОКАТ П.: Парите  в наследство от баща му от къде са?

 

СВИДЕТЕЛКАТА О.: Баща му се занимаваше с грънчарство, а през другото време работеше държавна работа и имахме отделно животни - свине майки, които отглеждаше и продаваше и от това са парите.

 

АДВОКАТ П.: А бащата на Д. къде държеше средствата?

 

СВИДЕТЕЛКАТА О.: Времената бяха такива и ги държахме в къщи във валута, защото времето беше несигурно. Имахме и влогове. Където работихме си правихме работнически влог.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Как баща му на Д. му предостави тези средства? Тези влогове в банките във валута ли бяха? Завещание ли имаше бащата на Д.?

 

СВИДЕТЕЛКАТА О.: Д. взе парите на баща си след неговата смърт. Това стана с мое съгласие. Парите бяха и в къщи и по влоговете в книжка. Бащата на Д. почина внезапно на 51години. Сумите в банката също бяха във валута.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Знаете ли някога Д. да е имал финансови затруднения? На какво основание са дадени парите от Х.Х.?

 

СВИДЕТЕЛКАТА О.: Аз не знам дали синът ми е имал финансови затруднения, не би споделил с мен за да не ме тревожи, ако е имал.

Не са ми известни основанията, поради които Х. му е дал парите. Къщите ни с Д. са една до друга. Видях, че С. дойде с Х.. После разбрах, че Х. и Д. са говорил за пари и за бизнес. Това разбрах от бабата на братовчедката и после от Д. разбрах, че му е дал пари.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Виждали ли сте и разговаряли ли сте с Х.Х.?

 

СВИДЕТЕЛКАТА О.: Виждала съм го Х., но не съм разговаряла с него. Не знам дали знае български.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси.

 

СВИДЕТЕЛКАТА О. на въпроси на съда: Не мога да се сетя кога за последно Х.Х. е бил в България, както и кога за първи път е идвал. С. за последно си беше в България мисля, че миналата година или по миналата есен. Тогава тя беше сама. Не знам Х. с какво се занимава в Кипър. Д. и към настоящия момент се занимава със същите неща, както през 1992година. Н. се казва съпругата на Д. и двамата заедно работят. Н. мисля, че не е ходила в Кипър, но не знам.

Тези срещи с Х. бяха семейни – Х. със С. и Д. със Н..

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетелката.

 

Съдът освободи свидетелката О., която остана в съдебната зала.

 

АДВОКАТ П.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото обяснение от Д.О. дадени по време на ревизията, където е даден отчет къде е работил.

Представям и моля да приемете по делото  спестовна книжка от ДСК открита 1999година и още една спестовна книжка от Българска пощенска банка от 2002година за да се види, че животът е съществувал и преди 01.01.2006година, тъй като ревизионният екип приема, че преди този период Д.О. е разполагал с нула лева.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Запознах се с представените доказателства и считам, че са неотносими към спора. Отделно от това жалбоподателят съгласно указания на съда е имал срок до 28.02.2015година да представи доказателства, а се представят след определения срок, едва в днешното съдебно заседание. Спестовните книжки са за отдалечен от данъчния период време. Те касаят период преди процесния и не е ясно какво се е случило с тези средства и в тази връзка считам, че са неотносими към спора.

Мисля, че обясненията ги има към преписката и не възразявам да бъдат приети.

Съдът намира, че с оглед всеобхватното  изясняване на настоящото производство, представените в днешното съдебно заседание документи от адвокат П. следва да бъдат приети, предвид на което по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА днес представените писмени обяснения от 10.09.2013 година от Д.О., както и оригинали на спестовни книжки №01-144-11531-01 от Държавна спестовна банка и №4069440819 на Българска пощенска банка, като доказателства по делото.

 

АДВОКАТ П.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ О.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ П.: Уважаеми г-н председател, моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и отмените обжалвания пред Вас ревизионен акт като изцяло като недоказан, необоснован и незаконосъобразен по съображения изложени в жалбата. С оглед събраните в хода на ревизията и съдебното производство писмени и гласни доказателства, включително и заключението на вещото лице може да се установи, че липсва фактическото основание прието от ревизионния екип за недостиг на парични средства във връзка изготвения от тях паричен поток, тъй като за неоснователно е приет получения заем от Х.Х. и И. С.. По отношение на второто лице И. С., изрично сме посочили че има противоречие, тъй като приема органът по приходите, че същото лице има паричните средства при насрещната проверка, а следващия път се твърди, че ги няма тези парични средства при извършването на ревизията на доверителя ми.  И. С. е декларирал  изрично дадения заем, както и Орлов, както и че сумата е върната. Ако се приемат тези реални факти за получените средства от двете лица, то не е налице недостиг на парични средства и необходимостта от прилагане на чл.122 от ДОПК за формиране на нова данъчна основа и данъчни задължения посочени в ревизионния акт и  неоснователна е претенцията за търсене на допълнителни вноски по ЗО,  ДОО, ДЗПОУПФ, тъй като по чл.124 ДОПК следва да се докаже, че има укрити доходи, а тук за  процесния период не е доказано, че има укриване, а се говори за недостиг на налични парични средства.

Моля да ни се присъдят разноските по делото, за което не представям списък на разноските.

Съобщенията по делото моля да бъдат изпращани на адреса посочен в пълномощното.

В указан от съда срок ще представя писмени бележки в подкрепа на твърденията ни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаеми г-н административен съдия, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

Моля да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в полза на Д”ОДОП” в размер на 2392 лева.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 13.05 2015година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:40часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: