ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 17.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети юни                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 702 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят Н.С.Н. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Н. с представено пълномощно.

         За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен се явява юк. Т. с представено пълномощно.

         Явява се вещо лице С.А..

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът констатира, че не е изготвено заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводната експертиза.

 

         Адв. Н.: Водим част от допуснатите свидетели за разпит.

         Юк. Т.: Да се изслушат водените свидетели.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетелите, както следва:

        

         А.Г.П. с ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан,  семеен, приятел на жалбоподателя, управител на „Ай Пи Технолоджи ООД;


         Т.И.Т. с ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, приятел на жалбоподателя, управител на „Алфа дизайн 1 ООД;.

 

         Г.С.С. с ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, приятел на жалбоподателя, управител на „Булрейл ЕООД;

 

         Т.С.И. с ЕГН ***********, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, приятел и комшия на жалбоподателя, управител на  Автотронс И.” ЕООД;

  

         И.Й.Н. с  ЕГН  **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, приятел на жалбоподателя, управител на „Вет милк ЕООД и ЕТ И.Н.”;

 

         И. Н. П. с ЕГН **********, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, приятел на жалбоподателя, управител на „Илди ЕООД;

 

         Р. К. Б. с ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, приятел на жалбоподателя, управител на „Лозенец Ин ООД;

 

         Р.С.Р.с ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, управител на „Маг ЕООД;

 

         В.И.В. с ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, приятел на жалбоподателя, управител на „Интертрейд Коо ЕООД;

 

         В.Я.С. с ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, съученик и приятел на жалбоподателя, управител на-ЕТ Виатекс”;


         Й.К.К. с ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан, семеен приятел и съсед на жалбоподателя, управител на  ЕТ Й.К. 53;


         ДОПУСКА като свидетел Ж.Н.Е.с ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, неосъждан, приятел  на жалбоподателя, съпругата му е управител на ЕТ „Транс жус”;

  
         С.Д.А. с ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, приятел на жалбоподателя - ЕТ С. А.”;


           С.Д.И. с ЕГН **********, българин, български гражданин, семеен, приятел на жалбоподателя, ЕТ Д.”;

 

         Й.Д.Д. с ЕГН: **********, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, приятел и състудент на жалбоподателя -ЕТ М.”;

 

         Д. Я. Н. с ЕГН: **********, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, приятел на жалбоподателя, управител на „Десконис ЕООД;

 

         С. В.В. с ЕГН **********, българин, български гражданин, семеен, приятел на жалбоподателя, -  ЕТ С.В.”;

 

         Д.Т.К.с ЕГН: **********, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, приятел на жалбоподателя, управител на  Б.Т.К. ЕООД;

 

         А.Д.Д. с ЕГН: **********, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, приятел на жалбоподателя - ЕТ Дитео”;

 

         М.С.М. с ЕГН: **********, българин, български гражданин, неосъждан, несемеен, приятел на жалбоподателя, управител на  Кайт сърф зона ЕООД;

 

        К.С.Б.с ЕГН: **********, българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, семейна приятелка на жалбоподателя; управител на Деми и Деми 555 ЕООД;

 

        СВИДЕТЕЛИТЕ СА ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

 

        СВИДЕТЕЛИТЕ ОБЕЩАВАТ ДА ГОВОРЯТ ИСТИНАТА.

 

        Свидетелите излизат от залата.

 

        В залата остава свидетелят Г.С.С. със снета по делото самоличност.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Н.: От кога познавате Н.С.Н.? От кога води счетоводството на Вашата фирма? Имате ли договор и какво му заплащате за извършена счетоводна услуга?

         СВИДЕТЕЛЯТ: Познаваме се от 20 години. Води ми счетоводството. Нямаме договор, приятели сме, аз му давам пари, той не иска да взема. Черпим се. През периода 2009-2011 г. фирмата ми имаше по 2-3 фактури на месец и нямаме договорка за плащане. Става въпрос за Булрейл ЕООД.

 

         ВЪПРОС НА ЮК. Т.: Как се отплащахте за години наред извършена счетоводна услуга?

         СВИДЕТЕЛЯТ: Ходим навсякъде заедно, ядем и пием и безвъзмездно ми е правил счетоводни услуги.

 

         Свидетелят напуска залата.

 

         В залата влиза свидетелят И. Н. П. – управител на  Илди ЕООД .

         СВИДЕТЕЛЯТ: Познавам жалбоподателя от около 10 години. Имах проблем с предната счетоводителка и като споделих с приятели, разбрах, че имаме общи познати, запознах се и оттогава ми води счетоводството. Нямам подписан договор, на приятелски начала ми води счетоводството от 2005-2006 г. и до настоящия момент, така стоят нещата. Парите не са стояли като цена в нашите отношения.

 

         ВЪПРОС НА ЮК. Т.: Когато Ви насочиха към жалбоподателя за счетоводни услуги, не сте го познавал и въпреки това той извършва услугите безплатно. Какво му предоставихте в замяна?

         СВИДЕТЕЛЯТ: Аз му предоставям приятелство.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Вашата фирма голям документооборот ли има?

         СВИДЕТЕЛЯТ:  1-2 фактури на месец. Всичко по счетоводството той го прави.

 

         Свидетелят напуска залата.

 

         В залата влиза свидетелят С. В.В. – бивш ЕТ,  сега „В. 2010” ЕООД.

         СВИДЕТЕЛЯТ: Познавам Н. от 1990 г., приятели сме и семейни приятели,  с моята жена са роднина. Счетоводството ми води на приятелски начала. Не ми е вземал пари. Нямам кой знае каква дейност, имам един самосвал, който в годината работи около два месеца плътно. Документооборотът ми е малък. Към процесния период не съм имал кой знае какъв оборот. Фактически работи само сина ми, той е шофьор. Уговорка за заплащане не сме имали никога. От 1997 г. ми води счетоводството и никога не съм му заплащал. Пуска ми една декларация и един документ за вноска на здравните осигуровки. Доволен съм от услугите му.

         Свидетелят напуска залата.

 

         В залата влиза свидетелят Р.К.Б. – представляващ „Лозенец Ин” ООД.

         СВИДЕТЕЛЯТ: Познавам Н. от много отдавна, от преди 2003 г. Отношенията ни са приятелски. Относно счетоводството - нямаме договор, нямаме уговорка за пари, защото нямам възможност да плащам. Плащам лихва на банките по кредит и не мога да му плащам. Той не ми е поставял никога въпроса за пари. Води ми счетоводството откакто е създадена фирмата - от 2006 г. Развивам хотелиерство. Правили са ми много ревизии. По време на ревизии не съм заплащал за услугата по водене на счетоводството. Двамата с Н. отивахме в НАП. Счетоводните документи ги държа при мен, пет години назад. Преди това не знам точно. Никога не съм плащал на Н. за счетоводните услуги. Работата е два месеца в годината, даже 45 дни през лятото. Моят хотел е с 60 стаи. През останалата част от годината няма работа.

 

         Свидетелят напуска залата.

 

         В залата влиза К.С.Б. - ЕТ „Деми – К. Б.” и „Деми 555” ЕООД.

         СВИДЕТЕЛКАТА: Познавам Н. от преди 10 години. Държа малко хотелче в Лозенец и един уикенд дойдоха на почивка със съпругата си и оттогава сме семейни приятели. Имам следдипломна специализация в УНСС „Счетоводство” и съм наясно със счетоводството, но имам проблем със зрението и към края на годината го моля да прегледа данъчната ми декларация и да я подаде. Той не ми води счетоводството, само помага при представяне на данъчната декларация и я проверява дали всичко е правилно. С интернет не съм наясно. Не съм му плащала за услугите. Никога не ми е искал пари. Той е голям приятел и дано всеки да има такива приятели. Той е частен и добър човек. Синовете ми също са завършили икономически специалности. Работят в банка и нямат електронен подпис, просто ми помагат. Ние не сме регистрирани по ДДС. Хотелът е малък. Три четири години след като се запознахме ми помага в данъчните декларации. Смених си жителството и ми се прехвърли фирменото досие към данъчна служба Бургас. Големи приятели сме, ходим заедно за гъби, на гости, присъствала съм на рожденните му дни, на раждането на детето му. Нямаме такива отношения за плащане на тези услуги. Всичко е на приятелски начала.

 

         Адв. Н.: Моля да приемете два броя дипломи на свидетелката.

 

         Свидетелката напуска залата.

 

         В залата влиза свидетелят Р.С.Р.– управител на  „Маг” ЕООД.

         СВИДЕТЕЛЯТ: Н. го познавам от около 16 години и отношенията ни с него са чисто приятелски. Не е ставало въпрос за заплащане на услугите, които ми прави, за което съм му благодарен. На фона на нашата цветуща икономика, ако не беше той, аз нямаше да съществувам като фирма. И двамата сме пчелари, ходил съм с него и сме обслужвал кошерите и с това съм му помогнал. Не му плащам за счетоводните услуги и до днес. Ако ми поиска такса, аз трябва да прекратя с бизнеса си, толкова съм на ръба като печалба и разходи. Моят документо оборот е малък - имам 4 фактури на месец. Това е валидно за 2007-2011г. и не се е променяло до днес. От 16 години насам той ми извършва счетоводното обслужване на фирмата и не съм му заплащал нищо. Н. не демонстрира охолства, казва че има финансови затруднения.

 

         В залата влиза Д.Т.К. – „Б.Т.К.” ЕООД.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Мога да взема становище и по фирмите на моята бивша съпруга „Проарх” ЕООД и „Проарх инежнеринг” ЕООД.

         От 35 години познавам Н., приятели сме, той е качествен и добър човек и ако на всички нива в България хората са като него, няма да сме в това положение. Основно, аз се занимавам с фирмите, имам счетоводно образование. Н. ми предложи да се занимава със счетоводството на приятелски начала. Той, занимавайки се с такава дейност, е излязъл с името си, наел е работници, следи срокове и аз се съгласих, за да не пропусна нещо. И трите фирми са с по няколко фактури. Моята може и да няма сделка, тъй като съхранявам акции, които притежавам. Основно го ползвам за подаване на декларации. Двете фирми са собственост  на бившата ми съпруга. Ние сме в приятелски отношения от много отдавна. Никога не е имало бизнес отношения между нас. Бих могъл да си водя счетоводството, но мога да пропусна нещо, което той може да го избегне.

         ВЪПРОС на юк. Т.: Обслужваше ли жалбоподателят приоритетно фирмите, които му плащат, с тези като Вас, които сте близки но не плащат?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Българите извън работа говорят за работа, но за нас не важи, така че, не мога да отговоря на въпроса.

 

         ВЪПРОС на юк. Т.: По време на посещенията Ви в счетоводната му къща, имаше ли разграничение на фирмите, които заплащат и тези които не заплащат?

         СВИДЕТЕЛЯТ:  Никога не съм усетил по различно отношение. Парите не са най-важното на този свят и той не би дал преимущество на този, който плаща. На мен винаги ми е обръщал внимание. В офиса му съм ходил сигурно пет пъти и не съм срещал никой от свидетелите, които видях тук.

 

         Свидетелят напусна залата.

 

         В залата влиза свидетелят С.Д.И. - ЕТ „Деси- С.И.”.

         СВИДЕТЕЛЯТ: Познавам Н. от 20 години, преди да отворя фирма. Лични и семейни приятели сме. Той само ми подава годишните декларации, а жена ми оформя документите. Жена ми води счетоводството. Жена ми няма право да работи, тя е държавен служител. Н. ми подава по електронен път ГДД от 2007 до 2011 т. Не е стоял въпроса за заплащане. Не съм му плащал, дори не сме говорили на тази тема. Моята фирма не е регистрирана по ДДС. Декларациите ми ги подава от 15 години насам, аз нямам електронен подпис. Моят стокооборот не е голям.

 

         Свидетелят напуска залата.

 

         В залата влиза Й.К.К. - ЕТ „Й. К.”.

         СВИДЕТЕЛЯТ: Познавам Н. от 40 години. Ние сме съседи в гр.Българово. От ученик го познавам и сме приятели, пийваме в компания. Счетоводството ми води от 1997-1998 г. Той ми помага по някои въпроси. Имах преди това счетоводителка, която се отказа. Дъщеря ми е завършила икономика и тя води счетоводството, но понякога се налага да го попитам нещо. Нямам договор, всичко е на приятелска основа и взаимна помощ. Аз съм строителен инженер, той има място в с.Близнак и някога ходя да му помагам, да видя нещо, как да го направи. Фирмата ми няма голям оборот. Имам малка фирма и едно малко магазинче. Той ми помага да направим някоя декларация. Не зная колко струва такава счетоводна услуга, не съм се интересувал, но дъщеря ми сигурно знае.

 

         Свидетелят напуска залата.

 

         В залата влиза  И.Й.Н. - ЕТ „И.Н.” и управител на „Ветмилк” ЕООД.

         СВИДЕТЕЛЯТ: Н. го познавам от 2000-2001 г. Аз бях ветеринарен лекар, приятели сме, гъбари и т.н. Договор с него нямам, той ми помага. Аз се занимавам с животновъдство, но нещата са на фалит. Не ми е искал пари. „Ветмилк” ЕООД вече не работи, работеща е ЕТ. През 2007-2011г. не съм му плащал и досега не плащам. Млякото го продавам на 30-40 стотинки за литър, как да плащам за счетоводни услуги. Аз имам по една-две фактури месечно. Нямам оборот. Той ми води счетоводството и ми подава декларациите. Не съм му плащал никога. Не съм проверявал колко струват счетоводните услуги. Носил съм му доста пъти мляко.

         Свидетелят напуска залата.

 

         В залата влиза С.Д.А.  - ЕТ „С.А.”.

         СВИДЕТЕЛЯТ: Аз съм счетоводител и съм си водил счетоводството и съм си подавал декларациите. РУСО беше на колодрума, данъчните на друго място и нямах време да чакам по опашки и затова съм му давал тогава, заради чакането, да ми подава декларациите. С Н. сме колеги от 20 години. Става въпрос за ЕТ „С.Н.” и  „Станс” ЕООД. По отношение на „Зорница 71” не съм водил аз счетоводството, а друга счетоводна кантора. Още е в замразена дейност, а Н. подава нулеви декларации. От три-четири години няма дейност. По тази чисто административна услуга, не съм му заплащал. Тази услуга ми я извършва чисто приятелски и колегиално, като всички документи са подписани и заверени от мен. Аз нямам електронен подпис. През периода 2007-2011 г. нито една фирма в този период не е развивала дейност. В този период съм му давал да представи годишни данъчни декларации. Той не ми извършва счетоводни услуги.

 

         Свидетелят напуска залата.

 

         В залата влиза А.Г.П. – „Ай Пи Технолоджи” ООД.

         СВИДЕТЯЛЯТ: Н. ***, от деца, след казармата живяхме две години на квартира. През 2005 г. открих фирмата със съдружник и се обърнах към най-добрия си приятел, за да ми води счетоводството. Нямаме подписан договор, цена и пари. Фирмата нямаше никаква дейност. На приятелски начала го попитах дали ще ми води фирмата. Имах една-две фактури на месец. Едва последните две-три години са ни превеждали суми по фактури. Уговорка за пари нямаме. Фирмата беше с много нисък бюджет и нямахме възможност да плащаме.

 

         Юк. Т.: През 2005 г. е учредена фирмата, нещата не се ли подобриха впоследствие?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: След 2013 г. му заплащаме за счетоводна услуга.

 

         Свидетелят напуска залата.

 

         В залата влиза Т.И.Т. –Алфа дизайн 1 ООД;.

         СВИДЕТЕЛЯТ: Познавам Н. от 1994-1995 г. От 1997 г. той ни води счетоводството.  Не сме сключили договор, за заплащане не става въпрос, защото ние сме приятели и така си върви от преди 20 години. Ние произвеждаме мебели. Преди това имахме заведение, магазини, по-точно павилиончета с една продавачка и с много малко оборот.  Нищо не му даваме за услугата, защото сме приятели.  И адвоката не ми иска пари, защото ми е приятел. По никакъв начин не съм компенсирал услугата, която ми е правил през годините.

 

         Свидетелят напуска залата.

 

         В залата влиза А.Д.Д.  - ЕТ Дитео”;

         СВИДЕТЕЛЯТ: Н. познавам от малък, приятели сме, заедно сме израснали. Води ми фирмата от 2006 г. и до сега. Нямаме договор и уговорка за пари. Всичко ми върши на приятелска основа, не познавам по-добър човек от него. И сега така стоят нещата. ЕТ в момента не извършва дейност. Към 2007-2011 г. извършвам търговия на патентен данък. Не знам колко струва счетоводната услуга.

 

         СЪДЪТ СНЕМА самоличността на свидетеля, дошъл по-късно, както следва:

 

         З.Г.П. с ЕГН **********, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, приятел на жалбоподателя - ЕТ „З.П.”.

         СВИДЕТЕЛЯТ Е ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл. 290 от НК и ОБЕЩАВА ДА ГОВОРИ ИСТИНАТА.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Познавам Н. от 20 години. Води ми счетоводството от около 15 години. Фирмата ми е малка, по патент съм. Нямам подписан договор и не съм му дал нито една стотинка и не чувствам морален дълг да му дам за такова счетоводство като моето, а и за какво са приятелите, нали за да си помагат. Отворихме магазина, но не тръгна и го затворихме. Не е ставало никога въпрос за пари.

 

         Свидетелят напуска залата.

 

         В залата влиза Т.С.И.  -Автотронс И.” ЕООД.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Познавам Н. ***, комшии сме и сме все заедно. През 2002 г. отворих транспортна фирма и трябваше да закупя камион. Трябваха ми оборотни средства и го помолих да помага, като счетоводството ми беше малко - работих с 1 камион. Кредита ми падна през 2011г. От 2011 г. започнах да му плащам. От отварянето на фирмата до 2011 г. не ми е искал пари и аз не можех да му плащам. 1800 лв. ми беше кредита на месец. Фирмата, от която вземах горивата, ме чакаше да плащам след три месеца да плащам, така оцелях. През 2007 г. започнах с един камион. През 2008 г. теглих 50 хиляди лева кредит и закупих втори камион. През 2008-2011 г., докато изплащах кредитите, не  плащах нищо на Н.. Като изплатих кредита през 2011 г. направихме договор и започнах да плащам. До 2008 г. ми беше трудно да плащам горивото, сумата за счетоводството беше 100 лв., които започнах да плащам след 2011 г. Преди не съм плащал за счетоводството, големи приятели сме и затова се обърнах към него.

 

         Свидетелят напуска залата.

 

         В залата влиза Ж.Н.Е. - ЕТ „Н. Е.” и ЕТ „Транс жус –Т.Е.”.

         СВИДЕТЕЛЯТ: Фирмите са на баща ми и на съпругата ми.     Н. познавам от дете. Комшии сме. Баща ми е 100 процента инвалид и повечето неща по фирмата върших аз. Нямаше договорки за плащане за водене на счетоводството. През 2007-2011 г. ЕТ „Н. Е.” не е работила. Беше трудно здравословното положение  на баща ми и само се подаваха нулеви декларации, а фирмата на съпругата ми работеше. Имаше един камион, случваха се неудачни неща, колкото да се лъжем, че нещо работим. Нямали сме договорки за плащане. Взаимно си помагахме с Н. и още си помагаме. Не съм му плащал нищо. Не ми се е налагало да проверявам колко струва счетоводната услуга.

 

         Свидетелят напуска залата.

 

         В залата влиза В.И.В. –Интертрейд Коо ЕООД;

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Познавам Н. от 1993 г., бяхме в една фирма, аз бях електротехник. Поддържаме си връзка оттогава. През 2007 г. имах данъчна проверка и фирмата тръгна надолу и платих солена глоба, имах две неоткрити кражби и се принудих да си търся счетоводител. Видях го и му казах болката си, помолих го да ми води фирмата без да плащам, тъй като нямах възможност. Той се съгласи и ми каза: „някой път, като забогатееш, тогава ще плащаш”. Не съм забогатял. На месец имам една-две фактури. Не съм имал възможност да му плащам и той не ме е притеснявал. Уговорката беше, че не мога да му плащам и той се съгласи. Ако не се беше съгласил, нямаше да съм при него. Преди това жена ми беше счетоводител на фирмата. Преди 3-4 години започнах друга работа, защото по негов съвет нямаше да просъществува фирмата. Тази фирма подава нулеви декларации. От 2008 г. се срещаме чат-пат, за да му кажа, че нямам пари. Много коректно си поддържаше фирмата, но на приятелски начала. Очаквах, че ще ми тръгнат работите и реших, че няма да тормозя повече жена си да ми води счетоводството, а и децата тръгнаха на училище и Н. ми пое счетоводството.

 

         Свидетелят напуска залата.

 

         В залата влиза Д.Я. Н. –Десконис ЕООД .

         СВИДЕТЕЛЯТ: Познавам Н. над 12-13 години. Приятели сме. От 2006 г. ми води счетоводството на приятелски начала. Добри приятели сме, ходим за риба. Имам шест хотелски стаи, на патент съм. Н. ми помага с осигуровки и подаването на ГДД. Нямали сме договор и уговорка за пари.  И сега стоят така нещата. Много сме близки с Н.. Никога не съм предлагал да му заплатя за услугите.

 

         Свидетелят напуска залата.

         В залата влиза Й.Д.Д. - ЕТ „Мери – Й. Д.”.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Познавам Н. от 1989-1990 г. състуденти и приятели сме. От 1989 г. ми е фирмата. Работите вървяха добре, докато вървяха нещата му плащах, после не вървяха и спрях да му плащам. От 2003 г. зарих бизнеса. Сега съм в частна фирма. Той ми подава нулеви декларации. Не му плащам, защото имаше фирмена задлъжнялост, не се превеждаше и ДДС от държавата. Работих почти на загуба със собствени ресурси и кредити. В един момент бях на нула и спрях да плащам. От 2003-2004 г. и към момента ми подава нулеви декларации и към 2010-2012 г. не му плащам, с надеждата, че ще почна да печеля и да му плащам. Ако съдим човек като него, не знам къде отива държавата. Не знам дали има клиенти, които му плащат.

 

         Свидетелят напуска залата.

 

         В залата влиза М.С.М. – „Кайт сърф зона” ЕООД.

         СВИДЕТЕЛЯТ: Н. познавам отдавна. Нямаме договор, на приятелски начала работим с него. Той беше човека, заради когото отворихме фирмата. Той каза, че ще ни помага и тогава отворихме фирмата. От откриването на фирмата през 2007-2008 г. до настоящия момент, той се занимава със счетоводството. Не е ставало въпрос за пари и договор, като приятели си помагаме. Учили сме го на сърф и кайт, на гости идва в Приморско. Данъчните ми пратиха писмо през 2013 г. и дадох същото обяснение, което казвам и тук, че нямаме никакви финансови отношения. Документооборотът на фирмата не е голям, имаме един човек назначен и аз съм управител. Работим предимно през лятото. Зимата, ако има някаква строителна работа – работим. Имахме общи приятели и той знае, че се занимаваме със сърфове и ми каза: „Ако искаш да отвориш фирма, ще ви помагам със счетоводството”. Ако не беше той и сега щяхме да работим без фирма.

 

         Свидетелят напуска залата.

 

         В залата влиза В.Я.С. – „Виатекс 66” ЕООД, ЕТ „Виатекс – В. С.” и „Кой” ЕООД. 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Познавам Н. ***. Израснали сме заедно. Води ми фирмите от 1997-1998 г., тогава беше само ЕТ. Не сме говорили никога за пари. Преди това имах съдружник, който водеше счетоводството и след като се оттегли, Н. ми го води. Не съм заплащал, нямали сме такава уговорка, не ми е искал пари и към настоящия момент така стоят нещата. Така ще бъде, защото аз имам много заеми. През 2007-2011 г. развивах транжорна и супермаркет. Не знам какъв ми беше оборота. Той ми водеше счетоводството. От 1995 г. съм с кредити и никога не съм се чувствал добре финансово и не смятам, че когато си израснал с едно лице, трябва да му заплащаш. Не ми е искал пари, не е ставало дума за пари.

 

         Свидетелят напусна залата.

 

         Адв. Н.: Нямам доказателствени искания.

         Юк. Т.: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените и събрани в днешното съдебно заседание доказателства.

         ЗАЛИЧАВА като свидетели М.Г.М. - управител на „Гемика пласт ЕООД ;  Т. М. Е. - ЕТ Транс жус”; И.Д.Т. - ЕТ И.Д.”; 3.Г.П. - ЕТ З.П.”; К. К.Г. - ЕТ К.”;  Д. И. Ц. - ЕТ Адо”; И.Я. управител на „Димат ООД ; 3.К. И. - ЕТ Блус клуб”; С.Т. С. управител на „Т.транс 2004 ООД; С.Т.М. - ЕТ М.”; Р. К. П.- ЕТ Р.П.”.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза да изготви заключението.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.10.2015 година от 10,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: