ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 27.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и седми март                           две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Ж. Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 69 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „МАРСИЛИЯ 2001 ООД, редовно уведомен, се представлява от адв. П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция ОДОП” гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Й., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Г..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         АДВ. П.: Водим свидетелката, която беше допусната в предходно съдебно заседание. Моля, съдът да пристъпи към разпит на същата.

 

         Съдът СНЕМА самоличността на явилия се свидетел както следва:

         Р. К. Б. – родена на *** г., българка, българска гражданка, неосъждана, ЕГН **********, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обеща да говори истината.

 

         СВИДЕТЕЛКАТА Б. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. П.: През 2010 г. работих във фирма „Марсилия 2001” ООД в гр. София. Там беше офиса на дружеството.

         Към момента когато работих в „Марсилия 2001” ООД извършвахме продажба на едро. Дребните продажби бяха рядкост. Длъжността, която заемах бе продавач-консултант. В това си качество изготвях фактурите. Аз извършвах обработката на поръчките и съответно издавах фактурите при изпълнение на заявките.

         Във фактурите сме записвали имей когато имаме продажба на дребно, като на самия клиент телефона се продава с гаранция, като в гаранционната карта се попълват данните на телефона и имей номера. Когато продажбата е на едро, не се записват.

         Когато продажбите са на едро не сме записвали имей и не сме подържали гаранционно апаратите. Задължение за гаранционна поддръжка имаха купувачите.

         Цените се определяха от управителя и нямам точни спомени дали имаше разлика в цените на дребно и едро и с оглед на това дали телефона е с гаранция или без гаранция.

         АДВ. П.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

         СВИДЕТЕЛКАТА НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Във фактурите не сме записали моделите, защото не сме имали изисквания от клиентите. Ние иначе си водихме файл на продажбите и счетоводството така разбираше какво сме продали в този ден. В този файл се записва какво сме продали. Във фактурата сме нямали изисквания да се записва.

         Аз не съм извършвала дейността по заявките за закупуване на телефони. За доставките отговаряше самия управител.

         Аз не съм получавала доставките. Аз извършвах само продажбите.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетелката.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице за това, че заключението към настоящия момент не е  изготвено и с желание да бъде определена друга дата за изслушване на експертизата.

 

         АДВ. П.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

ПРОКУРОРЪТ: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че към настоящия момент делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, като на вещото лице бъде дадена възможност да изготви и представи заключението си, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.04.2013 г. – 13,50 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

         Да се уведоми вещото лице.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: