ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 12.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На дванадесети юни                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 699 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Д.С.Ю., редовно призован, се явява лично и с от адв. С.И. c пълномощно на лист 6 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ МВР - София, редовно призован, се представлява от гл.юк. К.И., която представя пълномощно.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Д.С.Ю., старши полицай на ГКПП „Малко Търново“ от ГПУ – Малко Търново при РД „Гранична полиция“ - Елхово против заповед №3282з-494/12.02.2018 г. на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР с искане за спиране на предварителното й изпълнение, на основание чл.166 ал.2, във връзка с чл.211 изр.ІІ от ЗМВР, с която заповед е образувано дисциплинарно производство, същият е бил отстранен временно от длъжност и е назначен дисциплинарно – разследващ орган, който да проведе дисциплинарно производство спрямо служителя. Жалбата се отнася единствено от тази част на заповедта, която е разпоредено временното отстраняване на Ю. от длъжност.

 

АДВ. И.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ГЛ. ЮК. И.: Оспорвам жалбата. Няма да представям доказателства и нямаме доказателствени искания. Да се приеме преписката.

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2 от делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         АДВ. И.: Моля да се произнесете с решение, с което да отмените заповедта като незаконосъобразна.

         ГЛ. ЮК. И.: Моля да отхвърлите жалбата. Моля да ми дадете възможност да представя писмени бележки.

         Моля да намалите адвокатското възнаграждение до минималното поради липса на правна сложност.

         Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: