ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 18.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети юни                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 699 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.В.И., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява съпругата му К.С.И., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Вътрешна сигурност” – МВР, София, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ ИВАНОВА: Поддържам жалбата.

Моля да се приемат приложените доказателства, като единствено наказващият орган не е приложил доказателството по т. 4 от жалбата ни – проектът на справка, която се твърди, че е изготвена в нарушение на нормативната база, за която жалбоподателят не е осъществил контрол. Тъй като имам информация, че справката по т. 4, която съм поискала с жалбата, не е съхранена и липсва, моля в тази връзка да бъде допуснат до разпит в качеството на свидетел М.Т.М., със служебен адрес: сектор 03 в отдел 03 в дирекция „Вътрешна сигурност” при ОД на МВР гр. Стара Загора, който е изготвил този документ. Други доказателствени искания към момента нямаме.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да приемете като доказателство по делото заповед № Ін-422/14.03.2013 г. за налагане на дисциплинарно наказание, заверена „вярно с оригинала”. Други доказателствени искания нямаме.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и оспорения акт в заверен препис, представен от ответника в днешно съдебно заседание.

Намира, че следва да бъде уважено като основателно и искането за събиране на гласни доказателства, а именно да бъде допуснат до разпит в качеството на свидетел М.Т.М. и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и оспорения акт в заверен препис, представен от ответника в днешно съдебно заседание.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел М.Т.М., който да се призове на адреса, посочен от пълномощника на жалбоподателя, а именно: Дирекция „Вътрешна сигурност” при ОД на МВР гр. Стара Загора, сектор 03 в отдел 03.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.10.2014 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове свидетелят М.Т.М..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: