ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 22.11.                                                                              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                               VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори  ноември                          две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 690 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,17 часа се явиха:

За жалбоподателя „Ружа“ ООД - редовно уведомен, се явява адв. Н., с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас- редовно уведомен, се явява юк. М. – представя пълномощно.

Явява се вещото лице инж. С.И..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх.№ 12107/14.11.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. Н.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице. Водим двама свидетели, като моля да ми дадете възможност за следващо съдебно заседание да доведем третия допуснат свидетел.

 

юк.М.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

инж. С.Ж.И. - ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. Н.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

юк. М.: На стр. 5 от заключението сте записал, че възложителят Община Сливен с възлагателно писмо от 06.04.2015 г. към „Ружа“ ООД е възложил съответните СМР за обекта в кв. Българка, до бл. 26, гр. Сливен. Какво представлява това възлагателно писмо и какъв му е статутът?

 

Вещото лице: Възлагателното писмо съм го взел от общинската администрация.

 

юк. М.: Преди това възлагателно писмо могат ли да се извършват СМР на обекта?

 

Вещото лице: По принцип нямаме съставени протоколи за откриване на строителна площадка. Не мога да кажа дали с възлагателното писмо се дава старта на ремонта, може и по-рано да е започнал ремонтът. Вече дали е редно или не аз не мога да кажа.

 

юк. М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ няма въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ пристъпва към разпит на водените свидетели.

СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

А.Д.А., ЕГН **********, на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, несемеен, без образование, работи като общ работник.

 

Н.К.Б., ЕГН **********, на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, разведен, със средно специално образование по специалност „Архитектура и строителство“, строителен техник.

 

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелите обещават да говорят истината.

 

Свидетелят А. бе изведен от съдебната зала.

 

Свидетелят Б. на въпроси на адв. Н.:

 

Въпрос: Искам да Ви попитам спомняте ли си да сте работил за едни спортни площадки, коя година, кой Ви нае, къде бяха обектите и какво правихте?

 

Отговор: Договарял съм се с фирмата „Пойнт Стор“ ЕООД.

 

Въпрос: Имахте ли писмен договор?

 

Отговор: Не, не съм подписвал договор. Имах устна договорка да изпълня бетоновите работи на спортните площадки.

 

Въпрос: Кои спортни площадки?

 

Отговор: Спортните площадки в кв. „Клуцохор“, кв. „Българка“, кв. „Сини камъни“ и кв. „Стоян Заимов“, гр. Сливен.

 

Въпрос: Кога беше това и колко време продължи?

 

Отговор: Месец март-април 2015 г.

 

Въпрос: Какво правихте Вие на обектите?

 

Отговор: Занимавах се единствено с бетоните на самите площадки.

 

въпрос: Помните ли колко човека горе долу бяхте на обекта?

 

Отговор: С точност няма как да си спомня. Постоянно имаше текучество, днес сме шестима, утре петима и по трима сме оставали. Може би към десет човека да сме били на обект.

 

въпрос: Как Ви плащаха?

 

Отговор: На ръка ни плащаха петък, най-късно събота всяка седмица.

 

въпрос: Познавате ли управителя на „Пойнт Стор“ ЕООД? С кого контактувахте?

 

Отговор: Имаше ръководител ли, техник ли? Името не мога да си спомня. Нямам представа дали е бил собственикът на фирмата.

 

въпрос: Как се свързаха с Вас те?

 

Отговор: От колега научих, че търсят хора.

 

Адв. Н.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Свидетелят Б. на въпроси на юк. М.:

 

Въпрос: Да разбирам ли, че сте работил като работник, а не строителен техник?

 

Отговор: Да, като работник.

 

Въпрос: Бихте ли казали за една седмица биха ли могли всички тези дейности да се извършат?

 

Отговор: По принцип е възможно, да.

 

Въпрос: Последователно за всеки обект ли работихте или по три обекта едновременно?

 

Отговор: Аз няма как да работя по три обекта едновременно. Днес съм на единия обект, утре - на другия и така.

 

Въпрос: Което означава, че правите кофраж, заливате бетон на обекта и след това отивате на другия обект, така ли?

 

Отговор: Кофраж заливаме.

 

юк. М.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

В залата бе въведен свидетелят А..

 

Свидетелят А. на въпроси на адв. Н.:

 

въпрос: Спомняте ли си да сте работил в гр. Сливен на едни площадки, кога, какво правихте и кога беше това?

 

Отговор: Работих в кв. „Сини камъни“ в гр. Сливен.

 

въпрос: Какво имаше там?

 

Отговор: Една площадка, където играеха децата.

 

въпрос: Кой ви се обади да работите там?

 

Отговор: Чух от едни приятели.

 

въпрос: Познавате ли момчето, което току що излезе /свидетелят Б./?

 

Отговор: Да, работил съм с него.

 

въпрос: Той ли те извика на работа?

 

Отговор: Да, той.

 

въпрос: Какво правихте Вие на тези обекти?

 

Отговор: Аз бях общ работник. Бърках бетон, киреч, вар.

 

въпрос: Договор подписа ли?

 

Отговор: Подписах, но не знам какво точно. Там, където взимахме парите. Плащаха ми за работата всяка седмица на ръка.

 

въпрос: Помниш ли коя е фирмата и кой беше началникът /чорбаджията/?

 

Отговор: Фирмата беше „Пойнт Стор“ ЕООД и чорбаджията ми даваше парите.

 

въпрос: Колко човека бяхте?

 

Отговор: Към 10 човека.

 

въпрос: На всички заедно ли Ви даваха парите на ръка?

 

Отговор: Да, на всички заедно.

 

Адв. Н.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Свидетелят А. на въпроси на юк. М.:

 

Въпрос: Конкретно какво точно сте правил на всеки един от обектите?

 

Отговор: Бърках бетони, правех това, което искаха - обща работа. Аз съм общ работник.

 

Въпрос: Предният свидетел г-н Б. началник ли Ви беше или работеше заедно с Вас?

 

Отговор: Той беше като бригадир там, работеше с нас.

 

Въпрос на адв. Н.: Той бъркал ли е също бетон?

 

Отговор: Да помагаше, бъркаше бетон.

 

въпрос на юк. М.: Само бетон ли бъркахте или и друго правихте?

 

Отговор: Само бетон бърках.

 

Въпрос:  Може ли да си спомните на кои обекти сте работил?

 

отговор: Работил съм на около 2-3 обекта. Единият беше в кв. „Сини камъни“.

 

юк. М.: Нямам други въпроси съм свидетеля.

 

адв. Н.: Моля да се приеме заключението на вещото лице. Моля да допуснете извършването на съдебно-счетоводна експертиза с формулирани въпроси в нарочна молба, която представям в днешно съдебно заседание с препис за ответната страна. В следващо съдебно заседание ще доведем третия допуснат свидетел.

 

юк. М.: Моля да се приеме заключението на вещото лице. Нямам възражения относно назначаването на съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените и събрани в днешно съдебно заседание доказателства.

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 600 лв. на 22.11.2017 г./.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешно съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице С.А.при депозит в размер на 800.00 лв., вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

 ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.01.2018 г. от  10,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: