ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 15.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На петнадесети май                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 690 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д. М. Н., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д., редовно упълномощен от по-рано.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник Сектор ПП КАП при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата.

Няма да сочим други доказателства, освен приложените по делото.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с жалбата и административната преписка. Предвид липсата на други доказателствени искания намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата и административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо председател, моля да отмените издадената по отношение на доверителя ми заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 604/16.02.2013 г. и да му присъдите направените деловодни разноски.

Моля да ми дадете разумен срок за представяне на писмени бележки, ако е възможно.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Не съм извършил нарушение. Колата е в изправност. Не съм участвал в пътнотранспортно произшествие и не съм застрашил останалите участници в движението.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи допълнителни аргументи в писмен вид в подкрепа на тезата си и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: