ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 12.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети март                                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

      2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

КНАХ   дело    номер    68    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

 

Касаторът – И.Д.К., редовно призован, явява се лично и с адвокат Д.П., редовно упълномощен.

Ответникът – Началник на Районно полицейско управление Несебър, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П. – Поддържам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П. - От името на моя доверител Ви моля да отмените решението на първоинстанционния съд и да постановите друго такова, с което да отмените наказателното постановление по изложените в жалбата съображения.

 

ПРОКУРОРЪТ –Намирам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Поставеното от Районния съд решение като правилно и законосъобразно моля да го потвърдите. Съгласно събраните доказателства в развилото се пред Несебърския районен съд производство не се доказват възраженията на касатора за наличие на нарушаване на процесуалните правила, а именно - за наличието на непопълнени данни в АУАН и наказателното постановление. Твърди се, че в АУАН не са посочени точното място на извършване на нарушението, че е посочено КК „Слънчев бряг” и хотел „Авеню” и е допълнено гр. Несебър от административнонаказващият орган. Вероятно административно-наказващият орган технически е записал гр. Несебър, но така изписаното местонахождение и дописаното към КК „Слънчев бряг” може да се счита за техническа грешка и по никакъв начин не може да се счита за процесуално нарушение. В този смисъл намирам за правилно и законосъобразно решението на Районния съд и моля да го потвърдите.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: