ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 08.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 685 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:16 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.В.П., редовно уведомен, се явява лично и със служебен защитник адвокат П..

 

ЗА ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ч., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

 Явяват се свидетелите С.Х.З. и К.К.С..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С придружително писмо вх. № 6435/02.09.2014 г.  ответникът е представил изисканите от него документи под опис, а именно справка от П.И.Л. –  ИСДВР към Затвора Бургас; копие от доклад до Българското правителство, изготвен от Европейски комитет за превенция на изтезанията и нехуманното и деградиращо отношение или наказания (КПИ); становище на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” относно представения доклад на КПИ.

 

АДВОКАТ П.: Не възразявам да бъдат приети като доказателства по делото.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените документи и поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника с придружително писмо вх. № 6435/02.09.2014 г. документи  под опис, а именно: справка от П.И.Л. –  ИСДВР към Затвора Бургас; копие от доклад до Българското правителство, изготвен от Европейски комитет за превенция на изтезанията и нехуманното и деградиращо отношение или наказания (КПИ); становище на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” относно представения доклад на КПИ.

 

СНЕМА самоличността на явилите се свидетели С.Х.З. и К.К.С.:

 

С.Х.З. – 48 години, български гражданин, осъждан за убийство, с доживотна присъда, без родствена връзка с ищеца, в момента търпи наказание в Затвора Бургас;

К.К.С. – 33 години, български гражданин, осъждан на 20 години плюс една за съучастие в убийство, в момента търпи наказание в Затвора Бургас, без родство с ищеца.

Съдът ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетелите за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

СВИДЕТЕЛИТЕ З. И С.: Предупредени сме за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещаваме да говорим истината.

СЪДЪТ отстрани от залата К.К.С. и ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля С.Х.З..

 

ВЪПРОС НА СЪДА: От кога познавате Д.П.?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: От преди три-четири години познавам Д.П. по повод това, че сме заедно в затвора и в момента сме в една килия. За тези 3-4 години сме все в една килия с Д..

В килията сме 16 човека. Размерът на килията е 6м/3м. Осветлението е слабо, имаме два големи прозореца. Леглата са три вишки.

Къпането е в критично състояние, тоалетната също. Два пъти на седмица се къпем. Извеждат ни в специално друго помещение – баня с умивалня. От пет до десет минути имаме, за да се изкъпем. За миене и бръснене всеки ден ни извеждат до това помещение и разполагаме пак с толкова време. В банята има два душа, които не работят. Къпем се като използваме канчета.

До преди 15 дни може би имаше дизентерия, поради това, че няма хигиена.

Ние сме отворени през цялото време, вечер в 19:30 часа, като ни затворят, в кофа се ходи до тоалетна цялата нощ. 16 човека в една кофа и като имате предвид ,че човек, когато иде по малка нужда няма умивалня няма вода къде да се измие в килията.

Здравното обслужване също е в критично състояние Аз например хиляда пъти съм им казал, че дископатията ме боли, десният ми крак се схваща, но няма никакво движение по моя въпрос. Когато имаме здравословни оплаквания, трябва да се запишем при постовия, че искаме да бъдем прегледани, той дава списъка на фелдшера и той трябва да ни прегледа. Да речем в коридора има 80 човека, от тях 30% се пишат болни и от тях поне един трябва да се прегледа, а докторът работи от 10:00 часа до 12:00 часа и после какво правим? В седмицата два пъти работи доктора.

При фелдшера отиваш, чакаш опашка, влизаш, казваш му, дава аналгин и парацетамол – други лекарства няма.

На открито ни извеждат всеки ден по един час.

АДВОКАТ П.: Казвате, че леглата са на три етажа. Какво е разстоянието между леглата?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Разстоянията между леглата са коридори от 50 см, по които минаваме.

АДВОКАТ П.: Как излизате 16 човека?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: По един.

АДВОКАТ П.: Казвате, че след 19:30 часа е затворена килията и не може да излезете по нужда. Къде държите кофата?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Пред вратата в ъгъл. Няма параван да се закриваме.

АДВОКАТ П.: Вие лично виждали ли сте Д.П. да ходи в кофата?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Той се сдържа човека. Питам го и ми казва: „Не ме закачай, остави ме!” Свива се на леглото, с никой не говори, всички като се приберат в леглата, тогава гледам отива и ползва кофата. Чувства се неудобно.

АДВОКАТ П.: Как стои въпросът с т. нар. „гадини” – хлебарки, обеззаразява ли се?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Това съм го казал преди четири-пет години лично на доктора и внимание не обърна. Каза: „С., има такива лекарства, но са скъпи и нямаме пари да купим да пръскаме.” От лошата хигиена в помещението има хлебарки, дървеници (показва краката си, че е нахапан от дървеници). Докторът ме пръска с мазило и до там.

Помещението се проветрява, като се отварят прозорците – два големи прозореца. Вечер ги държим отворени, защото в противен случай ще се задушим. Зимата е още по-трудно. Единият прозорец винаги е отворен.

АДВОКАТ П.: Винаги ли сте 16 човека и колко сте в момента?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Има случаи и по-малко, но в повечето случаи са повече от 16 човека. От 15 до 18 човека сме стигали в килията. На три вишки ни събират. Ако има начин ще сложат и четвърта.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля З..

ПРОКУРОР СТОЯНОВА:  Колко легла има в килията?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: 18 легла има в килията. Сега в момента имаме 16 човека и 16 легла.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.:  Наблюдавали ли сте по-различно отношение на служителите от затвора спрямо Д.П.?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Различно се държат. Някой път ще има старшина с мен се държи по-човешки, с друг човек – по-различно. Аз съм виждал, че се оплаква и му казват: „Д., изчакай!” До кога да чака? Ето както стана с него оперираха го в болница мината година. Миналата година се оплакваше, че не му е добре, качва се на втора вишка и щеше да падне, карат го в болницата там го оперираха.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Има ли психолог в затвора?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Според мен няма. На 08.12.2014 г. ще направя 20 години от както съм в затвора, има назначени двама психолози, но аз не ги познавам.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам други въпроси към свидетеля З..

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: В коя килия сте заедно с Д.П.?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Ние сме в 504 килия.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: В килия 312 били ли сте заедно?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Не, не сме били.

ИЩЕЦЪТ П.: Пояснявам, че в 312 килия съм бил само в приемното. За това време, което соча в исковата молба, бил съм във втора зона за повишена сигурно, в килии 216 и 212. В килия 504 съм от 12.02.2013 г. и до сега съм там. Тези килии, които изброявам, всички се намират във втора зора – повишена сигурност.

СВИДЕТЕЛЯТ З.: От година и половина с Д.П. сме в една килия. В началото казах, че се познаваме от три години, но от година и половина сме в една килия.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам други въпроси към свидетеля З..

 

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетеля З. и той напуска залата.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля К.К.С..

 

ВЪПРОС НА СЪДА: От колко години познавате Д.П.?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: От близо четири години го познавам. С него сме в една килия в момента. В една килия сме откакто се познаваме – в килия 504. Откакто той е дошъл, аз съм все в 504 килия и от тогава сме заедно, не мога да бъда точен, но около три години.

ВЪПРОС НА СЪДА: Колко е голяма килията?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Около 19 кв. м. е килията. Най-малко 15 човека сме били, стигаме до 18 човека. 18 легла могат да се сложат, повече не могат. Леглата са на три етажа. Разстояние между леглата няма. Те са наредени по периметъра на килията и едно има напречно от прозорците. Между тях има място колкото да мине човек. Има два запушени прозореца, там има шкафове наредени. Прозорците ги отваряме. Големи са и двата прозореца. Единият прозорец го закрива вишката, която е до стената, закрива го до половина, другата половина се закрива от шкафовете, а другия прозорец го закрива другата вишка.

ВЪПРОС НА СЪДА: Как поддържате хигиена – колко къпания на седмица, сутрин колко време имате за поддържане на тоалет?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Сутрин, като ни отворят, всеки може да прави тоалет до 7:30 часа, когато е проверката.

Къпането е два пъти в седмицата – във вторник и четвъртък. От 9:00 часа до 12:30 часа е времето за къпане. Има един душ и има един счупен. Максимум десетина минути имаме да се изкъпем, защото това е банята за 100 човека.

В килията няма тоалетна. Вечер ходим по нужда в кофа. Кофата е сложена в близост до вратата. Килията заключват в 19:30 вечерта и отключват в 6:20 сутринта и в този период ходим в кофата. Мивка в килията няма, където да се измием.

ВЪПРОС НА СЪДА: Как е организирано посещението на лекар, фелдшер когато не се чувствате добре?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Според лекарите се разболяваме по график. Когато не се чувстваме добре, наскоро имах подобен проблем, повръщах два дни, но до лекар не бях допуснат, защото не сме били по график. Записваме се и трябва да ни извикат да слезем при лекаря.

ВЪПРОС НА СЪДА: Извеждат ли ви навън на разходка?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Имаме право на каре един час всеки ден. Има и още едно каре в друг час. Две карета в отделно време.

ВЪПРОС НА СЪДА: В килията има ли насекоми?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Има дървеница – кръвопиещо насекомо, което снася яйца и се размножава. Днес сутринта съм убил над десетина. Около моето легло тавана и стените са в кръв целите. Има и хлебарки много.

ВЪПРОС НА СЪДА: Откакто сте в килията, пръскали ли са?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Веднъж е обработвана килията през целия период, в който съм там.

АДВОКАТ П.: Искам да уточня за лекарската помощ, ако вечер стане нещо спешно как ползвате лекарски услуги след 19:30 часа?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Няма лекар след 19:30 часа.

АДВОКАТ П.: Уведомявате ли охраната?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Чукаме на вратата, идва старшината, обажда се на дежурния офицер и ни дават аспирин или аналгин. Трябва да си в неадекватно състояние, за да бъде повикан лекар.

АДВОКАТ П.: Бяхте ли мината година в килията, когато са взели в болница Д.П.?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Бях там. Аз бях на работа. Бях там когато на Д. му стана лошо сутринта. Когато отивах на работа му нямаше нищо. Вечерта, когато се върнах, разбрах, че е претърпял операция.

АДВОКАТ П.: Вечер виждали ли сте Д. да ползва кофата?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: За целия период съм виждал да ползва кофата два или три пъти.

АДВОКАТ П.: Има ли осветление в килията?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Няма осветление, в килията е пълна тъмнина.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля С..

ВЪПРОС НА СЪДА: Говорили ли сте си с него как се чувства?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Напоследък е много затворен, не иска да говори с никой, изнервен е.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Има ли психолог в затвора?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Има един психолог  П., не знам първото й име. Аз съм искал няколко пъти среща с психолог, но след като говоря с нея се чувствам по-зле. Разговаряме за проблема, предлага някакво развитие, на другия ден пак се срещаме, но няма промяна. Само обещава, че ще помогне, но нищо не се променя. Не ме вика, затова се чувствам по-зле.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Отношението на надзирателите какво е в групата?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Разбираме се нормално, нямаме проблем с тях.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Има ли някой, който се държи лошо с Д.?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Имало е случаи надзиратели да се държат лошо, включително и с мен.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам други въпроси към свидетеля С..

ВЪПРОС НА СЪДА: Знаете ли дали Д.П. е търсил услугите на психолог?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Знам, че е писал молби за среща, но молбите изчезват.

ВЪПРОС НА СЪДА: Знаете ли дали се е срещал с психолог и колко пъти?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не мога да отговоря дали е имало среща, но знам, че е писал молби и е искал среща. Молбите се разглеждат след 20 дни. Аз съм забравил за какво съм писал.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА:  Нямам въпроси към свидетеля С..

 

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетеля С. и той напуска залата.

 

АДВОКАТ П.: Нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам искане за събиране на нови доказателства. Да се приключи събирането им.

 

СЪДЪТ, предвид липсата на други доказателствени искания намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Моля да уважите исковата молба на доверителя ми и да ми дадете възможност да представя писмени бележки.

 

ИЩЕЦЪТ Д.П.: Искам да ми бъде уважен изцяло така предявеният иск. Нямам специални изисквания. Ако може от страна на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да се вземат мерки да се подобрят условията. Това е животинско, не може да се ползва кофа от 20 човека, вместо тоалетна. Моля съдът да уважи така предявения иск.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна. Поддържам писмения отговор, представен по делото.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че исковата молба е частично основателна, тъй като по безспорен начин се установява, че хигиенните условия не съответстват на посочените от Европейската общност. Считам обаче, че исковата молба следва да бъде уважена в частта от м.02.2013 г., за който момент са събрани конкретните и гласни доказателства. Считам, също така, че не се констатира бездействие от страна на медицинския персонал, тъй като видно от събраните доказателства такава медицинска помощ е била оказвана на ищеца. Освен това, в случай, че уважите предявения иск, на всички основания, посочени в него, това да бъде частично, тъй като сумите са изключително завишени.

Моля да уважите предявената искова молба в едни разумни граници, каквато е практика на Административен съд Бургас.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: