ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 684 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Е.В.Д., редовно призована, се явява лично и с адвокат Н., надлежно преупълномощена от адвокат Н., представя пълномощно.

За ответника директор на ОД на МВР Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощия юрисконсулт А.Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Явява се свидетелят Динко М.Д..

Свидетелката Л.П.Д. не се явява. Представя медицинско свидетелство с диагноза вестибуларен синдром, хипертонична болест, исхимична болест на сърцето.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Н.: Представям медицинско направление на името на свидетелката Л.П.Д., във връзка с неявяването ѝ в днешното съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Аз държа на разпита на Л.Д., поради което моля разпита на свидетеля Д.Д. да не бъде извършван в днешното съдебно заседание, тъй като двамата ще установяват едни и същи факти, и ако единият свидетел каже нещо в днешното заседание, показанията на другият ще бъдат повлияни и няма да са достоверни. Моля, двамата свидетели да бъдат разпитани в едно съдебно заседание. А що се отнася до представеното медицинско свидетелство, това не е медицинско свидетелство, издадено по надлежния ред.

АДВОКАТ Н.: Считам, че ако бъде разпитан свидетелят Д.Д. днес, то съдът може да прецени дали следва да се разпитва изобщо свидетелката Л.Д..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Показанията на единия биха били показани на другия.

АДВОКАТ Н.: Жалбоподателката и на двамата е снаха, така, че едва ли ще се каже нещо различно.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Аз държа за разпита и на двамата свидетели в едно и също съдебно заседание. Нека разпитът да бъде извършен в едно и също съдебно заседание, поради което моля да го отложите за следващото съдебно заседание. Ще помоля също така детето на жалбоподателката да не присъства в залата, защото това ограничава въпросите, които може да поставим в присъствието на детето.

СЪДЪТ към юрисконсулт Д.: От какво е мотивирано настояването ви да бъдат разпитани в едно заседание?

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В докладната записка, а и от събраните в административната преписка документи, инспекторите са посочили и установили, че близките роднини на жалбоподателката, бивши роднини на Е.Д., се страхуват от нея и за това. Сега не искам да обвявам никого, но когато се разпитват двама свидетели за едно и също нещо се получава разминаване и може да се разбере кое е вярно и кое не. Но това е нашето искане.

Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ Н.: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът, като взе предвид искането на ответната страна за разпит на двамата свидетели в едно съдебно заседание, поради мотивите изложени от пълномощника и отразени в протокола, както и факта, че в днешното съдебно заседание беше представен медицински документ от д-р И. Р., която сочи, че свидетелката Л.Д. има хипертонична криза в момента и други две заболявания, които препятстват явяването й в днешното съдебно заседание, счита, че искането на ответника следва да бъде уважено и разпита на двамата свидетели да се проведе в едно и също заседание, с оглед препятстване на възможността за повлияване на показанията на единия свидетел спрямо вече дадените показания от другия свидетел, предвид обстоятелството, че двамата свидетели са съпрузи. По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.01.2018г. от 11.55ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Свидетелят Д.М.Д. следва да се счита призован от съдебно заседание, да се изпрати съобщение на свидетелката Л.П.Д..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: