ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шести юни                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 684 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:03 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Е.В.Д., редовно призована, се явява лично и с адвокат Н., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника директор на ОД на МВР Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощия юрисконсулт А.Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Явяват се призованият свидетел М.Д.Д..

Свидетелите Динко М.Д. и Л.П.Д., редовно призовани, не се явяват.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.Д. – Родителите ми са в гр.Стара Загора. Леля ми е много болна и не могат да се явят в днешното съдебно заседание.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото на 01.06.2017г. е постъпил социален доклад на Дирекция „Социално подпомагане“ Поморие, във връзка с указания на съда от предходно съдебно заседание.

 

АДВОКАТ Н. – Ще поискам братът на жалбоподателката Е.Ф.М., който водим и е в залата, да бъде разпитан като свидетел в днешното съдебно заседание.

С разпита му ще доказваме причините, поради които се е наложило доверителката ми да отсъства дългосрочно от страната. Доверителката ми е липсвала през два периода, като свидетелят ще каже къде е бил той и какви са причините, има ли семейна причина, жалбоподателката да напусне България, както за първия, така и за втория период. Свидетелят е запознат с тези факти, тъй като тя е майка и на него, не само на жалбоподателката.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Не намирам за необходимо да бъде разпитан, тъй като причините, поради които е отсъствала са ирелевантни. Релевантни за налагането на административната мярка е, че тя е отсъствала повече от 12 месеца, а не поради каква причина е отсъствала. В тази връзка се противопоставям да бъде допуснат до разпит братът на жалбоподателката.

 

Съдът изведе от залата присъстващия Е.Ф.М., брат на жалбоподателката.

 

Съдът пристъпи към разпит на допуснатия в предходното съдебно заседание свидетел М.Д.Д..

 

Снема самоличността на свидетеля

М.Д.Д., 43г., неосъждан, съпруг на жалбоподателката.

 

Съдът, на основание чл.166, ал.1, т.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, предупреди свидетеля, като му даде възможност да заяви, че в качеството си на съпруг на жалбоподателката има право да откаже да свидетелства.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д. – Ще дам показания.

 

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – В какви отношения се намирате със съпругата си Е. и заедно ли живеете?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Не спим заедно, но живеем заедно. Постоянно се виждаме, контактуваме с нея, но не спим заедно, живеем заедно. Виждаме се ежедневно, постоянно.

ВЪПРОС на СЪДА – По повод на какво се виждате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Така сме се разбрали, за нас е по-хубаво да не спим заедно. Виждаме се заради детето, разхождаме се.

ВЪПРОС на СЪДА – Как бихте определили отношенията си? Къде живее детето?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Отношенията ни са позитивни, нормални отношения между мъж и жена. Тя идва в къщи.

Детето живее при двамата, в повечето случаи живее при мен, защото условията са по-добри, но също живее и при майка си.

ВЪПРОС на СЪДА – Имате ли договорка колко дни ще е при майка си и колко дни ще е при вас?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Постоянно, когато пожелае, детето ходи при майка си. Нямаме някакъв график кога детето ще ходи при единия или при другия. Заедно полагаме грижи за детето.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Били ли сте в лоши отношения със съпругата си?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Имали сме такива периоди, като всяко семейство, но за кратко време. Като цяло сме били в добри отношения.

ВЪПРОС на СЪДА – Съпругата ви посещава ли къщата, в която вие живеете?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да, може да я посещава когато си пожелае, не е нужно да има възрастен, може да е само детето в къщи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Знаете ли по какви причини съпругата ви е отсъствала в периода от месец март 2011г. до месец август 2012г.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – В този период бяхме се разбрали със съпругата ми, заради майка ѝ, защото беше болна, да отиде да се грижи за нея, да положи някакви грижи за майка си. Майка ѝ беше болна от, мисля от какво точно, сега го забравих, нещо със сърцето имаше проблеми.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Знаете ли защо съпругата ви е отсъствала от м. септември 2013г. до м.октомври 2014г.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Това е, когато леля ѝ почина и в същия период брат ѝ беше в България. Говорихме и се разбрахме тя да отиде там, защото тя може да положи по-добри грижи за майка си. И за това отсъстваше. Още повече се влоши състоянието на майка ѝ, когато почина леля ѝ.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Извън тези периоди, имало ли е такива моменти, в които да не е поддържала контакти с вас или дъщеря ви?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Постоянно поддържахме контакт, и с мен и с дъщеря ми. Когато отсъства от България поддържахме връзка по Скайп. Почти всеки ден поддържахме контакт.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Имаше ли периоди, в които Е. е била без работа и вие сте ѝ помагали?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Аз винаги помагам на жена си. Имало е периоди, че тя сама се издържа, но когато я видя, че е без работа, постоянно аз й помагам.

ВЪПРОС на СЪДА – Колко време живяхте в една къща?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Около една година, след като се оженихме. Даже около година и нещо.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Във връзка с подобна преписка в служба „Миграция“, викан ли сте в полицията?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да. Това, което казах днес, същото съм го казвал и в полицията. Родителите ми не са викани в полицията. Идвали са полицаи в къщи, задавали са определени въпроси, но родителите ми не са писали нищо, дори не са подписвали показания. Задавали са им въпроси, но те не са се разписвали никъде.

АДВОКАТ Н. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Вие работите ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да, работя.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Работата ви позволява ли ви да водите детето си на училище?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Разбира се, винаги се съобразявам с детето си.

Знам къде живее съпругата ми сега - в Несебър, не зная точно адреса.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Сменяла ли е адреса си съпругата ви?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Адресът, където живее? Адресната ѝ регистрация е на едно място. Сменяла е адреса, на две места е живяла – първото място е мина Черно море и другото е в гр.Несебър.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – В социалния доклад пише, че на втория етаж на вашата къща живеят роднини?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да, първи братовчеди.

Родителите ми живеят на първия етаж. Тя, къщата е на три етажа, отзад, зад къщата, има стаи, които моите родители си ги правят за тях, не могат да се качват по стъпалата, нещо като пристройка е и те слизат долу да си живеят. Даже тази година ще се качат горе, защото стаите са за персонала, там настаняваме персонала, а в горните стаички родителите ми се качват на третия етаж.

ВЪПРОС на СЪДА – Колко стаи има къщата ви?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – На третия етаж има 5 стаи.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Кога решиха да живеят за постоянно в пристройката?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – От миналата година живеят на партера, на първия етаж има стаичка в съседния апартамент, постоянно да са долу.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Може ли да кажете, че сте отделно от родителите си?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – За почистването, готвенето, женската работа, майка ми я върши, като се върна от работа помагам, а и детето е голямо вече.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Казахте, че не може да посочите адреса на жена си, а мястото знаете ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Като място го зная, ходил съм там. С малката сме ходили много пъти заедно там.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът, с оглед направеното от процесуалния представител на жалбоподателката искане за допускане до разпит на брата на жалбоподателката, с разпита на който ще се доказват релевантни по спора факти посочени от процесуалния представител на жалбоподателката,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателката свидетел Е.Ф.М..

 

Съдът въведе свидетеля в залата.

Снема самоличността на свидетеля

Е.Ф.М., 30г., неосъждан, брат на жалбоподателката.

 

Съдът, на основание чл.166, ал.1, т.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, предупреди свидетеля, като му даде възможност да заяви, че в качеството си на брат на жалбоподателката има право да откаже да свидетелства.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М. – Ще дам показания.

 

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Имате ли информация, че сестра ви е отсъствала за продължителен период от време, за периодите от месец март 2011г. до месец август 2012г. и от м. септември 2013г. до м.октомври 2014г?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Да. През този период със съпругата ми бяхме в Украйна, роди ни се момченце със секцио. В този период се разболя майка ми, тя има сърдечна недостатъчност. Трябваше някой да гледа майка ми. Детето ми се роди в Украйна и се разбрахме със сестра ми да дойде и да наглежда майка ми. Аз като единствен член на семейството, който да издържа семейството, трябваше да работя. Майка ни е общ родител.

Сестра ми остана дълго, защото майка ми беше болна, подобри се, но после пак се разболя, даже втория период остана да лежи в стационар.

Ние заминахме 2013 г., април 2013 и в този период тя се разболя много лошо.

ВЪПРОС на СЪДА – През друго време ходила ли е по-дълго там?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Не мога да кажа точно. Вторият път тя пак отиде, след като го обсъдихме. Ние се преместихме в България от Украйна и тогава аз бях този, който издържа семейството, защото жена ми беше с виза, тя нямаше право да работи и бяхме с малко дете и нямаше как да замина за Украйна да гледам майка си и да отпътувам за Украйна.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Финансово помагали ли сте на Е., тук на територията на страната?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Тя си работи от време на време. Имало е периоди, в които да и помогна с парични средства, мъжът и също ѝ помага.

ВЪПРОС на СЪДА – Познавате ли племенницата си?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Да, те с моя син А, М. си играят много често, даже сега в събота беше при нас.

ВЪПРОС на СЪДА – Къде живее сестра ви и знаете ли от кога са разделени със съпругът ѝ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Сега наема апартамент в Несебър, но по принцип си живее с мъжа си.

Не мога да кажа откога са разделени.

Детето всеки ден посещава майка си, всеки ден след училище идва в апартамента, в който е под наем на сестра ми.

Аз живея също в Несебър.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Какво работи сестра ви?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Различни работи, аз просто не знам. В момента мисля, че работи в някакъв хотел.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – А на смени ли работи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Всеки ден, редовна смяна.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Когато ходи детето на училище, кой го прибира от училище и кой се грижи за него?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Нейната смяна не е до вечерта, знам, че почти всеки ден се виждат с детето. Не знам дали е първа смяна или втора смяна, как се казва там?

Юрисконсулт Д. – Нямам повече въпроси.

Съдът освободи свидетеля.

 

АДВОКАТ Н. – В случай, че ще се дублират показанията, отказвам се от свидетелите Л.Д. и Д. Д.. Оттеглям искането си за тези двама свидетели.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Аз също имах намерение да поискам същите свидетели, но тъй като колегата ги поиска, не съм ги посочила аз. Настоявам те да бъдат разпитани. Ако той оттегли искането за разпит на тези двама свидетели, аз ще поискам тези свидетели, защото е важно да се изясни обективната истина.

В изпълнение на разпореждане на съда от предходно съдебно заседание, представям само докладните записки, ведно с писмо на началника на сектор „Миграция“. Мисля, че те са приложени към делото. В хода на административното производство не са съставяни протоколи и тази връзка свидетелят Д. при разпита си в днешното съдебно заседание заяви неща, които са точно обратното на това, което е записано в докладната записка, ще помоля да бъдат допуснати като свидетели и служителите от сектор „Миграция“, които са съставили докладните записки, за да разберем дали са излъгали при дадените показания в административното производство. Свидетелите, които искам да бъдат допуснати са младши полицейски инспектор К. Т. и младши полицейски инспектор А. А. Нямам какво друго доказателство да противопоставям. Същите са провели интервю със свидетеля и с жалбоподателката. Приложена е докладната записка по делото.

 

Съдът счита, че допуснатите двама свидетели, които не са разпитани в днешното съдебно заседание следва да бъдат разпитани, въпреки оттеглянето на искането, направено от страна на процесуалния представител на жалбоподателката, не само доколкото същото искане направи и пълномощника на ответника, но и защото в преписката се съдържат данни за факти, които противоречат с тези, събрани с гласните доказателства в днешното съдебно заседание, както и на съдържанието на социалния доклад.

Съдът счита, че двамата служители на сектор Миграция към Областна дирекция на МВР Бургас, които са изготвили докладни записки, представени с преписката и в днешното съдебно заседание не следва да бъдат разпитвани като свидетели, тъй като те писмено са изложили възприятията си от събеседването, което са извършили с жалбоподателката и нейния съпруг.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на ответника за събиране на гласни доказателства чрез разпита на двамата служители на сектор Миграция към Областна дирекция на МВР Бургас, които са изготвили докладни записки, представени с преписката.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.10.2017г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да бъдат призовани за това съдебно заседание свидетелите Л.П.Д. и Д.М.Д..

Същите да бъдат предупредени, че при неявяване в съдебно заседание, на основание чл.85, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.91, ал.1 от същия кодекс, във вр. с чл. 144 от АПК, съдът ще им наложи глобата и ще постанови принудителното им довеждане.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: