ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 11.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На единадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 67 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 15,00 часа се явиха:

Жалбоподателят Р.И.Г. - редовно уведомена, не се явява. Вместо нея - адв. Х..

Ответникът директор на РУ „СО” Бургас - редовно уведомен, не се представлява.

         Явява се вещо лице Н.К..

 

Адв. Х.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ констатира, че по делото е постъпило в срок заключение на вещо лице Н.К..

 

СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

Н.Г.К. – 58 години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без особени отношения със страните по делото. Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение и обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Х.: Нямам въпроси.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице  Н.К..

 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит. /РКО  150 лв. на 11.06.2013г./

 

Адв. Х.: В предходното съдебно заседание бяха допуснати двама свидетели, но и двамата отказват да свидетелстват. Моля, да бъдат заличени като свидетели и моля да ми дадете възможност да бъде разпитан нов свидетел,  който водим. Свидетелят се намира пред залата. Казва се Б. К. и е работила съвместно с жалбоподателя.

 

СЪДЪТ към адв. Х.: Въведете свидетеля.

 

Свидетелят е въведен в залата.

 

СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

Б. С. К. на 68 години, с висше образование, семейна, неосъждана, работила заедно с жалбоподателя в периода от 1977 до 2002 година в завод „Хемус” Бургас.

Предупредена за отговорността чл.290 от ГПК.

Обещава да говори истината.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Х. КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА.

 

ВЪПРОС: На каква длъжност работихте в завод „Хемус”?

 

ОТГОВОР: Започнах като контрольор по качеството след това технолог и в последните години като началник отдел „Качествен контрол и лаборатории”.

 

ВЪПРОС: През периода 1993-1999 г. Р.Г. на каква длъжност работеше в завода?

 

ОТГОВОР: Като контрольор по качеството в производство „Ситопечат”, „Швайспреси и лаборатория” и монтаж на маркери и производство на мастила за флумастери и маркери.

 

ВЪПРОС: В какво се състоеше естеството на работа на Р.Г.?

 

ОТГОВОР: Тя отговаряше за контрола на производство на качеството по технология за входящ контрол на суровините, който се извършва в лабораториите. Контрола на качеството, както и в лабораторията, се извършва по специална методика.

 

ВЪПРОС: През този период с какви материали суровини е работила?

 

ОТГОВОР: Бензин, тулуол, ацетон, амоняк, циклохексанон високочестотно заваряване на поливинилхлорид. Тези вещества се контролират на входа на завода. Вземат се проби от тях, които се изследват за качествените им характеристики. Това беше едно от нейните задължения по входящия контрол на суровините. С циклохексанона се работеше в ситопечата. Тя правеше контрол на изделията, които се изработват в ситопечата.  Във високочестотното заверяване на поливинилхлорид се използва в швайцпресите. При високочестотното заваряване се отделя хлороводород – силно отровен. Това високочестотно заверяване е с излъчване, което е вредно за организма.

 

ВЪПРОС: Спомняте ли си дали е ползвала допълнителни придобивки във връзка с дейността?

 

ОТГОВОР: Като противоотрова й се полагаше кисело мляко и допълнителен отпуск към редовната отпуска.

 

Адв. Х.: Нямам повече въпроси.

 

СЪДЪТ: В периода вие какво работихте?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Началник отдел качествен контрол и лаборатория.

 

ВЪПРОС: Освен г-жа Г., някой друг изпълняваше ли тези дейности, които тя изпълняваше?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: В този период не.

 

Адв. Х.: Във връзка с допуснатия ни свидетел, който е работил на същата длъжност и пенсиониран ІІ-ра категория труд, представям трудовата книжка на Р. С. Т., която е работила като контрольор в същия период и е пенсионирана при ІІ-ра категория труд. Твърдя, че естеството на работата й е същото като естеството на работата на жалбоподателя.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА извлечение от Трудова книжка № 337 на Р. С. Т. родена на *** г.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на адв. Х. да ангажира допълнителни доказателства във връзка с оспорването.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.10.2013 година от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15,15  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: