ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и девети септември             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 678 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.Н.К., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ разузнавач Р.Н. в отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно уведомена, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ констатира, че жалбоподателят не е изпълнил даденото му в предходното съдебно заседание разпореждане да внесе депозит за призоваване на допуснатия свидетел и да посочи адрес за призоваване на същия, поради което счита, че следва да отмени определението, с което е допуснат при режим на призоваване поисканият свидетел Н. К., с оглед процесуалното поведение на жалбоподателя.

 

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Докладната записка във връзка със задържането е регистрирана на дата 18.03.2016 г. Следва да се има предвид обстоятелството, че докладната записка е изготвена на 16.03.2016 г., видно от текста й, а регистрационният номер, поставен по-късно, няма отношение към датата на издаването й.

Моля да потвърдите оспорваната заповед като правилна и законосъобразна и да отхвърлите жалбата.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: