ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 19.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети май                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 678 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.Н.К., редовно призован, се представлява от адвокат С.К. с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ разузнавач Р.Н. в отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно призована, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

Съдът ДОКЛАДВА становище от ответника, с което моли делото да бъде отложено за друга дата поради невъзможността да се яви в съдебно заседание, за което представя болничен лист, изразява становище по жалбата, прави доказателствени искания за допускане до разпит на един свидетел, като за същия представя заповед за изпращане на курс за повишаване на професионална квалификация за периода от 25.04.2016 г.-24.06.2016 г.

 

АДВОКАТ К.: Да не се дава ход на делото с оглед неявяването на ответния административен орган.

Независимо, че изразявам становище, че ход на делото не може да бъде даден с оглед да не бъде нарушено правото на защита на административния орган с оглед представения по делото болничен лист, считам че същият не отговаря на Наредба № 18 на Министерството на здравеопазването, тъй като в него изрично не е отбелязано, че лицето не може да се явява пред съд. Отбелязаното като диагноза увреждане на мениска е от категория на  неособено тежки увреждания, които позволяват, вярно в най-тежкия случай накуцвайки, но не е пречка административният орган да се яви пред съда. В тази връзка, тъй като с поведението си административният орган е довел до отлагане на настоящото производство, ще Ви помоля на същата да бъде указано, че при следващо неявяване ще й бъде наложена глоба, тъй като съдът вече с разпореждане, което не е обжалвано, е допуснал явяването на административния орган по реда на чл. 144 АПК във връзка с чл. 176 ГПК да отговори на конкретно поставени въпроси. Изрично правя това искане, тъй като производството може да протече и без участието на административния орган, но доколкото в самата заповед липсва каквато и да е информация относно причините, довели до задържането на доверителя ми, намирам за необходимо да бъде събрано поисканото от съда и допуснато доказателствено искане, а именно да отговори на въпроси по реда на чл. 176 ГПК. Само ще си позволя, госпожо Председател, да заявя, че посоченото в становището на административния орган, че лицето било многократно търсено във връзка с досъдебно производство е едно голословно твърдение. Ако някой е търсен, няма никаква пречка по делото да бъдат представени доказателства за това – връчена призовка на адрес, докладна записка от полицейски служител.

 

СЪДЪТ счита, че с оглед представения болничен лист са налице обстоятелствата по чл. 139, ал.1 АПК за отлагане на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 30.06.2016 г. от 14:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени на основание чл.137, ал.7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: