ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седми юли                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 678 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:19 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.Н.К., редовно уведомен, се представлява от адвокат К. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ разузнавач Р.Н. в отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно призована, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ К.: Не водим свидетеля. Бях уведомен от жалбоподателя, че работодателят е отказал да пусне баща му от работа, още повече, че не е имал, което е факт, призовка.  От предходно съдебно заседание зная от колежката Т., че приятелката на жалбоподателя била непълнолетна и се отказвам от разпита на непълнолетен свидетел, затова моля да не се приключва събирането на доказателства в днешно съдебно заседание, доколкото от сведенията от моя доверител, както и от разпита на свидетеля – полицейски служител, разпитан в предходно съдебно заседание, става ясно, че бащата на моя доверител, възприемайки двамата цивилни като лъжеполицаи се е обадил на телефон 112, което води до обосновано предположение, че действително нещо в  ситуацията там не е било както трябва, да бъде изискан записът на телефонния разговор, проведен от бащата на жалбоподателя Н. К. на 16.03.2016г. около 10 часа с телефон 112, възпроизведен на хартиен носител, за да може както защитата, така и почитаемият съд да установят какво все пак се е случило тогава, тъй като това е най-вярното достъпно и достоверно свидетелстване – запис от техническо средство.

На второ място ще Ви помоля да ми дадете възможност в следващо съдебно заседание да осигуря явяването на свидетеля Н. К., само че с подадена нарочна молба с посочване на трите имена на свидетеля и адрес на работодателя на този свидетел за призоваване.

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Противопоставям се на доказателственото искане за предоставяне по делото на запис от проведен  телефонен разговор с телефон 112 от бащата на жалбоподателя. Считам че искането е неоснователно към законосъобразността на задържането, още повече че в резултат на този разговор безспорно е изпратен полицейски патрул от Пето районно управление.

АДВОКАТ К.: Моля да не уважавате възражението на ответника, тъй като на първо място ако ответникът не иска да бъде установена обективната истина в това производство, това е негово право, но пък е задължение на съда, а на второ място, ако там действително е дошъл този патрул, то значи действително е имало ситуация и аз ще поискам да бъдат разпитани полицейските служители какво са установили. Не може двама цивилни, пък било и с карти, да отидат да вземат някой и да го замъкнат, както те решат само, защото са решили така. Има ред по НПК, по ЗМВР и той казва писмена призовка с посочване на целта, а отделно в случая се е  водело и досъдебно производство и разследващият полицай не е необходимо да ползва като ескорт полицаи от криминална полиция, напротив има призовка, като не дойде – има съдебна охрана или полицай, но съвсем на други основания.

Със записа искаме да докажем, че ответникът и нейният колега са влезли противоправно в чуждо жилище без да има каквото и да е основание. В ЗМВР не попада търсене на свидетел, както се твърди в отговора на исковата молба и когато този свидетел отказал да продължи с тях, те са приели това за отказ да изпълни тяхно разпореждане и са му сложили белезници.

 

СЪДЪТ по доказателствата счита за неоснователно искането на процесуалния представител на жалбоподателя за изискване на разговора с телефон 112, проведен от бащата на жалбоподателя, тъй като с него не биха могли да се установят фактите, релевантни за предмета на спора, нито твърденият от жалбоподателя факт, че полицейските органи са били в дома на Н. К. и с оглед допуснатите останали доказателства съдът счита че исканото доказателство о не е необходимо и е  неотносимо с оглед изясняване предмета на делото.

Искането за допускане до разпит на бащата на жалбоподателя – Н. К., при режим на призоваване, съдът счита за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за предоставяне на разпечатка от разговора с телефон 112.

ОТМЕНЯ определението от предходно съдебно заседание, с което е допуснат до разпит свидетел при режим на довеждане и ДОПУСКА до разпит при режим на призоваване Н. К., като ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 10 лева за призоваване, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, като в същия срок жалбоподателят следва да представи доказателства за внесения депозит и имена и адрес за призоваване.

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.09.2016 г. за 14:20 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днес. Да се призове свидетелят Н. К. след представяне на доказателства за внесен депозит и данни за призоваване.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: