ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми май                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 674 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.Ч., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Е.К., надлежна упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника - началник на Пето районно управление „Полиция” Бургас, редовно призован, няма представител.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя с вх.№5423/25.05.2016г., към която са представени писмени доказателства на чужд език, във връзка със задължението на жалбоподателя да представи доказателства за това, че е съсобственик на международен охранителен холдинг.

 

АДВОКАТ К. – Представям превод на документите, видно от които дружеството има представителства в Холандия, Грузия, Латвия, като прилагам и разпечатка от Търговския регистър в уверение на това, че е дружеството e преименувано от „Аватари” на „АБ Салюшън Секюрити” ООД, към съответния превод съм прикрепила и документа на чужд език, за който се отнася.

Имам доказателствено искане за допускане на свидетел, който водя днес, свидетелят е управител на българското дружество, който заяви пред мен, че освен палежа на автомобила, който е описан в жалбата, е имало и побой на служител на дружеството. Това обстоятелство го разбрах по-късно, поради което искам да бъде разпитан и да потвърди твърдението, че има заплаха за живота на жалбоподателя.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че обстоятелствата, които свидетелят ще установи имат пряка причинна връзка с настоящото дело, поради което моля да бъде допуснат разпита му в качеството на свидетел.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, във връзка с вменено от съда задължение от предходно съдебно заседание, ведно с превод на български език.

 

Доколкото едно от възраженията в жалбата е свързано с твърдение на жалбоподателя и пред административния орган, че искането му за издаване на разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие е мотивирано от наличието на заплахи спрямо собствения му живот и спрямо бизнеса, който води, съдът счита, че искането за разпит на свидетел е относимо и допустимо, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства, чрез разпита на водения от жалбоподателя свидетел Г.П.Я., който се явява.

Съдът въведе в залата свидетеля Г.П.Я..

Снема самоличността на свидетеля, както следва:

Г.П.Я., на 40г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Бил ли сте свидетел за отправени заплахи към А.Ч.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Я. – Ние още към стартирането на дейността си през 2013г., понеже г-н А.Ч. е собственик, а аз управлявам и представлявам фирмата в България, ни бяха отправени заплахи от конкурентни фирми - в смисъл на пращане на „поздрави”, заплахите към нас бяха, че няма да просъществуваме дълго, основно заплахите бяха за Бургас. След като стартирахме дейността си, като в нормални пазарни принципи ние водим разговори с фирми, на пазара има 2000 фирми, и след като стартирахме дейността си, получихме заплахи. Става дума за заплахи от две фирми – „Аркус сигурност” Бургас, свързана с хората на М. О. и „VТІ” – свързана с хората на Н. М., известна като групата на кирките, които държат бизнеса на охрана и рекетират част от клиентите.

За заплахите - първо беше под никаква словесна форма, дори клиенти и обекти ако офертират нас, казваха ние да не ги приемаме. Ние взехме няколко фирми в Айтос и бяхме предупредени по телефона „Наши клиенти няма да взимаш” и след няколко месеца то се случи. Наше момче остана инвалид, като в момента по случая се води дело в специализираното звено. Намериха бухалката, обект на престъплението. Причината за нападението е била, че клиенти се прехвърлят в нашата фирма, клиенти, които са защитени свидетели пред специализирания съд. А другото, което мога да кажа е, че момчето не вижда с едното око, остана инвалид. Това се случи преди година и нещо – края на 2014г. или в началото на 2015г. От полицията проучиха, разпитаха. Същия ден запалиха и нашите автомобили – единият автомобил е който го кара г-н А.Ч., когато е в България го кара. Той, автомобилът, е на фирмата, а другия е мой, личен. Запалиха ги пред офиса ни на ул. Одрин №50. Автомобилите бяха тотално стопени. Това се случи края на 2014 г. в 1.30ч. посред нощ, тогава пребиха и момчето и тъкмо цял ден се разправяхме с полицията за побоя и през нощта запалиха и автомобилите.

Постоянно получаваме заплахи. Например влизат една група хора, които работят за М. О., служители на „Аркус”, влизат в наша дискотека, тогава беше дискотека „Дъ Плейс”, направиха сметка от 1 000лв. и си тръгнаха, не си платиха. Входирах жалба, възстановиха парите после, в 8 сутринта отидоха и си платиха, но това са хиляди такива случаи. Това положение продължава много, една година беше ад, сега е по-спокойно. Те изчерпаха методите за респектиране. Аз една година бях с лична охрана, ходих с бронежилетка. Г-н А.Ч. дори не идваше в България, даже беше входирал жалба в „Европол”, входираха частна жалба в централата на „Европол”.

ВЪПРОС на СЪДА – Имаше ли някакви персонални заплахи към жалбоподателя?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Я. – „Ти и А. няма да просъществувате” това ми казваха, те говореха с мен, защото аз представлявах фирмата. Аз нямам финансови възможности, а той, А.Ч. е човекът с финансови ресурси. Не сме фактор на пазара, но се развиваме. Единствено в нашата фирма служителите са с платени осигуровки, с платени данъци, изрично е било това условие на собствениците в бизнеса, всичко да е изрядно в бизнеса – с издадени данъчни фактури, с платени осигуровки. Това е огромна инвестиция, над 700 хил. лв. беше инвестирана.

АДВОКАТ К. – Нямам други въпроси.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Моля да посочите номер на преписка или номера на дело за побоя?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Я. – Трябва да го проверя, не го знам наизуст. Аз съм свидетел по делото, не съм потърпевш.

Жалбата беше входирана от мен в Бургаската прокуратура, а след като беше разпитан моя служител отиде в София. Но цялото звено и разследването се водеше от София. 20 дена след побоя се установи цялата група и ги задържах - бухалки, телефони. Те лежаха 8-9 месеца, бяха го спрели за няколко месеца производството, всички свидетели са разпитани, остава да се изслушат СРС. Още не е свършило делото. Лицата ги знам, дори бяхме входирали жалба, че единия е с висящо дело, а работи като охранител и казахме как „Допускате рекетьори?”. Това са силови личности, които влизат в обекта и няма как да им се противопоставиш.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Нямам въпроси.

Моля да задържите жалбоподателя да представи доказателства за наличието на преписка или наказателно дело в Специализирания съд за извършен побой над служител на фирмата за изясняване на причините за побоя. Считам, че от прокурорския акт или от обвинителния акт, от там ще се прецени дали мотивите за нанасяне на побоя са чисто лични или свързани с дейността на фирмата и по-конкретно с г-н А.Ч..

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

АДВОКАТ К. – Не възразявам на доказателственото искане на прокуратурата. Оставям на преценката на съда.

 

По направеното доказателствено искане на представителят на прокуратурата, съдът счита, че искането е допустимо и относимо, доколкото твърденията на свидетеля сочат, че побоят над техният служител е мотивиран от заплахи свързани изцяло с дейността на дружеството, а не лично мотивиран между лицето нанесло побоя и пострадалото лице. Тези данни могат косвено да се установят чрез съставен по повод на образуваното, според твърденията на свидетеля, досъдебно производство прокурорски акт - постановление или обвинителен акт, в случай че има такъв.

По изложените съображения

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи по делото данни за номера на досъдебното производство образувано във връзка с побоя над служител на дружеството, в което жалбоподателят е съдружник – факт, установен от показанията на разпитания в днешното съдебно заседание свидетел.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.06.2016г. от 11.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.55часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: