ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети юни                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 674 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:57 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.Ч., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Е.К., надлежна упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника началник на Пето районно управление „Полиция” Бургас, редовно призован, няма представител.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че във връзка с протоколно определение от предходно съдебно заседание, жалбоподателят с молба от 30.05.2016г. е посочил конкретно номера на НОХД 420/2015г. по описа на Специализиран наказателен съд гр. София .

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК по доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ПОИСКА от съдебния състав, който разглежда НОХД 420/2015г. на Специализирания наказателен съд гр. София да представи по настоящото дело копие от обвинителния акт по посоченото наказателно производство, който е необходим с цел изясняване на релевантни по настоящото производство факти.

В искането да се уточни, че предмет на настоящото производство е отказ за издаване на разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие за самоотбрана.

Искането да се изпрати по факс и е-майл, незабавно.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.06.2016г. от 10.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.02 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: