ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 03.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети юли                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 673 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:06 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “Ален мак 2002“ООД, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция“Обжалване и данъчно- осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.М..

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

К.Д.М. –години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На стр.7 от заключението, където сте посочили, че според Вас трябва да е положен гипсокартон 1501 кв.м по норматив и съобразно площта измерена и имаме протокол образец 19 където пише 328. Разликата в останалото количество има ли го като материал там?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На място установявам количествата, които са изписани в експертизата, те са малко по- малко от 1501кв.м., на база на разходната норма отразена в експертизата 1,08, количеството монтирани гипсокартони на място умножени с разходната норма дават тези 1501 кв.м. Не винаги съвпада разходната норма с положеното, но това е установеното количество на място. От протокол образец 19, представен по делото е видно, че има актуван гипсокартон за по-малко количество. Един друг документ представен по делото от жалбоподателя иска да се направи справка с издадени фактури за материали. Това количество мисля, че го срещнах в една от фирмата доставчик 1500 кв.м. гипсокартон фактура №156. Измерил съм всички налични на място облицовки с гипскокартон, но действително има разлика между актуването по протокол образец 19 където е записано 328 квадрата.

АДВОКАТ Н.:Във връзка с това разминаване, искам да заявя, че актът е разделен на две. Ревизията на жалбоподателя първоначално е приключила с един ревизионен акт, който частично е върнат за нова ревизия и в момента има нов ревизионен доклад и той касае част от ремонтите на станцията. Жалбата е само за м.април и м.май, като другият ревизионен акт е за останалите месеци. Има разкъсване и може на това да се дължи разликата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на положения теракот, установихте ли разминаване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Големи количества има, но това е пълната наличност на настилката от теракота с баните, където по цвят е друг теракот. Не мога да отделя кое количество е правено в момента когато е бил ремонта и кое е отпреди това. По документи има доставено по-малко количество материал мисля, че 870-890 квадрата, а установените количества са 1099кв.м. По цвят не може да се различи кой кога е поставен и като е положен един материал трудно се определя времето на поставяне и старостта на материала и затова меря всичко.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Подобни разлики и на шпакловката има. Може ли да ги обясните на какво се дължат? Доколкото виждам първо разлика има във фактурата шпакловка като бройки -350 броя, а после има изписано и като количество?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На едната фактура са на бройка, брой един и е изписана само сума, която сума аз анализирам в експертизата, че на базата на другите три фактури, които са количество и стойности, анализирам количество на база на единична цена на база на другите фактури. Глобалната сума по фактурата, където не е посочено количеството разделям на единичната цена посочена в другите три фактури, където има единична цена и стойности и количество, но на място не се установят количествата, които аз анализирам, на място количествата са по-малко.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Тази фактура, където е посочено 354 броя, казахте че количествата не отговарят, защо на стр.9 се явява количество в повече?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разликата в количествата идва от фактура № 67 от 26.04.2016г. където фактурирането е глобално с обща сума и по анализа на единичната стойност на същия вид работа шпакловка в останалите три фактури, които са с подробни данни за количество, единична цена и стойност се анализира и че тук е фактурирано количество, стойността на единичната цена по другите фактури и се установява общо фактурирано количество, което на място не се установява като извършено. С тази фактура 67, където няма количество /стр.13 от заключението, т.4.3/ отнасям 74 кв.м. от тези които не са установени в тази фактура глобалната, а остатъкът от нея 630 кв.м. шпакловка, които не са налични на място, а по логиката на предходните фактури на място са налични. Наличните са по-малко с около 630квадрата от фактурираните, като се има предвид предходния ми отговор за предходната фактура.

АДВОКАТ Н.: Един вид 630кв.м. не са налични. Вие сте замервали шпакловката, но ако се е наложило прешпакловане може ли да се установи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не може да се установи прешпакловане. Една шпаклова повтаряна няколко пъти не може да се установи от огледа на място, че е правена няколко пъти. Аз по принцип я смятам за една шпакловка, която намирам на място, без значение колко пъти е прешпакловано.

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице М., като му определя възнаграждение в размер на 400лв., платими от внесения депозит /л.501 от делото/.

АДВОКАТ Н.: Водим един свидетел от допуснатите трима, който моля да бъде разпитан в днешното съдебно заседание. Моля да ми предоставите възможност да доведа в следващото съдебно заседание другите свидетели, които в момента се намират в Гърция, с оглед на летния сезон.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетел, който беше въведен в съдебната зала и снема самоличността му, както следва:

Г.П.Г.- г., български гражданин, неженен неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

АДВОКАТ Н.: Какво работите и какво образование имате? Работили ли сте за „Ипо груп“ и като какъв? На дружеството жалбоподател работили ли сте на обект? Ако да, къде и какво правихте и коя година?

СВИДЕТЕЛЯТ: Със средно-специално образование съм „Строителство, ВиК и ОВ и климатици – отопление и климатици“. По принцип имам фирма, но се занимавам с довършителни работи. Работил съм за „Ипо груп“ като физическо лице, подизпълнител. На жалбоподателя съм работил на негов обект на хижа на Мальовица, след Самоков нагоре. Това беше мисля, че 2016 година края на м.март, април, май, през този период. Там беше довършителна работа, трябваше да се шпаклова. Аз не съм шпакловал. Аз бях само наблюдаващ като бригадир, возих работниците, настанявах ги. Работниците изпълняваха довършителните работи - шпакловане, боядисване, гипсокартон, теракота, даже копаха за мръсния канал от мазето до канализацията да ги свържат, като мисля, че беше около 50 метра, но не съм сигурен точно колко.

АДВОКАТ Н.: Как се свързахте за този обект и как намерихте работници?

СВИДЕТЕЛЯТ: Аз от дълго време работя това нещо и като се обадят питат коя група е свободна и която е свободна и се съгласи, отива. За този обект ми се обади един колега да ми каже и аз му отговорих, че мога да го поема. От „Ипо груп“ май беше. Аз се съгласих. Аз съм от София, а тези работници на Мальовица имаше от Самоков един, двама от София. За всеки детайл си има различни хора. Като се свърши с гипскартона си тръгват работниците и идват други за теракота. Свършват работата плащам и си ходят и идват другите.

АДВОКАТ Н.: Кой Ви даваше парите? Имахте ли трудови договори? Как става уговорката за плащането? Къде спят работниците?

СВИДЕТЕЛЯТ: На мен парите ми ги даваше И.н. Там няма трудово договор. Половината нямат лични карти, другите са ги заложили, няма как за два дена да се сключват трудови договори. За заплащането се разбираме, на договорка. Например теракота 1000 квадрата по 3 лева за квадрат, както се разберат там и всичко се плаща на ръка без договори без нищо. На надник може да се каже, че е. Майсторите вземат повече, общаците по-малко. Те си ги разпределят. Ако бояджиите са изкарали 4000лева давам сумата, а те се разбират по между си. Работниците спяха в недовършените стаи. Докато другите стаи се правят, работниците спят в две стаи, които последно се правят и като ги направят се изнасят. Имам бус мерцедес „Вито“ и с него водех работниците, а материалите и стоките фирмата ги поръчваше и носеше. Там не знам как стават нещата с доставката на материалите. Каквото сме поискали са докарали.

АДВОКАТ Н.: Дървен навес имаше ли да се прави? С „Ипо груп“ някакъв договор имахте ли? Някакви документи подписвали ли сте?

СВИДЕТЕЛЯТ: Почнахме от третия етаж. Там имаше ламперия за поставяне, но трябваше първо шпакловка на таваните да се направи, за да се постави ламперията. Имаше някакъв навес, но друга бригада го работи, не моята. С „Ипо груп“ нямам никакъв договор, всичко е устно, на договорка. Такава е практиката в махалата, никой не иска договори. Идват сутринта на работа, взимат следобед надника и ако иска на другия ден идва, ако иска не. Няма как да им пускаш договор, защото вечерта като се напият, на другия ден не идват на работа. По три дена не идват на работа като свършат парите тогава идват.

АДВОКАТ Н.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Разбрахме, че сте плащали в брой, а на вас как Ви плащаха?

СВИДЕТЕЛЯТ: И на мен в брой, без разписки, без никакъв документ.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Работата, която сте извършили, как се отчита?

СВИДЕТЕЛЯТ: Питат ме дали ще се наема за една стая примерно гипсокартон да сложа, да се боядиса и теракот. Аз имам хора и ако са свободни в момента идват да огледат и казват за колко пари ще го извършат. Работниците оглеждат и казват всичко ще струва 1200лева а от Вас материалите, от мен труда.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Кой измерваше свършената работа?

СВИДЕТЕЛЯТ: Той си го измерва. Мисля, че теракота беше 1000квадрата. Вземаме първия етаж, където е ресторанта, примерно 120 кв.м., няма протокол, само на свършена работа чорбаджията плаща, ако не хареса на ново. Като свършиш работата, вземаш парите, ако не я свършиш си тръгваш. От мен само труда. Не съм подписвал нищо.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към свидетеля.

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

АДВОКАТ Н.: Моля да допуснете съдебно-счетоводна експертиза с въпроси формулирани в писмена молба, която представям. Моля за възможност във връзка обстоятелството, че ревизията е разкъсана, ако се наложи вещото лице да се съпостави с другите периоди, да формулирам допълнителен въпрос.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предоставям на съда по искането за експертиза.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси в днес представената молба.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С. А., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесен депозит.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.10.2018г. от 11.30ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.39 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: