ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 25.02.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На двадесет и пети февруари                                 две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т.Е.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: С. Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

Административно дело номер 671 по описа за 2007 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Галакси Пропърти груп” ООД, редовно уведомен,  се представлява от адв., която представя пълномощно.

За ОТВЕТНИКА ДНСК гр.София, редовно уведомени, се явява юрисконсулт А.

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Х..

Заинтересованата страна В.В.Б., нередовно уведомен, не се явява.

Заинтересованата страна В.М.В.,  нередовно уведомен, не се явява. За него се явява адв., която представя пълномощно по делото.

Адв.: Твърдя, че доверителят ми е редовно уведомен и не възразявам да се даде ход на делото.

 

Заинтересованите страни К.Х.А., А.Х.А., С.И.С., редовно уведомени, не се явяват. За тримата се явява адв., която представя пълномощно.

Заинтересованата страна „Сън Вилидж” ЕООД, редовно уведомена, се представлява от адв. с представено по делото пълномощно.

 За заинтересованата страна „Крит” ЕООД, редовно уведомена, представител не се явява.

За заинтересованата страна „Винитол” ЕООД, редовно уведомена, представител не се явява.

Адв.: Заявявам, че в следващото съдебно заседание ще представя пълномощно за представителство на тази заинтересована страна.

Заинтересованата страна „Болкън Асет мениджмънт” ЕАД, редовно уведомена, се представлява от адв. с пълномощно по делото.

Заинтересованите страни С.И.Д., Й.Й.Н., редовно уведомени, не се явяват.

Заинтересованата страна К.Н.М., редовно уведомен, се представлява от адв., която представя пълномощно.

За заинтересованата страна „Сервизмед” ЕООД, редовно уведомена, се явява адв., редовно упълномощена.

За заинтересованата страна „ССФ Стил Шипинг енд Форуърдинг” АД, редовно уведомена, представител не се явява.

Заинтересованите страни  Ю.Г.Б., редовно уведомена, не се явява.

Заинтересованата страна А.Й.П., редовно уведомен, се представлява от адв. с представено по делото пълномощно.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ И. Д.Л., която не е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.: По хода на делото предоставям на съда.

Юрисконсулт А.: С оглед нередовното призоваване и с оглед непредставяне на заключението в срок, да не се дава ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че ход на делото не следва да се дава, поради нередовно призоваване и непредставяне на заключението на вещото лице в законоустановения срок.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 25.03.2009г. от 14.10 часа,  за която дата и час редовно призованите страни и вещото лице са редовно уведомени.

Заинтересованата страна В.В.Б. да се призове лично или да се представи пълномощно на лицето, което е оформило призовката за днешно съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: