ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети април                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  670  по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.К.М., редовно призована, се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на ТП на НОИ-Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Р.К.М. против решение изх.№1012-02-11#1/22.02.2018г. на директора на ТП на НОИ гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане №32/12.01.2018г. на ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ гр.Бургас.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. Моля да имате предвид, че немската пенсия получавам считано от м.12.2017г., когато навърших 65г.. Навремето бях командирована в Германия не по свое желание, като едновременно ми плащаха и в Германия и в България за този период, което е отразено в документите за пенсия. Има издадено разпореждане с посочените суми за възстановяване, което разпореждане също обжалвах.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам жалбата. Действително г-жа М. обжалва разпореждането с конкретно посочените суми за възстановяване, но производството е спряно до приключване на настоящото производство. Представям копие от това разпореждане № 2136-02-13 # 26.02.2018г.. Няма да соча други доказателства. Да се приемат доказателствата представени с административната преписка.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам какви други документи да представя. Да се приключи събирането на доказателствата. Да се приеме представеното разпореждане.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Когато съм оформяла през 2012г. документите за пенсията, няма как да разбера, че стажът в Германия трябва да е самостоятелно. Ние се връщаме от Германия, дават ни отпуски. Когато подавам през 2012г. документите, дадоха ми документ да подпиша дали съм работила в чужбина, а по документи не съм работила, но по късно мои колеги, ми казаха,че ми е много ниска пенсията, уведомиха ме, че дават възможност за времето, което сме работили в Германия на допълнителна пенсия. Явих се в НОИ и служителката от Германия каза, ако представите че сте били тези години на работа тук, ще има пенсия и така се получи. Като получих от българския осигурител „Приморец турист“АД, те ми извадиха този стаж и казаха, че и на двете места са ме осигурявали. Спомням си, че получихме 300лева допълнително възнаграждение. Не съм съгласна, НОИ да преизчислява пенсията от 2012г. до 2017г. и да иска да върна тези суми, след като не се дублира пенсията. Не съм взимала през този период пенсия от Германия. Това основно обжалвам. Ако възвърна тези суми, те ме ощетяват от пенсията. От Германия казаха, че назад няма да върнат да ми изплащат сума, а ще ме пенсионират от м.12.2017 г. и оттогава получавам сумите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема г-жо председател, от представените по делото писмени доказателства, считам че се установява, че обжалваното решение е законосъобразно издадено, поради което моля да оставите подадената жалба без уважение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: