ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 22.11.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори ноември                             две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 669 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

Ищецът В.Д.В. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Р., назначена по реда на ЗПП.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието - София - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - началника на Затвора гр. Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

Явява се свидетелят М.М.К..

Не се явява свидетелят А.А.Т..

 

СЪДЪТ докладва постъпило писмено становище с писмо вх. № 10525/05.10.2017 г. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – София, с приложени към него доказателства /от л. 224 до л. 257 от делото/.

СЪДЪТ докладва постъпило становище с вх. № 10678/10.10.2017 г. от началника на Затвора Бургас.

Съдът докладва постъпило уведомително писмо с вх. № 11771/07.11.2017 г. от началника на Затвора гр. Бургас, в което уведомява, че призованият като свидетел А.А.Т., ЕГН ********** е изтърпял наложеното наказание и е освободен от затвора на 02.11.2017 г., поради което не може да осигури присъствието му в днешно съдебно заседание и същият следва да се яви сам.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. Р.: Искам да направя уточнение по периоди на претендираното от нас обезщетение за престоя на ищеца в корпуса на Затвора Бургас. За първия период - 14.01.2010 г. до 02.12.2011 г. претенцията за претърпени неимуществени вреди, касаещи лошите битови условия и медицинското обслужване в корпуса на Затвора Бургас, е в размер на 87 000,00 лв. ведно със законната лихва, считано от датата на преустановяване на увреждането - 02.12.2011 г. до окончателното изплащане на сумата. За втория период – 26.10.2016 г. до 17.03.2017 г. претенцията е в размер на 13 000,00 лв. ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба - 17.03.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Подготвила съм писмена молба, която предоставям на съда и в която е отразено направеното уточнение. Други доказателства няма да соча. Моля да се пристъпи към разпит на водения свидетел.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се приеме така направеното уточнение в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ищеца. С оглед предявената претенция за първия период следва да прецизирате изтичането на петгодишния давностен срок, който е изтекъл преди датата, на която е заведена исковата претенция.

 Няма да сочи нови доказателства. Нямам други доказателствени искания. Моля да се пристъпи към разпит на водения свидетел.

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

М.М.К. на ** години, българин, български гражданин, осъждан, бяхме в една килия с ищеца.

 

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

Свидетелят на ВЪПРОСи на АДВОКАТ Р.:

Въпрос: Откога датира познанството Ви с ищеца?

отговор: Познанството ни датира от 2014 г.

Въпрос: В една килия ли бяхте с ищеца?

отговор: Да, в една килия бяхме.

Въпрос: Колко време?

Отговор: Около 6-7 месеца.

Въпрос: В тази килия колко души  бяхте?

Отговор: В килията бяхме общо 23 души. Леглата бяха на три етажа. Кофите, които използвахме за тоалетна, бяха две по 12 л., кошът за боклук беше също в килията. Бяхме доста на гъсто и не можехме да се раздвижим. Слизахме и се качвахме по леглата. Давахме място на тези от нас, които спяха на втория и третия етаж. Имахме моменти, даже в самото спално, не можеш да се раздвижиш от народ, излизахме в коридора, стояхме на карето. Когато беше хубаво време, излизахме целият коридор на карето и отново бяхме на гъсто и нямаше място, където да се раздвижим. В спалното помещение нямахме и охладители, единствено два вентилатора, които бяха малки на големина и не достигаха.

Въпрос: Колко е голяма килията?

Отговор: Приблизително 6,00 м. на 6,00 м. е големината на килията. Имахме капандури, които стояха заключени, на моменти нямахме чист въздух за дишане в спалното помещение, нито пък вода, за да се охладим от горещините. Нямаше място да се настаним удобно. Един като мръдне от третия етаж на леглата и всички легла мърдаха. Имаше моменти, в които третият етаж на леглата беше пред падане, като ние ги връзвахме с връв. Ищецът беше на първата вишка поради заболяването му, а аз бях на втората над него. Относно тоалетната 23 души ползвахме две кофи от 12 литра, които не достигаха. Имахме резервни шишета за вода, които ползвахме за уриниране, когато не достигаха кофите. Общата баня беше също недостатъчна, целият коридор сме 182 души, а банята събираше 12 души.

въпрос: Топла вода има ли през цялото време?

Отговор: От 9,00 часа сутринта до 15,00 часа следобед има топла вода.

въпрос: Всеки ден ли?

Отговор: Не, в седмицата два пъти – вторник и четвъртък. Пред останалото време нямаме топла вода, къпем се и се перем със студена вода.

Въпрос: Къде сушите дрехите си?

отговор: Сушим ги в спалното помещение, връзваме връзки като простор от легло до легло.

  Въпрос: През зимните месеци отопление, парно има ли?

 отговор: Да, но не се усеща чак толкова. От едната страна, в първия коридор бяхме 4 и 5 група, ние от 4 група нямахме парно, а 5 група имаше парно. Оплаквахме се на ИСДВР г-жа Стойчева, която не взимаше под внимание нашите оплаквания. Писахме молби и жалби до началника. Казвахме на отрядния,че парното не достига, като ни се отговаряше, че някои тръби били пукнати, а всъщност нямаше такива.

Въпрос: През този период ищецът как се чувстваше от тези условия, споделял ли Ви е?

Отговор: Оплакваше се, че боледува. Конкретно относно неговата болест аз не съм запознат. Той ми представи само едни епикризи, които аз видях.

Въпрос: От това, което споменахте, че е било пренаселено в килията и не сте могли да се движите ищецът какво Ви е споделял? Споделял ли е, че състоянието му е тежко поради тези условия, в които сте живели?

Отговор: Да, оплаквал се е и ми е споделял, че не му достига въздух, не му достига престоя на открито, нито пък пространство.

Въпрос: Знаете ли ищецът по-често да е посещавал фелдшера, да се е записвал за преглед?

Отговор: Относно медицинската помощ положението е все същото. В момента в корпуса на затвора има един фелдшер, един личен лекар и една медицинска сестра. Фелдшерът се пише за личен лекар. Надзирателят, който е на пост, не ни пуска всички да ходим на преглед. В момента и аз съм болен, имам епикризи от този период. Записвахме се за прегледи в градската болница, но старшините не ни пускаха, защото предварително не можехме да си вземем места.

Въпрос: Конкретно за този период, за който е претенцията, ищецът не е ли пускан да отиде на преглед?

Отговор: Не го пускаха при фелдшера и личния лекар. Коридорът беше пълен и не го пускаха по спешност. Ищецът имаше бележка от личния лекар, която бе представена пред надзирателите, но те само я гледаха и пак не го пускаха.

Въпрос: Паразити, хлебарки, дървеници има ли?

Отговор: Да има, все още ги има. Независимо от ремонта стените пак са изцапани, пълзят навсякъде. Гледам, че леглата и дюшеците пак са същите от преди ремонта. 

Въпрос: В тази килия имали достатъчно осветление? Колко са на брой прозорците?

Отговор: Прозорците са три. Имаше достатъчно светлина, когато не си простирахме дрехите, а когато простирахме се затъмняваше помещението.

Въпрос: На прозорците решетки и мрежа има ли?

Отговор: Да, има решетки и по-ситна мрежа.

Въпрос: Вечерно време каква изкуствена светлина има? Можете ли да четете книги?

Отговор: В спалното помещение има две лампи и шест крушки. Като изгорят ние ги даваме на надзирателя, за да ги заменят с нови, обаче те не ни дават нови. Поради това осветлението е недостатъчно и не можем да четем книги.

Адв. Р.: Нямам други въпроси към свидетеля.

Въпрос на Съда: Кога Ви заключваха помещенията?

Отговор: След вечерната проверка ги заключваха към 20,30 часа и ги отключваха към 06,10 часа сутринта.

 Въпрос на Съда: В коя килия бяхте?

Отговор: Бяхме трети етаж, 4 и 5 група. Бяхме смесени заради ремонта.

Въпрос на прокурора: В кой период сте били заедно с ищеца?

Отговор: С ищеца бяхме  в една килия от 2014 г. до 2015 г.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси.

Съдът изведе свидетеля от залата.

 

Реплика на адв. Р.: Искам да заявя, че държим на разпита на втория свидетел А.Т..

Съдът намира,че следва да задължи началника на Затвора Бургас да представи надлежно заверена медицинска справка за здравословното състояние на ищеца В.В. за периода 2010 г. - 2011 г., както и копие от документи за извършени медицински прегледи през този период и посещенията му в медицинския център на затвора.

Ето защо и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените с постъпилото становище вх. № 10525/05.10.2017 г. доказателства /от л. 224 до л. 257 от делото/, както и тези, събрани в днешно съдебно заседание.

Задължава  началника на Затвора Бургас да представи надлежно заверена медицинска справка относно здравословното състояние на ищеца В.В. за 2010 г. - 2011 г., както и приложените към нея документи за извършените му медицински прегледи и за посещенията му в медицинския център на Затвора Бургас за периода 2010 г. - 2011 г., в 7-дневен срок от уведомяването.

дава възможност на ищеца, с оглед твърденията си в исковата молба да ангажира допълнителни доказателства, както и да доведе за разпит в следващо съдебно заседание свидетеля А.А.Т..

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.01.2018 г. от 11.30 ч., за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.09 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: