ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 24.01.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти януари                 две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 669 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

Ищецът В.Д.В. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Р., назначена по реда на ЗПП.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието - София - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - началника на Затвора гр. Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Стоянова.

Не се явява свидетелят А.А.Т..

 

СЪДЪТ докладва постъпили по делото доказателства с писмо вх. № 13548/15.12.2017 г. от началника на Затвора Бургас /от л. 277 до л. 289 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. Р.: Моля да се примат постъпилите доказателства. Допуснатият в предходно съдебно заседание свидетел не може да присъства, тъй като е болен. Ние държим на разпита му, поради което моля да отложите делото за изслушване на свидетеля в следващото съдебно заседание.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете представените по делото писмени документи като доказателства по делото. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се отложи делото за друга дата с оглед разпит на допуснатия свидетел.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените от ответника писмени доказателства с писмо вх. № 13548/15.12.2017 г. /от л. 277 до л. 289 от делото/.

 

дава възможност на ищеца за следващо съдебно заседание да доведе допуснатия свидетел А.А.Т..

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.03.2018 г. от 10.15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:35 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: