ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.05.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІІІ-ми административен  състав       

На девети май                                               две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 669 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,47 часа се явиха:

Ищецът В.Д.В. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Р., назначена по реда на ЗПП.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - началника на Затвора гр. Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

Явяват се свидетелите А.А.Т. и П.Д.Б..

Не се явява свидетелят И.Е.К..

Съдът като взе предвид постъпилото писмо от началника на затвора гр. Бургас, в което се сочи, че И.Е.К. е освободен от затвора гр. Бургас и изявлението на ищеца, че не може да посочи адрес, на който същият да бъде призован като свидетел

О П Р Е Д Е Л И:

отменя определението, с което И.Е.К. е допуснат като свидетел по делото.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 3541/27.03.2018 г. от ищеца по опис / от л. 321 до л. 326 от делото/.

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. Р.: Уважаема г-жо съдия, моля да пристъпим към разпит на свидетелите.

ПРОКУРОРЪТ: Моля свидетелите да бъдат разпитани.

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водените свидетели

СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

А.А.Т., ЕГН **********, на ** години, българин, български гражданин, осъждан, семеен, с основно образование, бяхме заедно с ищеца в затвора гр. Бургас.

 

П.Д.Б., на ** години, българин, български гражданин, осъждан, несемеен, приятели сме с ищеца от затвора гр. Бургас.

 

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелите обещават да говорят истината.

 

В залата остава свидетелят Б..

 

Свидетелят на въпроси на адв. Р.:

 

въпрос: Вие откога изтърпявате наказание лишаване от свобода в корпуса на затвора гр. Бургас?

 

Отговор: От 14.01.2015 г. до настоящия момент съм в затвора гр. Бургас.

 

въпрос: Оттам ли познавате ищеца В.? В една килия ли бяхте или в съседни?

Отговор: Бяхме в съседни килии.

въпрос: Като сте били в съседни килии какви бяха условията в затвора гр. Бургас?

Отговор: Килията ни беше с размери  горе долу колкото съдебната зала. Бяхме 30 човека в килията, на 3 вишки. Ходихме по нужда в кофи, нямаше постоянна топла вода в затвора. Само вторник и четвъртък се пускаше за по един час.  

въпрос: Тоалетни в килиите имате ли? Нощно време къде ходите до тоалетна?

Отговор: В момента има. До м. ноември 2017 г. нямаше нищо и ходихме до тоалетна в кофи. Сега сме по 6 човека и имаме тоалетна.

въпрос: Понеже нас ни интересуват едни зимни месеци парно през зимата има ли постоянно?

Отговор: Не, по час го пускат. От 11:00 до 12:00 часа на обяд. 

въпрос: Къде и кога си перете и сушите дрехите?

Отговор: Ние си топлим вода и си перем дрехите. Няма къде да ги прострем. Не ни дават да си правим простори. На железата на леглата съхнат в килиите.

въпрос: Когато сте се виждали с В. той споделял ли Ви е как се чувства?

Отговор: Той точно не ми е споделял, но то се усеща, че няма условия за живот.

въпрос: През това време знаете ли В. да е имал здравословни проблеми? Оплаквал ли Ви се е?

Отговор: Имаше някакви здравословни проблеми. Имаше случай, в който му стана лошо и аз го свалих при доктора. Не знам с точност какви са му здравословните проблеми. Медицинските сестри ги знаят. Нищо повече не знам. Аз съм го свалял за преглед. Има доктор там, който освен един аналгин и аспирин нищо друго не дава. Понякога и това не дават. Просто в затвора гр. Бургас, ако се разболееш много тежко може и да умреш. Аз съм на ** години и в два подобни случая щях да умра, ако нашите не ми бяха вкарали хапчета с рецепта. Медицинският център в затвора гр. Бургас няма нужните условия и медикаменти.

адв. Р.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

СЪДЪТ също няма въпроси към свидетеля.

Свидетелят Б. бе изведен от залата.

В залата влиза свидетелят Т.

 

Свидетелят на въпроси на адв. Р.:

 

въпрос: кажете на съда в кой период сте бил в корпуса на затвора гр. Бургас? Там виждал ли сте В. и кога приблизително е било това?

 

Отговор: Постъпих в затвора гр. Бургас м. март 2015 г. и ме освободиха на 02.11.2017 г. С В. сме селски. В затвора гр. Бургас от м. октомври 2016 г. до м. март 2017 г. бяхме с него. Бяхме в една килия и след това той се премести от моята килия. Килията беше с размери 9.00м/5.00м. Бяхме 24 човека. Това е недопустимо според вижданията ми. Леглата ни бяха на 3 етажа, момчетата от 3 етаж не можеха да се катерят по вишките. Условията бяха много лоши. Ходехме по нужда в две кофи, едната – 10 л., а другата - 20 л.  Две кофи за 24 човека и се изхождахме пред всички 24 човека. Няма как иначе. Вечерно време от 20:30 часа до 08:30 сутринта бяхме заключени, като през тези 12 часа използвахме кофите. Ако на някой му станеше лошо не ни отваряха. През другото време имаме свободен достъп. Топла вода, с която се къпехме, има по график - вторник и четвъртък от 8:30 часа до 13:00 часа трябва да се изкъпят 150 човека от етажа за 3 часа.  Перем дрехите си в кофи, простираме вътре в килията. Опъвахме въжета за простор в самата килия, като самото пране също ни пречеше за свободното предвижване в килията. Дневната светлина беше недостатъчна и слаба. Самото изпарение ни пречеше на дишането. Нямаме медицинско обслужване. При един случай казахме на старшината да се обади на медицинския център долу, защото на В. му прилошавеше.  Споделял ми е като селски, той многократно е боледувал от кръвно, задушаване, диабет има, задух. Многократно е идвал при мен и ми е казвал, че ще се обеси. Казвах му да не се излага и да се държи, но той не можеше вече да понася тези условия. Казвал ми е не един и два пъти, че иска да си слага край на живота. Аз даже един път лично отидох при г-н М.  - директор на затвора гр. Бургас и му казах, че се обръщам към него с молба относно моя селски В., че иска да си слага край на живота. Отговорът му беше: „еми да си слага, какво да го правя”. Директорът на затвора може ли да ги изрече тези думи?  Също така след 22:00 часа нямахме ток. Не можехме да гледаме телевизия.

 

Въпрос: Колко прозореца имаше килията?

Отговор: Имаше два прозореца, но дневната светлина е недостатъчна. Като излизахме навън на карето очите почваха да ни болят от слънцето. Светлината е съвсем друга.

Въпрос: казахте, че не сте имали възможност да гледате телевизия, а през деня достатъчна ли беше светлината, за да четете книги?

Отговор: Не, не беше достатъчна. Особено пък и ако книгата е с дребен шрифт. В килията не влизаше достатъчно дневна светлина. Дрехите ни съхнеха за 3 дни. Нямаше достатъчно слънчева светлина. Имахме и пералня в затвора, но дрехите ни бяха или откраднати, или ги захвърляха някъде. 24 човека като сложат пране килията се запълваше от въжета и дрехи.

Въпрос: В. задушавал ли се е? Оплаквали ли Ви се е?

Отговор: Когато се задушаваше човека, един път му извикаха линейка за една година. Получаваше пристъпи. Имахме една фелдшерка, която му даваше аналгин.  Как може? Човекът се задушава, трябва му помпа за въздух, а не аналгин.

адв. Р.: нямам повече въпроси.

ПРОКУРОРЪТ: Кога бяхте преместени в ЗО „Дебелт“?

Свидетелят: Месец април 2017 г.

ПРОКУРОРЪТ: Казвате, че е имало и пералня. Да разбирам ли, че в затвора гр. Бургас има ред за пране?

Свидетелят: Има, но например в коридора сме 150 човека, дадена килия е с по 24-30 човека. Има 2-ма перачи, които взимаха дрехите в една бухча/чаршаф/. Изпираха ги и ги връщаха с чаршафа мокри, при което след това ние трябваше да ги прострем.  

ПРОКУРОРЪТ: На открито имаше ли простори, в двора?

Свидетелят: Не.

ПРОКУРОРЪТ: В килиите пушеше ли се?

Свидетелят: Да, пушеше се. В коридора - не, но в килията можеше.

ПРОКУРОРЪТ: Този, който не е пушач, как се чувстваше?

Свидетелят: Много зле, но 85 % от лишените от свобода са пушачи.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси.

Съдът няма въпроси към свидетеля.

Страните: Няма да ангажираме други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с молба вх. № 3541/27.03.2018 г. / от л. 321 до л. 326 от делото/ писмени доказателства, както и тези, събрани в днешното съдебно заседание.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВ. Р.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите исковата претенция, както е заявена, като основателна и доказана. От събраните по делото доказателства се установява, че действително доверителят ми е изтърпявал наказание - лишаване от свобода в затвора гр. Бургас. Установиха се и условията, при които е пребивал в затвора гр. Бургас. Резултатът от изтърпяното от него наказание, изразяващ се в силно влошено здравословно състояние, бе доказан от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Моля за решение в този смисъл.

прокурорът: Уважаема г-жо председател, считам, че предявената искова претенция в двете си части е неоснователна и недоказана, а тази, която касае частта за периода - 14.01.2010 г. до 02.12.2012 г. се явява недопустима поради изтекъл давностен срок и в тази си част претенцията следва да бъде оставена без разглеждане.

Досежно втория период считам, че претенцията също е неоснователна поради липса на доказателства за причинени преки вреди на ищеца. Свидетелят Б. считам, че изрази пред съда личните си възприятия от условията в затвора гр. Бургас. Единствено свидетелят Т. маркира евентуално неблагоприятно състояние на ищеца, свързано с условията в затвора гр. Бургас. Считам, че те частично са предизвикани от самите лишени от свобода, както във връзка с тютюнопушенето и другите лични условия в затвора гр. Бургас. В тази насока причинноследствена връзка между пряко бездействие или действие на затворническата администрация, свързано с конкретно установени причинни вреди на ищеца, не бе установено в хода на делото. Моля за произнасяне в тази насока. 

 

ищецът: Искам съдът да бъде справедлив. Доказа се всичко това, което е станало с мен, че се разболях. Моля да уважите иска.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:12 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: