ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,14.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети март                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 65 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.И.Л., редовно уведомен, не се явява; вместо него - адв.Н. с представено пълномощно находящо се на лист 6 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РУ ПРИМОРСКО при ОДМВР-Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ Д.П.П., Ж.А.С. и Д.Д.П., редовно уведомени, явяват се лично.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.И.Й., редовно уведомен, не се явява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Н.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на Й.И.Л. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-4635-00249/21.07.2017г. на началника на РУП-Приморско.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Н.: Поддържам жалбата. Нямам искания по доказателствата. Не възразявам да се пристъпи към разпит на явилите се свидетели.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените по делото писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

         СНЕМА самоличността на явилите се свидетели, както следва:

 

Д.П.П.  39год, български гражданин, семеен, неосъждан, без родство с жалбоподателя, полицай в РУ Приморско;

Ж.А.С. – 25 год, български гражданин, семеен, неосъждан, без родство с жалбоподателя, старши полицай в РУ Приморско;

Д.Д.П. - 31год, български гражданин, семеен, неосъждан, без родство с жалбоподателя; младши автоконтрольор в РУ Приморско.

 

Тримата свидетели ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещаха да говорят истината.

 

Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетелите П. и С..

ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля Д.Д.П..

 

Разпит на свидетеля П.:

 

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля П. АУАН № 119101 от 21.07.2017г., който е наличен по делото на лист 17.

Свидетелят П.: Актът е написан лично от мен и подписан от мен лично.

На 21.07.2017г. бяхме патрул в гр.Китен с колегата Н.И.Й.. Забелязахме автомобил, не мога да кажа в колко точно часа,  беше през нощта след 24 часа, който се движи по ул.“Странджа“ на гр.Китен. Тръгнахме след него с цел проверка за алкохол, защото беше видно, че водачът е употребил алкохол. Сигнал не е имало, но ние се усъмнихме и затова тръгнахме след него. След подаден звуков и светлинен сигнал, същият не спря веднага. Автомобилът беше джип, но не се сещам марка и модел в момента. Подадохме звуков и светлинен сигнал, той не спря веднага. Спря в близост до КПП, където бяха другите колеги Д.П. и Ж.С.. От мястото, където  подадохме сигнал, до мястото, където спря автомобила, да кажем беше около 500 метра. През цялото време карахме до него и подавахме сигнал да спре. Водачът сам спря. Отидох до него, представих се, поисках документи и го поканих да бъде извършена проверка за алкохол. Той мълчеше и нищо не каза. Повторих му и той каза, че на патрулка няма да духа. Казах му, че ще му бъде съставен акт за това, че отказва проба за алкохол. Той мълчеше и нищо не казваше, стоеше си в автомобила и не мърдаше оттам. Не даде книжка, а само личната карта и свидетелство за регистрация.

През цялото време стоеше до неговия автомобил, не благоволи да дойде до нашия автомобил. Съставихме акт затова, че отказа да бъде изпробван за алкохол. Това е актът, който ми показахте. На водача му написах акт и му беше съставен талон за медицинско изследване. Същият отказа да разпише и акта и талона.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля П. талон за медицинско изследване, който е наличен по делото на лист 18.

Свидетелят П.: Това е талонът, аз съм го писал. Подписът е мой.

 

СЪДЪТ към свидетеля П.:  С какво документирахте отказът на водача да подпише акта?

Свидетелят П.: Със свидетел. Колегата Н.И. се подписа като свидетел на акта, а за отказа, че ми отказва да подпише акта е свидетел другият колега Ж.С.. 

След това водачът си тръгна. Заключи си автомобила и си тръгна. Държеше се супер нагло. Дума не продумваше. Аз, докато пишех акта, слушах колегите как се оправяха. Това за мен е нагло, че дума не каза.

 

Адв.Н.: Връчихте ли акта на нарушителя дори, след като е отказал да подпише?

Свидетелят П.: Поканихме го да разпише акта и талона за медицинско изследване на кръвта, той каза, че няма да разпише нищо – нито талона, нито акта. Акт не съм давал, само талон. Три пъти му казахме да дойде и подпише, той каза „Няма да дойда, защото автомобилът ви има камери“.

Патрулния автомобил действително  имаше технически средства за аудио и видео записи, действително имаше камери. Нямам представа колко време се пазят записите от камерите. Пращаме ги в София. Като се приберем в управлението, има хард диск, който сваляме, не мога да ги гледам или изтеглям, само го включвам в компютъра и се изтегля от София. Колко време се съхранява тази информация - нямам представа.

 

Адв.Н.: Какви допълнителни действия предприехте, за да връчите акта на нарушителя на следващия ден? Вие знаете къде е адреса му.

Свидетелят П.: Аз не предприемам действия по връчване на акта, като говорим за следващия ден.

Адв.Н.: А по принцип?

Свидетелят П.: През деня почивам, а и талонът не важи на другия ден. Талонът важи два часа. Не съм ходил да моля никой да подписва.

Адв.Н.: Кога иззехте  свидетелството за управление на МПС?

Свидетелят П.: Аз не съм отнемал свидетелството. Към момента на констатиране на нарушението само съставих акта.

 

СЪДЪТ към свидетеля П.: Ако спрете водач, който не е извършил никакви нарушения, както следва?

Свидетелят П.: Говорим за рутинна проверка. Имаме таблет, проверяваме дали има задължения към КАТ, дали не е издирван, проверява се за алкохол. Тази проверка се отразява в таблета, а полицаят пише отделно докладна записка. Аз отчитам таблета, който се проверява от началника и в София. Като вкарам данни в таблета, моментално излиза в информация в София. Отделно се прави докладна за проверените автомобили, нарушители, от кога до кога, къде, за това време колко автомобила сме спрели, проверени лица в системата за издирване, за задължения към КАТ, неплатени глоби.

Запознат съм с инструкцията как се прави контрол, но не мога да  разбера дали един водач е употребил алкохол, ако не го спра.

 

Адв.Н.: Нямам повече въпроси.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля Ж.С.:

 

Свидетелят С.: Тогава бях в командировка от РУ Нова Загора в гр.Китен. Спомням си на 21.07.2017г. бяхме наряд с Д.П. вечерта на КПП на входа на града. Докато бяхме на КПП чухме сирена от автомобила на колегите. Видяхме бурканите и видяхме и тях. В близост на около 50 метра от нас спря автомобил, мисля че беше пикап и отидохме да видим какво става. Там на място видяхме водач, който слезе от пикапа и беше във видимо нетрезво състояние. Колегите му поискаха документи. Той представи. След което поискаха да даде проба за алкохол, той отказа, дори си стоеше до пикапа, не отиде при колегите до пактрулния автомобил. Те му обясниха, че ще му бъде съставен акт за отказ. Той отказа да подпише абсолютно всичко, което му представиха. Това е, което помня. След това водачът се прибра в хотела, който беше в непосредствена близост до мястото, където бяхме.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля С. АУАН № 119101 от 21.07.2017г., който е наличен по делото на лист 17.

Свидетелят С.: На акта, който ми показвате, подписът като свидетел на отказа е мой. Той категорично отказа да подпише и да получи акта.

 

Адв.Н.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Свидетелят С.: Претендирам разноски за явяването ми и представям доказателства.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля Д.П.:

 

Свидетелят П.: Тогава, съвместно с колегата Ж.С. бяхме автопатрул в гр.Китен и бяхме на КПП. Като видяхме колегите от Пътна полиция да се движат със звуков и светлинен сигнал и в непосредствена близост до нас на около 50-100м спряха автомобил пикап, от който слезе водач, който беше във видимо нетрезво състояние. Колегите му поискаха документи, той им ги даде. Беше помолен за изпробване за алкохол, същият отказа. Отказа да разговаря с колегите, оттегли се и стоеше до автомобила си. През цялото време се държеше много нагло. Отказа да подпише актове и каквото и да е друго и да ги получава. През цялото време разговаряше по телефона. Колегите няколко пъти го поканиха да дойде до техния автомобил, за да си свършат работата. Въобще не им обърна внимание и продължи да си разговаря по телефона.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля П. талон за медицинско изследване, който е наличен по делото на лист 18.

Свидетелят П.: Подписът на предявеният ми  талон за медицинско изследване е мой. Талон за медицинско изследване му беше издаден, но той всичко отказа да подпише.

 

Адв.Н.: По време на цялата ли проверка присъствахте?

Свидетелят П.: Да, през цялото време.

Адв.Н.: Чухте ли той да отказва да получи препис от акта, а не само да подпише?

Свидетелят П.: Отказа въобще да разговаря с колегите. Абсолютно всичко отказа. Каза „Няма да подпиша и няма да получа нищо“ и накрая влезе в един хотел и колата му остана паркирана по средата на пътя.

Адв.Н.: Патрулната кола зад джипа ли караше?

Свидетелят П.: Патрулната кола караше зад джипа.

Джипът доброволно спря пред хотела, където живееше водача. Най-вероятно до там е пътувал.

 

Адв.Н.: Нямам други искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Оттеглям искането да бъде разпитан четвъртия свидетел.

 

Съдът намира, че не е необходим разпит на неявилия се свидетел Н.И.Й., тъй като обстоятелствата, за  които бяха призовани останалите трима свидетели се установиха и не се налага разпит на този свидетел.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА от списъка на лицата за призоваване свидетелят Н.И.Й..

 

Счете делото за изяснено от фактическа страна.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.Н.: Поддържам жалбата. Моля да бъде отменена заповедта на началника на РУП-Приморско за налагане на ПАМ - временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство на водача до решаване на въпроса за отговорността, то не повече от 18 месеца.

Считам заповедта незаконосъобразна, тъй като е допуснато нарушение на чл.146, ал.5 от АПК, а именно оспореният административен акт е издаден в несъответствие с целта на закона. Т.е. след констатиране на нарушението са изтекли близо пет месеца, което е в противоречие със закона и няма как тази ПАМ да изпълни целта на закона, която е в случая да предотврати и прекрати настъпване на вредни последици за неспазване на нормативно установени изисквания.

 

 

Представям подробни писмени бележки и моля да ни бъдат присъдени разноските по делото.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: