ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 65 по описа за 2015 година

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.В.С., редовно призован, се явява лично и с адвокат А., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  специалист в Отдел „Общофункционален контрол” при УКОРС гр.Бургас- В.В.В., редовно призован, се явява лично и с юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице В.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

В.Б.Г. - 67 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представил съм писмено заключение, със снимков материал към него, което поддържам.

Аз съм с висше техническо образувание, специалност „Пътно строителство и автомобилен транспорт”.

 

АДВОКАТ А.: Може ли вещото лице да покаже до къде е маркировката на първата снимка  приложена по делото на л. 55?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: На първата снимка където съм отбелязал с червен триъгълник, това е мястото където е бил паркиран конкретният автомобил. На снимката е и конкретният автомобил. Тези снимки са правени от мен при моя оглед на място.

Синята зона е хоризонталната маркировка със синя боя, която се вижда на снимката. Със синята боя са очертани местата за паркиране и синята зона и стига до началото на казаните, като местата за паркиране се намират от другата страна на улицата, а не от тази на която е бил паркиран автомобилът. Снимките са към момента на моя оглед, а не към момента когато е била вдигната колата. На снимката горе в ляво на л. 7 от делото, автомобилът се вижда в далечината, но е много назад, поради което приемем, че не е паркиран пред № 21, както е вписано по делото.

 

АДВОКАТ А.: На някоя от вашите снимки може да покажете къде е №21.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Не мога да покажа точно, защото не видях на улицата табела с № 21. В началото на улицата има магазин, след  който има една  врата, която предполагам, че е № 21, защото няма табела с номер№ 21, но след нея следват № 23 и № 25 и затова предполагам, че тази метална врата е № 21. Процесният автомобил се е намирал някъде между № 23 и № 25, но не мога да кажа точно къде, тъй като не е видно от снимките на общината къде точно е бил автомобилът. Снимката е трябвало да бъде направена в друг ракурс напречно, за да може безспорно да се види къде точно е бил спрян автомобилът.

 

АДВОКАТ А.: Тази пейка, която се вижда на снимката, на кой номер е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Това което твърди, че адвокат А., че е пейка и се намира на снимката горе в дясно на л.7 от делото, не съм го видял при огледа и не съм го забелязал, за да го коментирам.

 

АДВОКАТ А.: Кой е този магазин за който говорите? Автомобилът създавал ли е пречка за другите участници в движението?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Магазинът е в началото на улицата и мисля, че е за чанти.

Поставеният пътен знак в началото на улицата, който  регламентира забрана за спиране е отдясно, в посоката на влизане в улицата от ул.Александровска. Формално погледнато неговата сила е до края на улицата, тъй като няма друг знак, който да регламентира отмяна на забраната, но процесният автомобил при всички случаи, видно от снимките направени от административния орган и моите, не е представлявал проблем за другите участници в движението. Това категорично го заявявам. Имах наблюдение на място включително видях как влиза боклукчийската кола в улицата. Тя влиза на заден вход и намираща се кола зад казаните не съставлява проблем за извършване на товаро-разтоварната работа. Колата е била паркирана от дясно, където е поставен знака за забрана, но според мен извън обсега му на действие.

 

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Така, както е фактическото разположение на улицата, могат ли да се добавят нови места за синя зона?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Категорично е невъзможно да се добавят нови места за паркиране. Този коридор трябва да е винаги свободен за да може да влизат колите. В тази улица влиза голяма кола за извозване на боклука. Тази кола е едрогабаритна и трябва да се гарантира възможността и́ за влизане. Тази кола я мерих допълнително и тя е 2,50 широка или може би 2,40м. Това съм го записал в заключението на отговор на въпрос 2 и 3. Забраната е коректна до края където започват казаните. След тях в ляво има една голяма площ за паркиране и там хората, които живеят в този блок паркират, но процесният автомобил е бил даже извън обсега на този вход и не е създавал проблеми за влизащи и излизащи на паркинга или за сметосъбиращата кола. Правих два дена оглед на място и съм категоричен, че мястото където е била позиционирана процесната кола не е създавала проблеми, както казах по-горе.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Получавали се стесняване при влизане в паркинговото пространство, както го нарекохте, по начина по който е бил паркиран процесният автомобил? Това място за паркиране разчертано ли е като паркинг? Каква е настилката на това място за паркиране?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Там се прави нещо като ляв завой и тази площ, която служи за транзитно преминаване към паркинга не е била затруднена за преминаване от други автомобили от начина по който е бил паркиран процесния.

Два леки автомобила могат да се разминат там, но с изчакване. Едновременно два автомобила не могат да се разминат, но този паркинг така си функционира.  Това е междублоково пространство използвано от живущите на близо като паркинг, но не е изграден като такъв. Просто теренът  няма разчертаване и няма заграждения.

Настилката мисля, че е земна маса, така както го видях. Настилката не е нито асфалт, нито бетон. Мисля, че настилката е отъпкана земна маса, но не съм 100% сигурен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В случай, че паркингът не съществуваше или имаше там преграждане, какъв би бил начинът за обръщане на автомобил в тази  ТУПИК улица въведена в синя зона?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Ако не е възможно обръщане, колата така, както е влязъл, така ще излезе, но на заден ход. Не е необходимо да се обръща колата за да излезе от улицата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: А може ли да обърне там автомобил, ако няма паркирани автомобили?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Всеки, който влезе там и паркира ще намери начин да излезе. Пак ще е трудно  да бъде извършена маневра в края на улицата, ако няма спрени коли.

Тази улица е праволинейна до края и от лява страна, където е паркинга е леко оширена. От другата страна, където е бил спрян  процесният автомобил е праволинейна. Това оширение на улицата служи за влизане в обособения паркинг.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Вашият краен извод е че процесният автомобил не е представлявал пречка за другите участници в движението и пешеходците?  Може ли да отговорите какво представлява движение на автомобил?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Движението на автомобил е всичко което съм описал в заключението и което днес казах. Това включва влизане на сметосъбиращия автомобил, влизане на коли в паркинга и излизане от него и т.н.. Така както го видях на място и на снимките от общината, автомобилът не е създавал  пречки за движение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам повече въпроси.

Представям  вносна бележка за внесен депозит в размер на 100лева за възнаграждение на вещото лице.

Да се приеме заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ А.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 120 лева,  платими от внесения депозит

 

АДВОКАТ А.: Моля да допуснете един свидетел, който водим. Това е лицето Иван И., който е бил пряк очевидец на репатрирането на автомобила.

 

ЮРИСКОНУСЛТ Д.: Моля да не допускате искания свидетел на жалбоподателя, тъй като такова определение за допускане на свидетел няма и ние не сме били подготвени, а и в предходното съдебно заседание разпитан един свидетел от негова страна.

 

АДВОКАТ А.: С този свидетел ще установяваме, че твърдението на ответника, че е нямало никой и ги е нямало собствениците не е вярно, тъй като този свидетел лично е казал на обслужващите репатриращата кола, че собствениците живеят на първия етаж. Няма и уведомление до полицията за вдигането на колата.

 

ОТВЕТНИКЪТ В.: Аз разпоредих репатрацията на автомобила. След като операторите я вдигнат, я водят на наказателния паркинг. Ние не уведомяваме полицията когато колата бъде вдигната.

 

Съдът по направеното искане за допускане на гласни доказателства от страна на жалбоподателя, намира същото за основателно, поради което,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА искания от жалбоподателя свидетел, който да бъде разпитан в днешното съдебно заседание .

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпита на свидетеля, който беше въведен в съдебната зала.

 

СНЕМА самоличността му, както следва:

 

И.Т.И. - 22 години, български гражданин, неосъждан, неженен, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за даване на неверни свидетелски показания. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Аз работя във фитнес „Витал спорт”, който се намира в гр.Бургас, ул. Пробуда № 25. Известен ми е случая с репатрирането на процесния автомобил, тъй като бях директен очевидец Отворих фитнеса на 15.11.2014г. в 9 часа. По принцип сутрин отваряме в 7.00 часа и работим до 21.00 часа през седмицата, а събота и неделя от 9.00 часа до 21.00 часа. Конкретно на 15.11.2014г. отворих в 9.00 часа сутринта и си подготвях смяната - изхвърлих боклука, включих машините. Малко след 9.00 часа видях паяка да вдига автомобила, който беше паркиран пред фитнеса на ул.Пробуда № 25. Видях паяка да вдига автомобила на жалбоподателя.  Излязох, когато закачаха автомобила за да им кажа, че хората живеят на първия етаж, но никой не ми обърна внимание. Точно в този момент реших да се обадя на Мишо, но той не ми вдигна телефона. Звънях на телефона, не на домофона или звънците. Вдигнаха колата и тръгнаха, а аз влязох във фитнеса и продължих да си върша работата.  По едно време чух и видях Мишо, Ваня и бебето навън говореха на висок тон, бяха притеснени. Аз излязох и видях, че бяха доста притеснени, защото колата им я нямаше.  Аз тъкмо да им кажа, че колата е вдигната от паяка, те ми казаха, че им е съобщено от човек, който е видял като вдигат колата и аз потвърдих, че колата беше вдигната. Колата беше спряна точно пред фитнеса на ул.Пробуда № 25.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Има ли синя зона там където беше паркиран автомобила? И има ли знак на улицата забраняващ паркирането?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Колата се падаше от дясната страна на улицата. Има маркировка за синя зона, но тя е от лявата страна. Там се вижда, че има синя лента. Не знам дали има забрана за паркиране със знак.

Не съм обърнал внимание.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Свидетелят беше освободен и напусна съдебната зла.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Не водим допуснатия ни свидетел в предходното съдебно заседание като заявявам, че оттегляме искането му за разпит, тъй като считаме че е достатъчно административният орган да даде обяснение, тъй като той е съставител на протокола.

 

Съдът с оглед изявлението на процесуалния представител на ответника, че се отказва от разпит на допуснатия в предходно съдебно заседание свидетел

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 03.02.2015година, с което е допуснат искания от ответника един свидетел.

 

 

ОТВЕТНИКЪТ В.: За конкретният случай, автомобилът беше паркиран в нарушение след пътен знак В27. След извършения обход на репатрака установих, че автомобилът е в нарушение и евентуално създава опасност и може да бъде пречка за разминаването на две МПС и затова разпоредих неговото репатриране. Видях, че номерът на който беше паркиран процесния автомобил е № 21, като за сигурност погледнах и на картата и мястото съответстваше на № 21.

Където беше паркиран автомобилът там беше № 21.

Аз извършвам преценката дали автомобилът може да е пречка или да създава опасност за останалите участници в движението и пешеходците. По принцип знакът В27 въвежда забраната за престой и паркиране на автомобили. Под този знак има и обозначена табела за репатриране на автомобили.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите жалбата и отмените обжалваната ПАМ като незаконосъобразна, което се доказа и от събраните множество доказателства за извършени  и допуснати закононарушения от органа по репатриране към община Бургас по време на извършеното репатриране на процесния автомобил и след това.

Моля да бъдат присъдени на доверителя ми направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отхвърлите  предявената от пред Вас жалба като неоснователна и недоказана и потвърдите издадената ПАМ като законосъобразна и правилна по същество.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, както и направените в това производство разноски.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Поддържам казаното от адвокат А.. Как се твърди, че автомобилът ми е паркиран на № 21, като се установи, както и вещото лице каза, че № 21 няма и има голяма табела, че е № 25 и свидетелят също каза, че колата е била паркирана пред № 25. С някакви догадки установихме, че ламаринената врата е уж № 21.

Къде го е видял този № 21 ответника?

 

ОТВЕТНИКЪТ В.: Поддържам казаното от юрисконсулт Д. и моля да оставите без уважение жалбата. Каквото трябваше да обясня по делото вече обясних, няма какво да добавя.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника, за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11. 26часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: