ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 03.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети февруари                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  65 по описа за 2015 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.В.С., редовно призован, се явява лично и с адвокат А., с пълномощно от днес

 

ОТВЕТНИКЪТ  специалист в Отдел „Общофункционален контрол” при УКОРС гр.Бургас- В.В.В., редовно призован, се явява лично и с юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М.В.С. против Принудителна административна мярка „Преместване на ППС”- лек автомобил марка „Фолксваген, модел ЕОС, рег.№А0500КК,  наложена на 15.11.2014година от специалист в Отдел „Общофункционален контрол” при УКОРС гр.Бургас - В.В.В..

 

АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо съдия, от името на доверителя ми , поддържам изцяло подадената жалба.

В днешното съдебно заседание, моля да приемете за съвместно разглеждане иск за присъждане на имуществени и неимуществени вреди, а именно имуществени вреди в размер на 43,20лева, както и присъждане на неимуществени вреди в размер на 500лева, ведно със законната лихва от 15.11.2014 година. Искът го предявяваме срещу Община Бургас за претърпени имуществени и неимуществени вреди.

Във връзка с тази молба, представям следните писмени доказателства: служебна бележка рег. № 858/03.02.2015година, удостоверение за раждане от ***година, копие от лична карта на жалбоподателя копие, копие от лична карта на В.Г. Р., копие от лична карта на Д.И. Р., удостоверение за родените от майката деца №94-01-30-140 от 28.08.2014 година.  Представям копие от тези доказателства за другата страна.

Също така имаме искане за разпит на свидетел при режим на довеждане, с който ще установяваме всички твърдяни обстоятелства в молбата за съвместно разглеждане на претенции за имуществени и неимуществени вреди.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и не доказана. На този етап оспорвам представените доказателства, които са в подкрепа на исковата молба, като моля за срок да изразя в писмен вид становище по тях и исковата молба.

Във връзка с процесната жалба, считам, че искането посочено в последното изречение в нея за отмяна на акта за недопустимо и не следва да се разглежда в настоящото производство.

По отношение искането за отмяна на ПАМ-а, същото считам за неоснователно.

Моля да ми дадете възможност да водим свидетели в следващото съдебно заседание, това са свидетелите които са присъствали при съставяне на констативния протокол.

Моля да бъде допуснат да даде обяснения и ответника.

Моля да ми предоставите възможност да представя съгласувателната схема за поставяне на знака, който въвежда режима за паркиране на съответния участък.

                 

АДВОКАТ А.: Към момента нямаме  платена държавна такса за исковата молба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: След като няма платена държавна такса, моля да се остави без движение делото до внасяне на същата.

 

Съдът счита, че така предявения иск в днешното съдебно заседание не следва да бъде приет за съвместно разглеждане с жалбата срещу наложената принудителна административна мярка.

Съгласно чл.204, ал.2 от АПК искът може да се предяви заедно с оспорването на административния акт до приключване на първото съдебно заседание по делото, като всички недостатъци следва да бъдат отстранени най-късно до приключване на първото съдебно заседание. В случая липса платена държавна такса за завеждане на иска и същия следва да бъде оставен без движение. Ето защо, след като не е възможно да бъдат отстранени всички недостатъци по иска до приключване на настоящото съдебно заседание, същия не следва да бъде приет за съвместно разглеждане с жалбата срещу наложената принудителна административна мярка.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИЕМА за съвместно разглеждане иска на М.В.С. ***, с които се претендира обезщетение за имуществени вреди в размер на 43,20лева и за неимуществени вреди в размер на 500лева, ведно със законната лихва от 15.11.2014 година, претърпени в резултат на наложената принудителна административна мярка, предявен в днешното съдебно заседание .

ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на Административен съд гр.Бургас така предявения иск, ведно с копие от представените по делото доказателства и протокола от настоящото съдебно заседание, за образуване на ново дело и определяне докладчик по него.

Определението не подлежи на обжалване

 

 

                                            СЪДИЯ:

 

 

АДВОКАТ А.: Водим и моля да допуснете до разпит един свидетел, с чиито свидетелски показания ще установяваме, че улицата е без изход, тоест ТУПИК. Искането ние е във връзка с обстоятелството, че по делото не е приложена схема на улицата от където е репатриран автомобила. Твърди се, че е пречил автомобилът на останалите автомобили, а там такова движение няма. Ще установяваме, че няма движение и улицата е ТУПИК, както и липсата на обозначение за паркиране в този район. За живущите има само 4 паркоместа.

Представям по настоящото дело, копие от всички документи, които представих във връзка с исковата ни претенция, които моля да приемете.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам представените доказателства и моля за срок да представя писмено становище по отношение на тяхната допустимост и основателност.

Във връзка с доказателствените искания, моля да се назначи съдебно-техническа експертиза, по въпроси, които ще формулирам в писмена молба в указан от съда срок, които ще са относно обстоятелствата при които е наложена ПАМ.

 

АДВОКАТ А.: Първо завявам, че този констативен протокол не е връчен на доверителя ми и той не е запознат със съдържанието му. Запознаваме се едва в днешното съдебно заседание с този протокол.

 

Съдът ДОПУСКА до разпит водения свидетел, който беше въведен в съдебната зала и снема самоличността и както следва:

          

В.Г. Р. – 42години,  българска гражданка, неосъждана, живее на семейни начала с жалбоподателя.

Свидетелката ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК, за даване на неверни показания. ОБЕЩАВА да говори истината.

АДВОКАТ А.: Кажете на съда какво си спомняте по повод репатрирането на автомобила?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Р.: Желая да свидетелствам. От 6 години живея на адрес – ул.Пробуда №25, гр.Бургас. Автомобилът се води на моята дъщеря, която няма 18 години, но аз го ползвам основно. Вечерта  спомням си датата точно, защото на 14.11.2014година М., с който живеем на семейни начала се прибра от мисия. М. е военнослужещ в Атия и около 40 дена беше в открито море на мисия.  Искам да отваря една скоба, че там на кораба е имало един инцидент, който едва не костваше живота на 5-6 човека и са ползвали психолог. Мисията приключи на 11.11.2014година,  но по техни правила, ги задържат два дена да са в базата и следват задължителните прегледи във Военна болница- Варна или Военноморска болница, не съм сигурна как се води болницата, ги пускат. Там им извършат задължителни прегледи след мисия. След прегледите М. се прибра късно вечерта на 14.11.2014година.

Въпросният автомобил лично аз паркирах на 14.11.2014година, пред входа на ул.Пробуда 25, където кооперацията има един вход.  Улицата, където паркирах няма изход. Тя е затворена улица, глуха улица. Колата я паркирах плътно до входа, където има нещо като платформа доста над нивото на улицата.  На снимките приложени по делото не се вижда тази платформа. Нивото зад белия автомобила, който се вижда на снимките, има вдигнато като платформа и това пречи на преминаването по улицата. В тази улица няма кой знае какво активно движение. Малко по нататък  има общинско място, където се паркират автомобилите, защото за нас живущите няма място за паркиране достатъчно, дори и в синята зона. Паркирах вечерта късно автомобила пред входа. Тогава бебето ми нямаше 3 месеца и аз се грижех за  него основно. Помага ми и майка ми, която е на 78 години. Паркирах късно вечерта пред входа, защото бях с покупки и с кошчето с бебето, за да мога по лесно да пренеса нещата от колата. Паркирах отпред за да мога да занеса покупките. После щях да я местя колата, но вечерта се върна М. и се улисахме и тя остана пред входа. Сутринта трябваше да се пазаруват и други неща, приготвихме се с М. и към 9,30-10часа, не мога точно да кажа излязохме с бебето. Като слязохме долу колата я нямаше. Това беше събота сутринта. Повечето коли ги няма в събота сутринта, защото съседите още в петък отиват на някъде. Нямаше нито човек, нито кола, пусто място,  кой може да предположи, че паякът не е спал и дошъл и вдигнал точно моята кола. В първия момент помислих, че е открадната. Искам да отворя още една скоба, че 10 дена преди този случай загубих ключа на колата, а другия беше в М., който беше на мисия. Тогава аз лично ползвах услугите на паяка, като ги извиках да преместим колата и 10 дена след това, като видях, че я няма колата си помислих, че е открадната. Не предположихме, че е репатрирана. В един момент аз се разкрещях, сложих кошчето с бебето на земята. Като се разкрещях майка ми излезе на терасата, заедно с другата ми дъщеря, която е на 12 години и те се притесниха. Бебето се разрева и се чудих кой да успокоявам по напред. Колата е със значителна стойност и на този етап не мога да си позволя друга и може да си представите в какъв ужас  изпаднахме, като видяхме че я няма. В този момент мина обущаря, който има ателие в съседна кооперация. Той  беше ходил нещо да взема цигари или кафе и като видя суматохата дойде при нас. Той каза, че видял връщайки се от ул.Александровска паяка да минава. М. тогава грабна едно такси и отиде на наказателния паркинг да провери дали не е там колата. Това е което може да кажа.

В интерес на истината има знак, който предупреждава „паркирането забранено”, но тъй като е запушена улица, не мога да кажа дали е еднопосочна или двупосочна, защото „Пробуда” се прекъсва и почва като еднопосочна, после двупосочна, но тази улица където паркирах е запушена. Няма движение, запушена е улицата, няма човек, нито кола. Говорим за събота сутринта. По принцип през работно време цялата дясна страна е с паркирани автомобили и въпреки всичко няма пречка за движение на пешеходци или други участници движението. Влизат и тежки автомобили в тази улица. Аз лично паркирах колата предната вечер плътно до преграждащата платформа. Пред входа точно паркирах и това не е пречка за движението, защото улицата е затворена и има платформа, както казах.

Това  общинско място е на друго място. Отстрани в ляво, където са на фирма „Титан” отпадъчните казани, от там се влиза в едно много голямо пространство, което не е асфалтирано, което е междублоково пространство. Това е общинското място и там всички си спират колите. Благодарение на това място не се създава пречка за движение на автомобилите по тази улица. На това общинско място спират хората, които живеят наоколо. За 3-4 кооперации имаме само 4 паркоместа на синята зона, като има семейства и с по две коли. От ул.”Александровска” до края, където е затворена улицата има 4 места до казаните. Там кооперациите 21,23,25 и 27 и до нас има още една, ако не е това място общинското отзад, не виждам къде ще се паркира.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Р. НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Паркирах плътно до платформата отдясно на улицата, в края на ТУПИК-а. Там където съм паркирала няма разчертано паркомясто. Знакът за забрана за паркирането и за вдигането на колите е видим когато се влиза в улицата, но не мисля че пречих на движението. Там колата не пречи, тъй като спирам най-дясно и улицата е затворена. Ако спирам по надолу или преча, винаги съм с ключовете за кола и когато се освободи място веднага я измествам. Говоря в работно време, а в случая беше петък вечерта късно  и не можех да предположа, че сутринта ще ми вдигне колата паяка.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Р. НА ВЪПРОСИ НА АДВОКАТ А.: Тротоарът също е повдигнат и движението на пешеходците няма как да се спре. Целият тротоар е свободен.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетелката.

 

Свидетелката беше освободена, като остава в съдебната зала.

 

АДВОКАТ А.: Считам, че трябва да бъде представена от ответника схема, че улицата е затворена и от която да е видно в страни след края на улицата в ляво общинското място, където се паркират коли, или да се представи снимков материал.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля във връзка с разпитания днес свидетел и искането за назначаване на експертиза, да ми предоставите срок за писмено становище и формулиране на въпроси към експертизата. Моля също така да ми бъде предоставен срок за представяне и на схема за организацията на движение на процесния участък.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата,  административната преписка  и в днешното съдебно заседание, писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно 7 дни преди следващото съдебно заседание да представи схема на организацията на движението, касаещо процесния участък и  схема на пътните знаци.

ДОПУСКА при условията на довеждане един от двамата свидетели, посочени в протокола от 15.11.2014година, който ще бъде разпитан в следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на ответника, че ако свидетелят не бъде доведен в следващото съдебно заседание, определението за допускането му ще бъде отменено, а делото решено с оглед наличните доказателства.

ДАВА възможност на ответника в 5-дневен срок от днешното съдебно заседание да формулира въпроси по исканата съдебно-техническа експертиза, като същите следва да бъдат представени  с копие за насрещната страна.

По искането за допускане на експертиза, съдът произнесе в закрито заседание след формулиране на въпросите.

УКАЗВА на страните, че в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  следва да изчерпят доказателствените си искания, като това ако не бъде сторено в определения срок и доведе до отлагане на делото, на съответната страна ще бъде наложена санкция на основание чл.92а от ГПК, в размерите по чл.91 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.03. 2015г.  от 10.20часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: