ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 11.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На единадесети юни                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 65 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.И.С., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

Не се явява свидетелката Т.  А.М., нередовно призована.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът установи, че поради късно внесения депозит вещото лице не е изготвило възложената му експертиза. Освен това, по делото нередовно е призовано допуснатото до разпит в качеството на свидетел лице Т.А.М..

 

С молба вх. № 4374 от 10.6.2014г. жалбоподателят А.С. моли делото да бъде отложено, като не възразява да се даде възможност на вещото лице да изготви съдебно-счетоводната експертиза. По искането за разпит на свидетел, моли същият да бъде извършен в следващо съдебно заседание, като се даде възможност на лицето да организира ангажиментите си и да присъства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам към този момент доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да предостави възможност на вещото лице да изготви възложената му експертиза, както и да призове редовно свидетелката Т.А.М..

По тези съображения

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.10.2014 г. от 10:30 часа, за която дата страните и вещото лице – уведомени в съдебно заседание.

Да се призове свидетелката Т.А.М..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: