ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 11.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На единадесети септември                     две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: МАНУЕЛ МАНЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 658 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ В.И.И., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от служебно назначения му защитник – адвокат Н.А..

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не се представлява.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Манев.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили по делото от ответника с молба вх. № 6941/06.07.2017 г. медицинска справка за ищеца В.И., изготвена от д-р Л. Христова; дубликат на здравен картон на ищеца В.И. и копие от дневника за проверки и предписания, касаещи процесния период.

 

 

АДВОКАТ А.: Относно представените от ответника писмени документи, запознала съм се с тях и ще се ползвам от същите. Моля да се приемат тези документи по делото. Относно искането за разпит на свидетели, тъй като примерно веднъж имам връзка с клиента си, а три нямам връзка с него, говоря по телефон, защото той е на свобода, още след делото успях да се свържа с него и той каза, че иска един свидетел, който е на свобода и  ще го осигури. След този разговор повече не успях да се свържа с клиента, като в тази връзка ще посоча двама свидетели, които изтърпяват лишаване от свобода в Затвора Бургас, а именно С.С.Б. и Р.Т.К.. Моля свидетелите да бъдат призовани в Затвора Бургас. С единия свидетел ищецът е бил в една и съща килия, а с другия в съседна килия и то за претендирания период. Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Да се приемат представените от ответника доказателства и се допуснат исканите свидетели от  ищеца.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА като доказателства по делото документите представени от ответника, изискани от предходното съдебно заседание, описани в придружителното писмо до съда на л.50 от материалите по делото.

 

         ДОПУСКА до разпит двама свидетели в режим на призоваване за следващо съдебно заседание – лицата С.С.Б. и Р.Т.К..

 

        ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.10.2017година от 13.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл.137, ал.7 от АПК.

 

        Свидетелите С.Б. и Р.К. да бъдат призовани за насроченото съдебно заседание чрез началника на Затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.45часа.

 

 

        СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: