ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 18.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети септември                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 657 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.И.Д., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат М., редовно упълномощен.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Д.Д., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат М., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Камено, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ М.: Представям и моля да приемете заверени преписи от документите, касаещи спазване на процедурата по процедиране на ПУП. Други доказателствени искания нямам. Моля да приключите събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от адвокат М. в днешно съдебно заседание и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото заверени преписи от документи, касаещи спазване на процедурата за процедиране на измененията на подробния устройствен план.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Ще Ви моля да постановите решение, с което уважите жалбата и прогласите нищожност на оспорения от нас като недействителен административен акт. Дори да се приеме, че първото ни възражение за твърдяния порок, водещ до недействителност, свързан с авторството на акта, е преодолян с представените доказателства, установяващи подписването от заместник-кмета, моля да съобразите изложените доводи във връзка с пълната липса на мотиви, касаещи фактическите и правни основания за изменение на ПУП, който порок е особено съществен и в този случай считаме, че води до нищожност на акта.

Моля за решение в този смисъл.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: