ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 15.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На петнадесети май                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 657 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.И.Д., редовно призован, се явява лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Д.Д., редовно призована, се явява лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ М.Д. И М.Д.: Заявяваме, че желаем да бъдем представлявани в настоящото производство и упълномощаваме като наш процесуален представител адвокат Е. М., който се явява с нас в залата. Настоящото пълномощие предоставяме до приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Камено, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата.

Нямаме други доводи. Касае се за чисто правен спор – за нищожност. Твърдим, че заповедта не е подписана от кмета Д.К., който е материално компетентният за издаването й орган.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. С оглед наведените с жалбата възражения, касаещи валидността на оспорения акт, на ответника следва да бъде указано за следващо съдебно заседание да ангажира доказателства относно следните факти: кое лице е положило подпис върху Заповед № РД-09-390/25.07.2007 г. и в случай, че това не е лицето, което е указано като издател на акта – Д.К., да се представят доказателства относно причините, поради които заповедта е подписана от друг, както и такива относно наличието на евентуално предоставяне на правомощия на лицето, подписало заповедта.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

УКАЗВА на ответника за следващо съдебно заседание да ангажира доказателства относно следните факти: кое лице е положило подпис върху Заповед № РД-09-390/25.07.2007 г. и в случай, че това не е лицето, което е указано като издател на акта – Д.К, да се представят доказателства относно причините, поради които заповедта е подписана от друг, както и такива относно наличието на евентуално предоставяне на правомощия на лицето, подписало заповедта.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.2013 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: