ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,11.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На единадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 656 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ЕТ „К. С.”, редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Ответникът директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ К. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило писмо от директора на ТД на НАП Бургас, във връзка с указанията на съда дадени на ответника в предходното съдебно заседание. Тези указания от една страна касаеха събирането на доказателства във връзка с факти, които ответника твърди, но не сочи доказателства. От друга страна съдът задължи ответника да посочи налице ли са три различни обстоятелства, изрично посочени от съда. В писмото, което докладва, по отношение на задължението вменено на ответника, същият е отговорил, надлежно. По отношение на указанията за представяне на доказателства ответника единствено е препотвърдил вече изнесени твърдения, не е посочил доказателства, не е представил доказателства. Не са ангажирани доказателства, от които се установява къде се е намирала кафе-машината в магазина или в друго помещение. В цитираното по-горе писмо на директора на ТД на НАП Бургас е заявено, че става въпрос за една и съща сграда, разделена от допълнително изградени прегради, което основателно води до извода, че в сградата има няколко помещение и е от съществено значение къде се е намирала кафе-машината.

 

АДВОКАТ К. – Поддържаме жалбата. Моля да приемете писмените доказателства.

В съответствие с указанията ви, водим свидетел, с разпита на който целим да установим дали е работила кафе-машината с монети и къде точно се е намирала кафе-машината, който моля да допуснете до разпит. Свидетелят е работник в сервиза, казва се Г. Г. Е. и е присъствал по време на проверката.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от ответника писмо изх. № 1103-3267/07.06.2013г.

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпит на водения от жалбоподателя свидетел Г.Е.

 

Съдът въведе в залата свидетеля.

Пристъпи към разпит на свидетеля, като сне самоличността му както следва:

Г.Г.Е., 29г., неосъждан, без дела и родство със страните. Едноличният търговец е негов работодател.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – В сервиза, в който работите има ли кафе-автомат?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Е. – В сервиза няма кафе автомат. Има в стаята за отдих, която е извън сервиза, извън помещението на сервиза. Извън сервиза е, кафе-машината е в друга стая.

Сервизът и стаята за отдих са в една сграда, но са различни помещения.

Стаята за отдих е голяма, на половината на съдебната зала.

 

АДВОКАТ К. – Уважаема госпожо съдия, към делото е приложен проект, ако може да го предявите на свидетеля и той да покаже на проекта кое къде се намира.

 

Съдът предявява на свидетеля схемите находящи се на л.5, л.6 и л.7 от делото.

Свидетелят посочва стаята за отдих, посочва на схемата на л.7:

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Е. – Това е входа, има вход от сервиза директно към стаята за отдих, където се намира кафе-машината. В стаята за отдих има още диванче, едно легло, мивка, баня също има.

ВЪПРОС на СЪДА – Вие присъствахте ли на проверката?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Е. – Да, бях на работа.

Дойдоха, представиха се хората. Полицаят, който се представи, ме караше да му показвам помещенията.

ВЪПРОС на СЪДА – И полицай ли имаше на проверката?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Е. – Мисля, че беше полицай единия.

АДВОКАТ К. – Проверката е била съвместна с митница, полиция и данъчни.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Е. – Аз развеждах само полицая, другите си обикаляха сами из сервиза, из другите помещения. Аз бях с полицая и където са затворени вратите му отварях, отгоре има склад, той питаше тук какво има, там какво има.

ВЪПРОС на СЪДА – Общувахте ли с другите проверяващи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Е. – Да, с всички. Те търсиха дали не крием някакви пари, които не са отчетени, дали има други документи, освен тези на касата.

ВЪПРОС на СЪДА – Вие пиете ли кафе?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Е. – Да, пия.

ВЪПРОС на СЪДА – А ползвате ли кафе-машината?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Е. - Ние си я ползваме, ние сме две момчета, които работим там.

ВЪПРОС на СЪДА – Наоколо, освен тази сграда, в която се намира сервиза и стаята за отдих, има ли и други сгради?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Е. – Има сгради, но те нямат нищо общо с нас. Цялата земя е на един собственик, аз работя при съвсем друг, той е наемател на сервиза.

ВЪПРОС на СЪДА – От съседните сгради има ли други хора, които да почиват в стаята за отдих?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Е. – Не, тя е само за сервиза.

ВЪПРОС на СЪДА – Как си вземате кафе?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Е. – С жетонче, вземам го от касата. Както са машините, там където връщат ресто машините, които работят с пари и връщат ресто, там пускаме жетона и той се връща през мястото за ресто. Кафе-машината не задържа жетона, отчита, че сме вкарали жетон и той пада отдолу. В конкретния случай пускаме жетон, пуска ни кафе и същия жетон ни се връща като ресто.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Използвате един и същи жетон ли? Други автомати имате ли освен за кафе?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Е. – Този автомат е само за кафе, има и други секции, но явно е преправена, то си ги има другите секции, както са нормалните машини, но машината дава само за кафе.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Под други секции какво имате предвид?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Е. – Тя си е нормална машина, работи само едната секция за кафето. Другите секции са за капучино, шоколад, но те не работят. Работи тази само за кафе.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Клиенти на сервиза имат ли достъп на кафе-автомата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Е. – Те нямат достъп до там, само ние влизаме в помещението.

ВЪПРОС на СЪДА – Проверяващите провериха ли машината, пиха ли от нея кафе?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Е. –Питаха ме дали работи и аз им казах, че работи. Не са я пробвали. По принцип търсиха туби за нафта, туби с нафта, дали сме ги укрили някъде из обекта и от там разбраха за машината, разведох ги из всички помещения. Не са намерили тубите. Проверката беше за гориво.

АДВОКАТ К. – Нямам повече въпроси.

Съдът освободи свидетеля.

 

АДВОКАТ К. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на присъстващата в залата страна за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ К. – Уважаема госпожо съдия, моля да отмените обжалвана заповед. Считам, че не са налице правни основания за налагане на мярката, тъй като е приложена в противоречие с чл. 187, ал.1 от ЗДДС, в обект, в който не е извършено нарушение. Изцяло поддържам изложените доводи в жалбата.

Моля да ни присъдите разноските по делото.

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: