ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 28.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 655 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:07 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА ЕТ „К. С.”, редовно призована, се явява адвокат К.,  с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на ТД на НАП-гр. Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на ЕТ „К. С.” против Заповед № 1183/11.12.2012 година на Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка  Запечатване на обект – бензиноколонка, находяща се в гр.***, за срок от един медец.

 

АДВОКАТ К. – Поддържам изцяло подадената жалба. Моля да приемете представените със същата писмени доказателства, от които е видно, че както и имота, така и сградите в него не са собственост на жалбоподателката, а са собственост на трето лице.

Водим и един свидетел, който молим да бъде разпитан, който ще установи обстоятелства и факти във връзка с проверката. Чрез свидетелските показания да се установи кой е собственик на имота, на бензиноколонката и на горивото.

Също така към настоящият момент е обжалвано наказателното постановление въз основа на което е издадена заповедта. Същото е отменено от първоинстанционния съд, но не е влязло в сила. Свидетелят, който водим е Н. С. К. – собственик на имота.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА до разпит воденият от процесуалния представител на жалбоподателя свидетел, като снема самоличността му както следва:

 

Н. С. К. – 49 години, български гражданин, син на К. С. С., неосъждан.

Свидетелят ПРЕДУПРЕДЕН, че носи наказателна отговорност по чл.290 от НК при даване на неверни показания. ОБЕЩАВА да говори истината.

Свидетелят е ПРЕДУПРЕДЕН, че на основание чл.166, ал.2 от ГПК, може да откаже да свидетелства с оглед роднинската си връзка с жалбоподателката.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Желая да свидетелствам.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ К. – Спомняте ли да е извършена проверка в обекта, който се експлоатира от ЕТ „К. С.”? И на кратко да кажете какво се е случило?

 

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ К. – Спомням си. Обадиха ми се работниците от сервиза, който ползва ЕТ „К. С.”, че им извършват проверката и искат да отворя моя склад, който те не ползвал и за който имам ключове само аз. 

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ К. - Какво представлява склада и какво има в него?

 

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ К. – Склада представлява бетонна сграда, няма прозорци, няма стъкла, от които да се вижда. Тази сграда е отделна. Има разстояние между склада и работилницата. Вътре се намира бензиноколонка и цистерна и те са мои. Използвам я за склад и е моя собственост.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ К. – Вие представихте ли документи за собственост на проверяващите?

 

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ К. – Представих ги.

 

АДВОКАТ К. – Тоест те установиха това обстоятелство на място, че вие сте собственик на сградите. И знаете ли какво направиха служителите?

 

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ К. – Те написаха акт на ЕТ „К. С.”, че го ползват, а всъщност го ползвам аз.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ К. – Констатирано ли е, че е извършена продажба на горивото? Какво се случи на самата проверка? Заключена ли беше сградата?

 

ОТГОВОР НА СВИДИТЕЛЯТ К. -  Извикаха ме да отворя склада, защото не могат да влезнат и да видят какво има вътре. Отключих склада и видяха бензиноколонкота и че има нафта. Провериха колко нафта има, като пуснаха да видят и какъв е цвета на горивото дали е червен. След това продължиха да проверяват и в другите сгради и в къщата проверяваха. Накараха ме да отключа и къщата.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ К.  - Това гориво за продажба ли е предназначено, за какво е?

 

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ К. – Не е предназначено за продажба. Това е гориво за моите автомобили. Аз имам два тира, три микробуса и леки коли за моята търговска дейност.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Каква дейност развивате с тези автомобили?

 

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ К. – По принцип превозваме гуми, които са излезли от употреба. Имаме договори и гумите не се плащат, носят ги на пунктовете и от там ги събирам и пренасям до София, където от тях правят гумени плочки за детските градини, за детските площадки.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Как се сдобихте с тази бензиноколонка?

 

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ К. – Аз съм си я купувал и я поставих в имота. Аз си я поставих в имота, закупих я от военните в Поморие.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Документ за това имате ли?

 

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ К. – Имам фактура. Имаше търгове и аз я закупих. Представих фактурата на проверяващите.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – В този имот каква дейност се развива?

 

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ К. – В имота има автосервиз, който съм дал за ползване на ЕТ „К. С.”, т.е. на майка ми. Освен автосервиза има още две сгради, едната от които представлява склад с бензиноколонка в него и другата е жилищна сграда. Жилищната сграда също си е моя. Аз живея по принцип там, но не постоянно.

Фактурата ми я издадоха по-късно. Данъчното събитие е на 14 юни 2012 година, както е отбелязано във фактурата. На тази дата е и нареждането за експедиция.

 

АДВОКАТ К. – Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля и той напусна залата.

 

АДВОКАТ К. – Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата. 

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К. - Моля да постановите решение по силата на което да отмените оспорената заповед като незаконосъобразна. Считаме, че не отговаря на действителното положение, посочените фактически основание за налагане на принудителна административна мярка, както и не са налице и визираните в заповедта правни основания.

Моля да ни присъдите разноските направени в производството. 

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: