2009, 16.09.

 

V-

:

:

: ..

:

 

654 2007 .

 

10.00 :

... ., ... ..., , .

ӔΔ . , , .

 

.107, .1 (.), .144 , ,

 

:

.

 

,

 

:

 

, .

 

.

10.05 .

 

 

: :