2009, 16.09.

 

V-

:

:

: ..

:

 

653 2007 .

 

9.30 :

...., ... ..., , .

- ӔΔ ., , .

 

 

.107, .1 (.), .144 , ,

 

:

.

 

,

 

:

 

, .

 

 

.

9.35 .

 

 

: :