ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 10.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На десети октомври                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 652 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Я.Д.У., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Жалбоподателят Г.Ц.Й., редовно призован, се явява лично.

Ответникът – кмет на община Поморие, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че на 09.11.2017г. по делото е постъпила молба, подписана от двамата жалбоподатели и от пълномощника на ответника, в която е заявено, че страните водят преговори по постигане на споразумение, за което им е необходимо време, за това искат, на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК, съдът да спре производството по съгласие на страните.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.: Поддържам подадената молба за спиране на настоящото производство.

 

С оглед направеното искане от всички страни, потвърдено от присъстващия в залата жалбоподател и на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по адм.д. №652/2017г. по описа на Административен съд Бургас по взаимно съгласие на страните.

ПРЕДУПРЕЖДАВА страните, че на основание чл.231 от ГПК настоящо производство ще бъде прекратено, ако в 6-месечен срок от днес някоя от страните не поиска възобновяването му.

Определението за спиране може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването, който за присъстващата страна тече от днес, за останалите две страни от съобщаването.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.06 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: