ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести септември             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 652 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:28 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Я.Д.У. и Г.Ц.Й., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За ответника – кмет на община Поморие, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Л.А., надлежно упълномощена, с представя пълномощно по делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът констатира, че жалбоподателите до настоящия момент не са внесли определения от съда в предходното съдебно заседание депозит за изготвяне на поисканата от тях съдебно-техническа експертиза. По делото не са изложени факти, които да сочат на някаква обективна пречка за жалбоподателите. Същевременно този пропуск става причина за отлагане на делото, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите в 7-дневен срок от днес да внесат по сметката на съда определения в предходното съдебно заседание първоначален депозити, в размер на 300 лв. за изготвяне на допуснатата съдебно-техническа експертиза.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателите, че ако не изпълнят това разпореждане на съда ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1, във вр. чл. 89, т.2 от ГПК.

Освен това поради факта, че с бездействието си стават причина за отлагане на делото, съдът може да им наложи глоба и на осн. чл. 92а от ГПК.

 

АДВОКАТ А.: Нямам доказателствени искания.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.10.2017г. от 10.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се изпратят съобщения на жалбоподателите.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.37 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: