ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 13.09.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тринадесети септември                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 652 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 16,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя „ОРЕНДА 1” ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. Т. с пълномощно по делото.

         За ответника - Председателя на Комисията за защита на потребителите - редовно уведомен, представител не се явява.

 

Адв. Т.: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Оренда 1” ЕООД против ПАМ на председателя на КЗП.

 

         Адв. Т.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания. Настоящото производство е образувано по жалба на дружеството въз основа на публикуван в интернет диспозитив на председателя на КЗП. На 08.03.2016 г. е връчена цялата заповед с мотивите. Тогава е подадена втора жалба и номерата на двете дела са настоящото и адм. дело № 886/2016 г. на Административен съд Бургас. С определение от юли 2016 г. съдията по второто дело го прекрати поради идентичност на делата, но не се разпореди втората жалбата да бъде приложена към настоящото дело. Подадох молба по адм. дело № 886/2016 г., в която обяснявам, че би следвало след като и двете жалби са в срока на обжалване, жалбата да се присъедини към настоящото производство. Моля да приемете жалбата към настоящото дело. Във връзка с констатираните нарушение е издаден АУАН на 08.03.2016 г. за същия случай. Няма издадено наказателно постановление все още. Оспорваме констатациите на констативния акт от 29.07.2016 г.

         Ще поискам да разпитате един свидетел, който видим, който ще установи, че по време на проверката на 29.07.2015 г. не са извършвани никакви разпечатки и такива веществени доказателства не са събирани в това производство.

 

         Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА доказателствата, представени от жалбоподателя, както и административната преписка, съгласно опис съдържащ се в становище на председателя на КЗП в приложеното адм.дело № 2621/2016 г. на АССГ.

         ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание  Акт № К-0041374 от 08.03.2016 г., жалба от „Оренда 1” ЕООД срещу заповед № 50/19.01.2016 г. и Определение № 1130/04.07.2016 г. по адм. дело № 886/2016 г. на Административен съд Бургас.

 

         Съдът към адв. Т.: Въведете свидетеля

 

         В залата е въведен свидетеля.

 

         СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличността на свидетеля, както следва:

 

         Н.А.Ч. на ** г., с висше образование, икономист,  управител на „Оренда 1” ЕООД към датата на твърдяното от органа нарушение, неосъждана, без дружествени дялове с фирмата.

         Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 НК.

         Обещава да говори истината.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. Т. КЪМ СВИДЕТЕЛИТЕ:

 

         ВЪПРОС: Какво се случи на 29 юли, когато дойдоха да Ви проверят?

 

         ОТГОВОР: Дойде представител на КЗП и каза, че ще извършва проверка. Отвори един класьор с документи, изкара 3-4 листа  и започна да пише. Служителката от КЗП каза, че всичко си има. Писа два часа. Накрая я попитах какво констатира, в какво се състои проверката и тя каза: - „Ето прочетете си го”. Предостави ми констативния протокол.

 

         ВЪПРОС: Извършвани ли са разпечатки от сайта?

 

         ОТГОВОР:   Никакви разпечатки не са извършвани.

         Адв. Т.: Нямам други въпроси.

 

         ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

         ВЪПРОС: Във Ваше присъствие правена ли е справка от интернет?

 

         ОТГОВОР:  В мое присъствие не е правена справка.

 

         ВЪПРОС: Кой е собственик на домейна, където е страницата на хотела и кой е администратора на този сайт?

 

         ОТГОВОР:  Моя позната казва се Р.П., тя е собственик на домейна. Данни не съм давала, че това е хотел три звезди.

 

         ВЪПРОС: Как си обяснявате това, че в интернет Вашето място от някого е било установено, че е три звезди?

 

         ОТГОВОР:  Не мога да си обясня.

 

         ВЪПРОС: Била сте управител на дружеството към 29.07.2015 г. Кога е създаден сайта на къщата за гости?

 

         ОТГОВОР:  Сайтът е създаден 2014 г.

 

         ВЪПРОС: Има ли възможност за резервации през интернет?

 

         ОТГОВОР:   Не, той има информативни функции.

 

         ВЪПРОС: Подавали ли сте заявление за издаване на удостоверение за категоризация в общината в, което да заявявате определен брой звезди за 2015 г.?

 

         ОТГОВОР:  Да подадох. Заявих две звезди - къща за гости.

 

Адв. Т.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

 

         Адв. Т.: Уважаеми г-н Съдия, моля, да отмените заповедта по следните съображения: Изключвам преценката на доказателствената тежест на констативния протокол по простата причина, че това го предоставям на съда. Самият констативен протокол не отразява въз основа на какво е констатирано, че е хотелът се обявява в интернет пространството като хотел три звезди. Приложена е някаква разпечатка, която не е индивидуализирана в констативния протокол и не може да се приеме, че е събрана в това производство.

         Второ, в тази разпечатка има едно копие от booking.com, в което пише „eхcellence” над което има три ромбчета, но няма звезди, поради което считам, че не е установено нарушението. Относно обстоятелството за забрана на нелоялната заблуждаваща търговска практика, по мое мнение това е предварителна, но и превантивна административна мярка докато се реши въпроса по същество с наказателното постановление, с което ще се наложи глоба и друга санкция. От 29.07.2015 г. към настоящия момент е изтекла повече от една година. АУАН е съставен около шест месеца по-късно след установяване на нарушението. На практика не може да бъде издадено и наказателно постановление. Това също прави тази заповед за забрана на тази практика незаконосъобразна. Не е налице установяване на нелоялна практика. Ще представя писмена защита.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Предоставя 10-дневен срок за представяне на писмена защита.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16,20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: