ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 02.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На втори юни                                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 652 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя А.И.Д.-редовно уведомена, се явява адв. Б., която представя пълномощно.

         За ответника Кмет на Община Приморско-редовно уведомен, не се явява представител.

 

Адв. Б.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че настоящото оспорване се разглежда за втори път след постановяване на отменително решение № 3558 от 30.03.2015 година по адм. дело № 209/2015 г. на Върховен административен съд.

Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Административен съд Бургас с указание.

 

Адв. Б.: Поддържам жалбата. Правя доказателствено искане по отношение установяване обстоятелствата, касаещи кога, в какъв период е изграден строежът и водя двама свидетели, които да бъдат изслушани.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит един свидетел предвид обстоятелството, че процесуалният представител  на жалбоподателя ще установява идентични обстоятелства с показанията на двамата свидетели.

 

В залата е въведен свидетелят.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

И.К.С. на ** години от гр.Приморско, неосъждана, вдовица, семеен приятел на сем.Д.

Съдът предупреждава свидетелката за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Обещавам да говоря истината.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Б. КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА:

 

ВЪПРОС: В какви отношения сте с А.Д. от кога я познавате и от кога познавате родителите й?

 

ОТГОВОР:  Познавам ги отдавна, от 30 години.

 

ВЪПРОС: Знаете ли кой започна да строи строежа и кога?

 

ОТГОВОР: И.,  бащата на А., започна строежа. Започна го през 1998 г., към края на годината. Построи две стаички, коридор с баня. Ние помагахме.

 

ВЪПРОС:  Кога го приключи?

 

ОТГОВОР: Към края на 1999 г. бяха завършили постройката. 1999 г. беше завършено с коридора, двете стаички и двете бани – всичко беше завършено към края на 1999 г.

 

ВЪПРОС: Знаете ли дали на етапи строяха или всичко наведнъж се издигна?

 

ОТГОВОР: Строеше се на етапи. Първо построиха двете стаи, коридора и едната баня – това беше първия етап. 1998 г. те започнаха. На края на 1998 г. бяха завършили първия етап.

 

ВЪПРОС: Казвате, че двете стаи са направени с един коридор и с една баня. Направиха ли им покрива отгоре?

 

ОТГОВОР:  Да

 

ВЪПРОС: Кога стана това?

 

ОТГОВОР: Едната баня беше направена, коридора и двете стаи – това беше направено през пролетта на 1998 г.

 

ВЪПРОС: Казвате, че другата баня и тоалетна е направена после – кога я започнаха и кога я завършиха?

 

ОТГОВОР:  Не помня кога я започнаха, но я завършиха до декември 1999 г.

 

         ВЪПРОС: Кога започнаха да строят?

 

ОТГОВОР:  Ние ходихме, помагахме, но не мога да си спомня точно. Пролетта на 1998 г., мисля че беше месец март, започнаха първата баня, на края на декември 1999 г. завършиха другата баня. Дали не беше 1998 г. - не помня.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Б.: Считам, че следва да бъде допуснат до разпит и вторият свидетел, когото водите предвид отдалечеността във времето на процесния период и особеностите в показанията на настоящия свидетел, в които липсва категоричност относно годината на изграждане на обекта.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Б.: Въведете втория свидетел.

 

В залата е въведен вторият свидетел.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

М.Х.С. – ** години, с основно образование, вдовица, семеен приятел на жалбоподателя.

Съдът предупреждава свидетеля за отговорността по чл.290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Обещавам да говоря истината.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Б. КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА:

 

ВЪПРОС: От кога познавате А.Д.?

 

ОТГОВОР:  Познавам я от 34 години. Познавам и баща й И. Знам за постройката.

 

ВЪПРОС: От коя година започнаха да строят постройката?

 

ОТГОВОР:  Месец декември 1998 г. започнаха да я строят.

 

ВЪПРОС: Какво построиха първо?

 

ОТГОВОР:  Първо построиха две стаи и коридорче с баня и тоалетна.

 

ВЪПРОС: Беше ли завършена постройката,  покрив имаше ли?

 

ОТГОВОР:  Завършиха строежа през март-април 1999 г.

 

ВЪПРОС: След това пристрояваха ли друга баня ?

 

ОТГОВОР:  Да, пристрояваха.

 

ВЪПРОС: Кога започнаха да строят тази втората баня?

 

ОТГОВОР:  През лятото на 1999 г. започнаха да строят втората баня и я завършиха през декември 1999 г.

 

ВЪПРОС: В какъв период направиха всичко ?

 

ОТГОВОР:  Всичко го направиха за една година от края на 1998 г. до края на 1999 г.

 

ВЪПРОС: Кой го строеше това през цялото време?

 

ОТГОВОР:  Бай Иван правеше строежа – той е баща на жалбоподателката.

 

ВЪПРОС: Други помагаха ли?

 

ОТГОВОР:  И ние малко помагахме, готвихме за работниците.

 

Адв. Б.: Нямам други въпроси.

 

 

Свидетелят бе освободен от залата.

 

Адв. Б.: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът счита, че следва да събере допълнителни доказателства съобразно указанията съдържащи се в решението на Върховен административен съд.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Б.: Строежът деклариран ли е във връзка с разпоредбите на ЗУТ?

 

ОТГОВОР:  Съобразно § 127 от  ЗУТ е деклариран, но не е заявен за узаконяване.

 

Съдът счита, че следва да събере допълнителни доказателства относно липсата или наличието на заявление за деклариране на строежа за узаконяване в съответствие с разпоредбите на ЗУТ, давали възможност за това.

Съдът счита, че следва да задължи ответника да представи справка относно липсата или наличието на подадени декларации или заявления, или каквито и да е уведомления от страна на жалбоподателя или нейния възходящ във връзка с евентуалното узаконяване на строежа по реда на § 184 и следващите от ЗУТ.

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Приморско да представи изрично писмено становище подавано ли е заявление за узаконяване на процесния строеж по реда на § 184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ / ДВ бр.65 от 22.07.2003 г./, в 14-дневен срок от съобщаването

 

Съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.10.2015 година от 13,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се изпрати съобщение на ответника за указанията на съда.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: