ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 04.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На четвърти юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 652 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НИКМАР НТ” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

С молба вх. № 4171/03.06.2014 г. управителят на дружеството-жалбоподател Н.А.Л. моли делото да бъде отложено поради внезапно заболяване, за което представя болничен лист. В случай, че молбата му не бъде уважена, заявява, че поддържа жалбата и изразява становище по доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Налице е процесуална пречка за даване ход на делото. Считам, че искането, направено от жалбоподателя, е основателно.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да се дава,  тъй като за днешно съдебно заседание жалбоподателят сочи обективна и внезапно възникнала пречка за явяването си. Затова същият е подал нарочна молба, към която е представил болничен лист, който удостоверява предписано му на 02.06.2014 г. домашно лечение за срок от 10 дни. В болничния лист, освен това, изрично е отбелязано, че състоянието му не позволява явяване в  съдебното заседание за посочения в него период. По делото липсват доказателства жалбоподателят да е упълномощил процесуален представител, който да защитава интересите му в процеса. Поради това съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 08.10.2014 г. от 10:00 часа, за която дата ответникът – редовно уведомен.

Да се призове жалбоподателя.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: