ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 13.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На тринадесети юли                                  две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 649 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:35 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Х.М.Б., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, редовно призован, не се представлява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Дуков.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от юрисконсулт Ч. – процесуален представител на ответника, с която изразява становище по хода на делото и по същество, като заявява, че оспорва исковата молба и поддържа писмения си отговор и моли да бъде отхвърлен предявеният иск от Х.М.Б. като неоснователен и недоказан.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА исковата молба на Х.М.Б. с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, чл. 10, ал. 2 от ЗОДОВ, чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ, чл. 3 ЗИНЗС, чл. 43 ЗИНЗС, чл. 203 АПК, чл. 3 от Европейската конвенция за защита правата на човека, чл. 52 ЗЗД, чл. 84, ал. 3 ЗЗД и чл.86, ал. 1 ЗЗД, с която са предявени обективно съединени искове за присъждане на обезщетение за времето, през което е изтърпявал наказание лишаване от свобода в Затвора гр.Бургас, считано от 21.10.2011 г. до 18.11.2011 г. в размер на 1 500 лева и от 30.03.2012 г. до 19.10.2012 г. в размер на 10 500 лева или общо в размер на 12 000 лева, както и мораторна лихва от датата на увреждането, т. е. от датата на изтърпяване на наказанието – за първия период от 19.11.2011 г. в размер на 515,75 лева, а за втория период  от 20.10.2012 г. в размер на 2 613,57 лева или общо в размер на 3 129,32 лева, както и законна лихва от завеждането на исковата молба – 02.04.2015 г., до окончателното изплащане на претенцията, вследствие на претърпени от ищеца неимуществени вреди, изразяващи се в психически болки и страдания, чиито последици търпи и до днес, от незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от администрацията на Затвора Бургас, пряко подчинени и контролирани от ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за времето, през което е изтърпявал наказание лишаване от свобода в Затвора Бургас. Конкретно са посочени нарушения на разпоредби на чл.3, чл.43, чл.150 и чл.151 от ЗИНЗС и на ЕКЗПЧ.

АДВОКАТ П.: Нямам възражения по доклада.

Поддържам изцяло така депозираната от нас искова молба.

Молим да бъде разпитан свидетелят, който водим.

Мисля че за периода, в който е бил в килия в приемно отделение няма доказателства в какви условия е пребивавал лишеният от свобода Х.М.Б.. Ще докажем всички наши твърдения с водения днес от нас свидетел, който моля да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание. Отказваме се от втория свидетел, поради невъзможност да присъства и тъй като с неговите показания ще доказваме същите факти и обстоятелства.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Няма възражения по доклада.

Няма да соча доказателства.

Не възразявам да се уважат доказателствените искания на ищеца.

 

СЪДЪТ по доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с исковата молба, както и тези, приложени към писмения отговор по нея от процесуалния представител на ответника.

ОБЯВЯВА на страните, че посоченият в исковата молба по т. 1 от доказателствените искания Доклад на Европейската комисия за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание за периода 04.05.2012-12.05.2012 г. е публикуван на интернет страницата на Министерство на правосъдието и като общодостъпен такъв не е необходимо прилагането му по делото.

ДОПУСКА гласни доказателства по делото чрез разпит на лицето Г.Г. за установяване на твърдяните от ищеца факти и обстоятелства в подкрепа на претенциите му.

В залата беше въведен поисканият свидетел.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

Г.Г.Г. – 34 години, от гр.Сливен, български гражданин, осъждан, не е осъждан за лъжесвидетелстване, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване.

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

АДВОКАТ П.: Откъде познавате Х.М.Б.?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Х.М. познавам преди затвора, понеже живеем в един град и в малкия град се познаваме.

АДВОКАТ П.: Изтърпявали ли сте наказание в Затвора Бургас заедно с него?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, последните мисля, че три месеца на изтърпяване на наказанието с Х., бяхме заедно в един коридор и два месеца бяхме в една килия.

АДВОКАТ П.: Виждали ли сте килиите, в които е пребивавал Х.Б.?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, абсолютно. Мога да опиша килиите. В едната, в която пребиваваше, мисля че бяха между 12-16 човека. Килията им беше малка – 5 м на 3 м приблизително. Имаше две прозорчета и спяха по трима човека – три вишки на три легла едно върху друго. Килията няма удобства, въздух няма. Сега в момента е жега, ад, зимата е студено. Пуска се парно по два пъти на ден. За момента стопля, после не. Трябва да сме добре облечени. Течаща вода в килията няма и тоалетна няма. През деня, когато сме отключени, има четири тоалетни, които са общи за целия коридор. Има две чешми – едната, на която може да се мие и ползва течаща вода. Вечерта тоалетна няма. Дават ни едни кофи – една за малка нужда, една за голяма.

Цвета на килията не мога да опиша, но беше ужасно грозно тогава, когато бяхме. Сега нямам представа какво е. Тогава беше мръсно, изцапано.

Целия коридор беше пренаселен – бяхме 200-220 човека.

Общо взето всички килии са еднакви – коя по-малка, коя по-голяма. Тази, в която бяхме заедно, беше по-голяма – 30 човека около 24-28 кв.м. Там сме 30 по трима на три легла на вишка едно върху друго, абсолютно същите условия – няма въздух, лятото е ад да се живее. Има случаи има момчета припадат поливат се с вода, преди това си пълнят шишета.

В килиите има и дървеници и хлебарки. Те са най-ужасното нещо. Лятото като ни нахапят се получават едри пъпки. Х. много страдаше от тези работи, явно беше алергичен. Единия път беше ходил при доктора и му биха инжекция – какво точно са му били не знам. Получаваше оток.

АДВОКАТ П.: В килията какви вещи имахте?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: По един шкаф и едно легло. Телевизорите са си наши, шкафовете са в килията – около 10-12 шкафа, метални.

АДВОКАТ П.: Колко телевизора имаше в килията?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: 8-10-12, зависи. Един се разваля – друг си взема нов. Хлебарките изяждаха платките на телевизорите. Аз лично си бях купил три за тези месеци.

АДВОКАТ П.: Работеха ли телевизорите едновременно?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, всеки гледа каквото иска, всеки гледа различно. Ако ме питате има ли шум – да, гюрултията е голяма.

АДВОКАТ П.: Може ли човек да си почине в такава обстановка?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не.

АДВОКАТ П.: Казвате, че леглата са вишки?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, с дюшеци гадни, отвратителни, изтърбушени, мръсни.

АДВОКАТ П.: Беше ли удобно да се спи на тези легла и на тези дюшеци?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не.

АДВОКАТ П.: Възглавницата в какво състояние беше?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Абсолютно същото.

АДВОКАТ П.: В килиите, в които пребиваваше Х.Б. лишените от свобода пушеха ли цигари?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да.

АДВОКАТ П.: Някой забранява ли да се пуши в килиите?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не, в коридора беше забранено да се пуши, а в килиите – не.

АДВОКАТ П.: Задимено ли беше в килията?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, особено зимата.

АДВОКАТ П.: В тези килии имаше ли достатъчно достъп на свеж въздух и светлина?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не

АДВОКАТ П.: Колко прозореца имаше.

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: В килията, където бяхме имаше  4 прозореца с размери 50 см 70 см или на 80 см, нещо такова. Те имат решетки и трудно влиза светлина вътре.

АДВОКАТ П.: Имаше ли закована мрежа върху самите прозорци?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да.

АДВОКАТ П.: Тази мрежа затрудняваше ли влизането на въздух и светилна?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да.

АДВОКАТ П.: Когато ви се налагаше да простирате прането си, къде го правехте това нещо и как?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Вътре в килията правехме простор от чаршафи. Вечер на вечерна проверка ги махаме, понеже е забранено да има висящи дрехи.

АДВОКАТ П.: Имаше ли влага от прането?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, разбира се.

АДВОКАТ П.:  Така наречените простори с прането допълнително препятстваха ли влизането на светлина?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Абсолютно.

АДВОКАТ П.: Пода на килията кой го почистваше и с какви препарати?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Редувахме се, давахме дежурства. Ако сме 20 човека, всеки ден по един. Кофата се изхвърля. Даваха сапун по 2 пъти в месеца. Препарати си закупувахме ние от лавката. Който има пари, купува препарати.

АДВОКАТ П.: Кога се затваряха килиите вечер и кога се отключваха сутрин съответно?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Сутринта се отключваха в 6 часа за закуска и за проверка, после се заключваха към 7 часа, който иска да ходи на каре, другите остават в коридора. Четири пъти заключват. Последното заключване вечер след вечерната проверка, мисля че беше 8 часа.

АДВОКАТ П.: След като ви заключат в 8 часа вечерта, имаха ли килиите санитарни възли и течаща вода?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не, затова има кофи.

АДВОКАТ П.: Естествените си нужди имахте ли обособено място закрито от другите лишени от свобода да ги вършите?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не. Това ставаше пред очите на всички.

АДВОКАТ П.: Какво беше изкуственото осветление на килиите?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Осветлението си беше слабо. След вечерната проверка имахме час – 10 часа зимата се изключваше тока, а лятото един час продължава времетраенето на тока.

АДВОКАТ П.: Централно ли се изключваше осветлението.

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да.

АДВОКАТ П.: Имаше ли затруднение при ползването на т.нар. кофи при изгасяне на осветлението?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да.

АДВОКАТ П.: Когато сте били отключени, казвате, че ползвате общ санитарен възел и тоалетна?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, ползваме четири тоалетни.

АДВОКАТ П.: Тоалетните в какъв вид бяха?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Четири дупки, клекала.

АДВОКАТ П.: Имаха ли врати самите клетки?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не.

АДВОКАТ П.: Колко души казахте бяхте на етажа?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: 180-200 човека. Сутрин се редим на опашка.

АДВОКАТ П.: Какъв беше режима на топлата вода в коридора?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Два пъти в седмицата се пускаше в 12 часа до 17 часа.

АДВОКАТ П.: Успявахте ли всички да се окъпете?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не, тя банята е малка и има два душа работещи вътре.

АДВОКАТ П.: Ако искате в друго време, когато няма топла вода, да се обръснете, как става?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Със студена вода.

АДВОКАТ П.: Прането с каква вода го перяхте?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Със студена вода. Ако успееш да си напълниш кофа вода, когато е имало топла, може да си изпереш дрехите и с топла вода.

АДВОКАТ П.: Успявахте ли да поддържате лична хигиена през цялата седмица всички лишени от свобода?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не.

АДВОКАТ П.: Вследствие на това в килиите имаше ли миризми?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Разбира се. Миризмите първо идват от кофите вечерта и след това от нечистотията – кой не си измил краката, кой не успял да се изкъпе. Отделно дюшеците и те миришат на старо. Най-много си миришеха кофите. Кофите се дезинфекцират, но са пластмаса, как да го обясня, отвратително е.

АДВОКАТ П.: Казахте че излизате на каре. Какво означава каре по принцип?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Заградено място в двора. Там се разхождаме на открито. Два пъти в деня имахме на открито разходки.

АДВОКАТ П.: Има ли тоалетна на т. нар. каре?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не, на едното има вода на другото – не.

АДВОКАТ П.: Ако на някой му се доходи до тоалетна?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Обажда се на старшината на двора, той звъни по радиостанция, качваш се и после оставаш в отряда, не можеш да слезеш повече.

АДВОКАТ П.: Да разбираме ли, че като се качите предварително не може да си ползвате времето?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не може да си ползваш времето. Колкото си ползвал – толкова.

АДВОКАТ П.: Всички тези условия, които казвате, отговарят ли на приемните отделения?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, приемното е едно към едно, но там тоалетните не са четири, а две. Когато бях там, бяхме 80-90 човека. Същите са условията, както и на етажите.

АДВОКАТ П.: Всички тези условия как се отразяваха на Х.Б.?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Битовизмът те скапва. Отделно, той понеже много страдаше от ухапвания от дървеници и хлебарки, особено лятото беше доста подут. Беше постоянно с обриви, сърбеше го, нервничеше.

АДВОКАТ П.: Беше ли психическото му състояние разклатено от всички тези условия?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, много се оплакваше от всички условия.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси, госпожо Председател.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Бихте ли посочили периода, през който сте пребивавал в Затвора Бургас?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Точна дата не знам – от 2012 г. м.юни или м.юли влизам до 10.05.2013 г., мисля че тогава излязох.

ПРОКУРОР ДУКОВ: В коя група бяхте?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Трети етаж, пета група.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Нямам други въпроси.

ВЪПРОС НА СЪДА: Колко време бяхте заедно с Х.М.Б.?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Около три месеца.

ВЪПРОС НА СЪДА: Кога бяхте заедно?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Той мисля, че излезе м.октомври или м.ноември, не мога да уточня датата, мина време. Били сме в един коридор. В килията сме били два месеца, с точност не мога да Ви кажа. Не мога да се сетя кога. Трябва да е било 2012 година.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът ОСВОБОДИ свидетеля Г..

 

АДВОКАТ П.: Поддържам искането си за представяне от ответника на писмена справка относно площта на килията/килиите, в които ищецът е бил в приемно отделение; с колко други лишени от свобода е бил настанен в килията/килиите в приемно отделение; броя на прозорците в килията/килиите и тяхната отваряема площ; имало ли е на тези прозорци мрежи и решетки; режима на достъп до топла вода на ищеца през конкретния период в приемното отделение; колко души едновременно с ищеца са имали достъп до топла вода в това приемно отделение в съответния период; колко броя душове и колко тоалетни е имало в самото приемно отделение, кога са имали достъп до тях изтърпяващите лишаване от свобода в това приемно отделение и имало ли е обособено място за простиране на пране за лишените от свобода и къде са простирали те в приемното отделение.

Други доказателствени искания нямам.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Аз имам доказателствено искане във връзка с разпитания в днешно съдебно заседание свидетел Г.. Моля да изискате справка от ответника през кой период е пребивавал в Затвора Бургас свидетелят Г.Г., съответно в коя група и бил ли е настанен в една и съща килия с ищеца по делото и за какъв период.

 

СЪДЪТ, като намери, че следва да допусне доказателствените искания,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок, считано от съобщаването, да представи по делото информация, придружена с доказателства относно площта на килията/килиите, в които ищецът е бил в приемно отделение за периода 21.10.2011-18.11.2011 г.; с колко други лишени от свобода е бил настанен в килията/килиите в приемно отделение; броя на прозорците в килията/килиите и тяхната отваряема площ; имало ли е на тези прозорци мрежи и решетки; режима на достъп до топла вода на ищеца през конкретния период в приемното отделение; колко души едновременно с ищеца са имали достъп до топла вода в това приемно отделение в съответния период; колко броя душове и колко тоалетни е имало в самото приемно отделение, кога са имали достъп до тях изтърпяващите лишаване от свобода в това приемно отделение и имало ли е обособено място за простиране на пране за лишените от свобода и къде са простирали те в приемното отделение; както и изисканата от прокурор Дуков справка през кой период е пребивавал в Затвора Бургас свидетелят Г.Г.Г. на 34 години, от гр.Сливен, в коя група и бил ли е настанен в една и съща килия с ищеца по делото Х.М.Б. и за какъв период.

 

Поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.10.2015 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Препис-извлечение от съдебния протокол с указанията на съда да се изпрати на ответника за изпълнение в дадения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: