ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 07.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седми май                                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 647 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:23 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.Д.Г., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат П. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по искова молба на И.Д.Г. с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, чл. 10, ал. 2 от ЗОДОВ, чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ, чл. 3 ЗИНЗС, чл. 43 ЗИНЗС, чл. 203 АПК, чл. 3 от Европейската конвенция за защита правата на човека, чл. 52 ЗЗД, чл. 84, ал. 3 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, с цена на иска 4 500 лева и мораторна лихва в размер на 1 141 лева.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпило писмено становище от юрисконсулт Ч., както и писмен отговор също от юрисконсулт Ч..

 

АДВОКАТ П.: Поддържам изцяло исковата молба. Няма какво да добавя друго, като искам да бъде допуснат един свидетел от двамата поискани с исковата молба, тъй като вторият не можа да се яви в днешно съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо председател, моля на първо място да се произнесете по направеното възражение за подсъдност, тъй като считам, че същото е основателно. Изложил съм аргументи в него защо трябва да бъде уважено и то практика на Административен съд Бургас. Считам АПК за по-висок в йерархията от ЗОДОВ и считам, че чл. 133, ал. 5 от АПК следва да бъде приложен и производството да бъде изпратено по подсъдност на Административен съд Сливен, тъй като адресът на ищеца е в гр. Сливен.

АДВОКАТ П.: ЗОДОВ е специален закон спрямо АПК и  ясно чл. 7 изразява къде може да бъде предявен искът по закон, като казва, че искът се предявява освен по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо председател, в случая следва да се изложат малко по-обстойни правни аргументи. Действително ЗОДОВ е специален във връзка с възможността за предявяване на обезщетения. Ако трябва да сме обстойни седалището на срещу когото е искът е гр. София, към която дискреция попадат местата за лишаване от свобода и арестите. В АПК изрично е уредено  пред кой съд и кога може да бъде подадена съответната претенция или искова молба. В случая аз считам, че това е съответният административен съд по местоживеенето на настоящия ищец. Тъй като действително АПК по смисъла на Закона за нормативните актове е закон с по-висока степен и следва да прецизираме специалната разпоредба на чл. 7 ЗОДОВ спрямо АПК. Това е моето становище и моля за произнасяне.

 

СЪДЪТ счита, че съгласно чл. 7 от ЗОДОВ е уредена изборна местна подсъдност на исковете за обезщетение и в случая като специален закон следва да се прилага ЗОДОВ, а не общата разпоредба на АПК. След като ищецът е предявил иска по мястото на увреждането, което е гр.Бургас, Административен съд Бургас е местно компетентен да разгледа иска му, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на ответника за местна подсъдност.

Определението не прегражда хода на делото, поради което не подлежи на обжалване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Считам предявения иск за неоснователен и недоказан по основание и по размер.

Поддържам писмения си отговор.

По искането за допускане на свидетел съм предоставил на съда в писмения си отговор.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо председател, считам, че исковата претенция е процесуално допустима и следва да бъде разгледана.

Не възразявам да бъде уважено искането за разпит на водения свидетел.

АДВОКАТ П.: Свидетелят, който водим и искаме да бъде допуснат до разпит, е лицето Г.Г.. С неговите показания ще доказваме факти за моралните вреди, които е претърпял ищецът, тъй като Г. е бил пряк свидетел на пребиваването на ищеца в Затвора Бургас.

 

СЪДЪТ счита искането за допускане до разпит на свидетел за допустимо и относимо към спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит водения от ищеца свидетел Г.Г..

Снема самоличността на свидетеля, както следва:

Г.Г.Г. – 34 години, български гражданин, неженен, осъждан, без родство с ищеца. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

АДВОКАТ П.: Откъде и откога познавате ищецът И.Г.?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: С И.Г. се запознахме в Затвора Бургас.

АДВОКАТ П.: При излежаването на вашата присъда и съответно неговата в една килия ли бяхте?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: В приемното бяхме в две различни килии, в преразпределението бяхме в една килия заедно.

АДВОКАТ П.: В коя група на затвора сте били заедно?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: В пета група бяхме заедно.

АДВОКАТ П.: Килията, в която сте били заедно, какво представлява?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: В килията, в която сме били заедно, бяхме 28-30 човека. Тя е доста малка – 24-26 кв. м. Бяхме между 25-26 до 32 човека. Вишките са на три етажа. Този, който е на третия етаж, се катери по леглата. Има случаи когато тръгнат да се качват, дърпат вишката и падат върху другите. Пространството вътре е доста малко. Прозорците са доста малки и няма въздух. За тоалетна въобще да не говорим – няма.

АДВОКАТ П.: Колко вишки има в килията?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: За 28 човека имаше 28 вишки на три етажа. В килията има от 8 до 10 вишки.

АДВОКАТ П.: Освен вишките какви други предмети е имало в килията?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Имаше железни шкафове. Ако има 30 човека, има поне 15 шкафа. Доста са големи тези шкафове около метър на 40 см. Те са метални шкафове, доста тежки са и се слагат два-три един върху друг. Има случаи, този който пада от вишките, пада върху тях. Няма въобще място като се наредят тези шкафове.

АДВОКАТ П.: В килията имаше ли маса?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Маси нямаше. Шкафът се слага, обръща се и се ползва за маса. Храним се върху шкафа, но трябва да го вземеш и обърнеш, маса няма.

АДВОКАТ П.: В какво състояние бяха стените и пода на килията?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Подът беше мозайка, а стените – не бях виждал такова нещо. То трябва да се види – ужасно грозно, мръсно изцапано, изкъртено. Бяха накъртени ужасно, жълти, грозни, отвратителни. Като живееш вътре много те подписка. Такова нещо не съм виждал.

АДВОКАТ П.: Как хигиенизирахте пода?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Пода ние си го чистихме всеки ден. Имаше дежурство, всеки ден се въртяхме. Така наречената сапунка, отиваме на лафката, купуваме си прах за пране, веро, сапун, кой каквото има. От затвора ни даваха по един сапун на ден и него настъргваш вътре и правиш сапунка и чистиш пода. След това се забърсва с одеяло понякога, защото тази сапунка да може да се обере по някакъв начин. Избутва се в коридора, от коридора в тоалетната. Това си го правим, който има пари ходи на лафката, купи праха и верото. Който няма – помага.

АДВОКАТ П.: В килията имаше ли тоалетна и течаща вода, умивалник?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не, единствено течаща вода имаше в банята. Имаше една чешма с три кранчета. Отделно имаше една чешма, където се миеха кофите.

АДВОКАТ П.: Казвате, че е имало вишки. За да спите върху тях, какво си е полагала като спално бельо?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Два чаршафа, дюшек, възглавница и зимата одеяло до два три броя, зависи колко е студено.

АДВОКАТ П.: В какво състояние бяха дюшекът и възглавниците?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: В отвратително състояние бяха. На тях не може да се спи. Лично аз съм го цепил дюшека, съм го чепкал защото е на бабуни и не може да се спи. На И. възглавниците бяха по същия начин. Всички са идентични. Понеже ни се полагат игла и конец и понеже нямахме ножове, ги цепихме и след това се разчепкват и се шият.

АДВОКАТ П.: Удобно ли беше спането върху такъв матрак и възглавница?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не, тъй като вишката е на пружина от желязо, пружината е провиснала, пръчките са скъсани половината ги няма и висиш. Другото, което е, и хлебарките минават през тебе, има и дървеници. Пръскат, но ги има постоянно.

АДВОКАТ П.: Казахте хлебарки и дървеници, създаваха ли дискомфорт във вас?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, спиш и те минават през тебе. Аз имам ухапване, И. имаше доста нахапвания от дървеници и други момчета също.

АДВОКАТ П.: Какви бяха прозорците в килията?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Бяха четири. Малко са прозорците. Те са и с решетка, има мрежа и пръчка между тях и въздухът се спира.

АДВОКАТ П.: Имаше ли положена мрежа?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, което доста спира въздуха и когато се сложат вишки на трети етаж, те са на прозорците и спират въздуха.  Лятото е ужасно горещо и не се стои, а зимата – студено. Има парно, но по два часа на ден – сутрин и след обяд по един час.

АДВОКАТ П.: Колко бяха прозорците и с какви размери?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Прозорците бяха с размери 70 см на 40 см или 60 см на 40 см, дървени, с по две крила, даже лятото махаме крилата, защото като са отворени, на този, който е до тях му пречи и той не може да мръдне. Зимата ги затваряме, защото е студено.

АДВОКАТ П.: Имаше ли достатъчно въздух, климатизация?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Нямаше никаква климатизация, само от прозорци влиза въздух.

АДВОКАТ П.: Прането, което сте имали, къде го перяхте и простирахте?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Простирахме го вътре в килията. Правим от чаршафи въже – простор. Няма къде иначе да се простира. В банята, ако можеш да се вредиш, переш. Има топла вода във вторник и четвъртък, иначе переш на мивката през седмицата. Всеки ден някой се пере и в килията постоянно имаше пране. Тя е малка и като опънеш два чаршафа, дрехи, фланелки.

Нямаше достатъчно светлина, тъй като прозорците са малко. През деня лампите са угасени и ги пускаха в 5 часа след обед, защото тогава ни прибираха, понеже в 6 часа вечерта ни броят.

АДВОКАТ П.: Имахте ли право на телевизор и на други вещи за забавления?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, имаше 10 телевизора, някога и 12, но е лично твой, носят ти го на свиждане. Хлебарките изяждаха платките на телевизорите и трябваше да си купуваме телевизори на всеки 3 месеца. При толкова телевизори гюрултията е огромна, не можеш да си починеш. Един слуша радио, други слагат два телевизора един до друг, гледат един и същи филм но не го чуват. Невъзможно е при толкова много телевизори някой да почива в килията.

АДВОКАТ П.: Къде пушите?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Пушачи непушачи няма. Пушат в килиите. В коридора е забранено пушеното. Като запалят цигари, както няма въздух, няма проветрение. От 30 човека поне 20 пушат.

АДВОКАТ П.: Ако пушат, достатъчен ли е въздухът?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не е достатъчен, притесняваше  ни. На мен лично като непушач много ми пречи, но никой не се съобразява.

АДВОКАТ П.: Колко часа на ден зимата е имало парно?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Студено беше, те го пускат сутрин в 6 часа и вечер по един час, ако не греша. Доста студено си беше. Слагахме по два чифта чорапи вълнени и повечко дрешки и така, някой стояха и с шапки. Прозорците  са стари, дървени, те не могат да уплътнят, и е студено. Лятото е добре.

АДВОКАТ П.: Казахте че в килията няма течаща вода?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да.

АДВОКАТ П.: Как се осъществяваше ходенето до тоалетна в светлата и тъмната част на денонощието?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Сутринта в 6 часа ни отключат. Тоалетната има 4 клекала. Това е за целия коридор. Започваме да се редим на опашка. Има три кранчета да се умиеш. Там също се редим на опашка. Това е течащата вода и тоалетната. Банята, понеже е малка, дори някой ходеха в банята и после сложиха решетка и там не можеше да се уринира. Тоалетната няма вратички и всеки те гледа какво правиш. Който не можеше да стиска, уринираше по стената и всичко се стичаше по теб. А в банята се държат казаните с всички боклуци от кошчетата от килиите, от столовата и това е вътре, където се миеш. Имало е случаи когато са се пукали тръбите и са падали върху нас фекалиите. Ползването на тоалетна беше ад.

АДВОКАТ П.: През цялото ли денонощие имахте достъп до тоалетна?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Това е когато сме отключени. Понеже имаше четири проверки, в периода, в който сме заключени за проверка, нямаме тоалетна.

АДВОКАТ П.: През тъмната част на денонощието беше ли заключена килията?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, от 8 часа вечерта до 6 часа сутринта всички физиологични нужди се извършват в две пластмасови кофи от по 10 литра. Едната се ползва за голяма нужда, а другата се ползва за малка нужда ако се наложи. Кофата, тъй като се ползва постоянно, няма оградено място и всичко се върши пред съкилийниците. Кофите стоят до вратата. Дори е имало периоди когато кофите са толкова пълни, понеже няма как да ги изхвърлим, кофата с урината се слага върху кофата с фикалиите, понеже трябва да натиска като капак да не излиза миризмата и тя когато натежи, хлътва вътре. Шкафовете целите са в урина и фекалии като се разлеят кофите.

АДВОКАТ П.: Как се чувстваха лишените от свобода когато трябва да удовлетворяват нуждите пред хора и в частност И.?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Той беше с наднормено тегло и да седне на кофата е трудно. Срамът и неудобството е голямо, как да клекнеш пред други хора. Чувстваш се депресиран.

АДВОКАТ П.: Тези кофи кога ги изхвърляхте? Имаше ли миризми?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Имаше ужасна миризма постоянно, не можеш да спиш. Кофите се изхвърлят сутринта като се отвори в 6 часа и понеже сме на опашка, кофите стоят в коридора и когато почне да се освобождава малко място в тоалетната кофите почват да се редят в тоалетната, а там няма място. Тоалетната е не повече от 4 м на 1,5 м. Не стига, че няма тоалетна, но и не можеш да мръднеш като се наредят тези кофи и не може да се стигне до последното клекало. В тоалетната и в банята имаше миризми, навсякъде имаше миризми. Миризмите бяха на фeкалии, на урина. Тъй като се къпехме само във вторник и четвъртък замирисвахме, тъй като няма през другото време топла вода. Бръснем се със студена вода. Вечер ако искаш вода си пълниш в шише. Няма къде да се измиеш краката, след като цял ден са били в обувките.

АДВОКАТ П.: Какви са били миризмите вечерта?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: На урина, на фикалии, на крака и цигари. Самите стени, всичко беше старо и то мирише.

АДВОКАТ П.: За по колко часа имахте топла вода?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: От 12 часа на обед до 5 часа след обед или от 1 часа на обед до 5 часа след обед. Имаше топла вода от четири до 5 часа.

АДВОКАТ П.: Успявахте ли всички да се изкъпете за това време?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не всеки успяваше. Има четири душа, от тях два работеха. Баняте беше прекалено малка, беше може би между 6-8 кв. м. и там на опашка чакаш, ако се вредиш, се къпеш.

Където си миеш очите, стоят тези казани и е помия. Казаните се хвърлят вечерта. Цял ден всичкият боклук седи, където се миеш очите. Имаше още една мивка с един кран, там се миеха кофите, които използвахме за тоалетна вечерно време. Ако си си купил препарат, си дезинфекцираш кофата, но самата пластмаса се разяжда и мирише.

АДВОКАТ П.: Не ви ли раздаваха препарати?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не, само по един сапун, поне през това време, през което съм бил не си спомнял да имаме препарати. Когато имаше някаква белина е било оскъдно количество и се ползва когато имаше проверки. Дори нас ни заключваха да сме прибрани при проверка отнякъде.

АДВОКАТ П.: Дезинфекция на тоалетната, на банята имало ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Като се къпеш във вторник водата тече в тоалетната и няма кой да мие тоалетната.

АДВОКАТ П.: Място за разходка, за излизане на открито, така нареченото каре,  каква продължителност имахте право да ползвате?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: От 45 до 60 минути. Те са две карета – едно сутрин и един път след обед.

АДВОКАТ П.: Ако на някой от вас, които сте били, ви се приходи в тоалетна, имаше ли тоалетна на самота каре?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Няма тоалетна. На едното каре имаше чешмичка да пиеш вода.

АДВОКАТ П.: На някой от вас ако му се приходи до тоалетна какъв беше механизмът?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Имаше един офицер, казваш, че ти се ходи, звъни по радиостанция, качваш се и после оставаш в отряда, не можеш да слезеш повече.

АДВОКАТ П.: Да разбираме ли, че като се качите предварително не може да си ползвате времето?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не може да си ползваш времето колкото си ползвал, толкова.

АДВОКАТ П.: Като завали дъжд какво правите?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Като завали дъжд те прибират от карето, понеже няма къде да се скриеш, няма навес или нещо друго.

АДВОКАТ П.: Всички тези условия, които ни описахте на пребиваване, как се отразяваха на И.?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Те се отразяват зле. Особено тоалетната и банята много го мъчеха, изнервя се, депресира се. Живеенето вътре е много трудно. Самият той се чувстваше зле. Сядаме вечерта и си говорим, въобще пребиваването беше много некомфортно, беше много депресиран. Имало е случаи като са пълни двете кофи дори ползваш шишета, като си изпиеш водата го ползваш после на сутринта го изхвърляш.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля Г..

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Само един въпрос имам по отношение на храненето. Трите основни хранения къде ставаха?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: В столовата.

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Защото останах с впечатление, че като обръщате шкафовете, се храните върху тях.

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Това е храната, която купувахме от лафката, която ни носеха на свиждане, нея имаше право да ядем в килията. Нямаме право да ядем храна, дадена от затвора в килията.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Казахте че вътре в самата килия е организирана хигиенизацията. Тази група вие ли я определяхте?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Първо измитането на килията всеки ден си го правехме ние. Това си го организирвахме между нас. А за самото измиване се допитваш до един затворник, който отговаря за храната, за хигиената в коридора. Трябва да ходиш до отрядния ръководител. Понеже нашата килия беше последна в коридора и тази всичката вода понеже няма шахта и трябва да се избута в тоалетната трябваше да му кажем в коридора да няма хора. Това беше между нас.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: От администрацията на затвора има ли организиране на хигиената?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не, ние си го правим, за да е чисто. В коридора си имаше хора, които се казват бакари, 6 човека. Те носят храната и почистват коридора.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Бил ли сте свидетел ищецът Г. през нощта да е искал да ползва санитарното помещение и да му е отказано?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Точно за това има кофи, никой не ти отваря вратата.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Вие да сте свидетел да е поискал и да му е отказано?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Тоалетна ползваш само когато си отключен. То няма кой да ти отвори.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ:  Опитвал ли се е?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Мисля че да, но след 8 часа вечерта никой не ти отваря врата, затова е нареждането да има две кофи. Дори и да поискаш, няма кой да ти отвори. Не дай боже да ти стане лошо, почва едно думкане на врата.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Ползването на кофата и тази забрана под формата на заповед или по какъв начин е?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Ползването на кофите не зная кой го е разпоредил.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам други въпроси към свидетеля Г..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът освобождава свидетеля Г..

 

АДВОКАТ П.: В т. 3.1 от исковата молба съм поискал да бъде приложен доклада с констатациите на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, тъй като е публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието, който доказва условията в Затвора Бургас през периода на престоя на доверителя ми.

Други доказателствени искания нямам.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Колегата каза, че докладът е обществено достъпен, наистина е публикуван в сайта на Министерството на правосъдието.

АДВОКАТ П.: Мисля че по ГПК ноторно известните факти няма нужда се прилагат.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ:  Уважаема госпожо председател, във връзка с изразената искова претенция, считам че за изясняване на спора е нужно делото да бъде снабдено с Правилника за вътрешния ред към процесния период, графиците за хигиенизиране на помещенията за същия период, справка от затворническата администрация с колко души Г. е бил в килията за периода на исковата претенция. Това считам, че е относимо искане и следва да бъде изискано от затворническата администрация.

АДВОКАТ П.: Аз също съм направил такова доказателствено искане, което ответната страна е била длъжна с отговора да предостави известните само на тях квадратура, площ, с колко души е излежавал присъдата доверителя ми, но такива не са приложени с отговора на исковата молба.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Специално за този човек, което съм поискал с мое писмо, ми е отговорено със становище от инспектор З.М.-А., която е написала, че към настоящия момент няма данни за спалното помещение, в което е настанен първоначално. Той не е посочил точното спално помещение, за което да се проведе проверка. Казаха само пета група. Ако е бил при инспектор, който си пише тази информация в коя килия са, но няма заповед, която да ги задължава. Има такива инспектори, които са скоро назначени, като тази колежка, която тогава не е работила в затвора и няма как да даде такава информация.

 

С оглед направените доказателствени искания съдът счита, че следва да даде възможност на ищеца да представи доклада на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешко или унизителното отнасяне или наказание.

Следва да задължи администрацията на Затвора Бургас да представи информация за това с колко души ищецът е бил в килията. Да представи Правилника за вътрешния ред, относим към процесния период, графиците за хигиенизиране на помещенията за периода на исковата претенция, като се има предвид уточнението в днешно съдебно заседание, че ищецът е бил в килия на трети етаж, в дъното на коридора, последната килия, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на ищеца да представи доклада на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешко или унизителното отнасяне или наказание.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи информация за това с колко души ищецът е бил в килията, да представи Правилника за вътрешния ред и графиците за хигиенизиране на помещенията за периода на исковата претенция и площта на килията.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.06.2015 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: