ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 07.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седми юни                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 646 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:00 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Н.Н., редовно уведомен, явява се лично и с адв. Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Началник на РУ „Полиция” гр. Созопол, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура - Бургас се явява прокурор Дуков.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да конституирате Прокуратурата на РБ на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК.

 

         АДВ. Д.: Не възразявам на направеното искане от представителя на Окръжна прокуратура – Бургас.

 

По направеното искане от прокурора, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България като страна в процеса.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните, съдът намери, че ход на делото следва да бъде даден, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу Отказ № УРИ 346р-1548 от 11.03.2016г., издаден от Районно управление-Созопол при ОД на МВР-Бургас.

Органът е представил административната преписка.

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата. Моля да бъдат приети представените с нея писмени доказателства, както и представената от РУП Созопол преписка.

Водим един свидетел, който моля да бъде допуснат до разпит. Същият ще установява нуждата от носене на оръжие.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам по направеното искане.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези представени от административния орган.

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел, който въвежда в съдебната зала и на когото СНЕМА самоличност както следва:

Р.П.Я. – ** години, български гражданин, женен, неосъждан, без родствени отношения с жалбоподателя.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Я. НА ВЪПРОСИ НА АДВ.Д.: С К.Н. сме приятели от деца. Той е кръстник на детето ми.

К. работи в гр. София като охранител.

В района, където му е къщата има заведение. Миналото лято в гр. Созопол имаше пияни пред тях постоянно. Бяхме през юли – август миналото лято той, аз, жена ми и детето в стария град. Закарах ги после с моя автомобил. Пред тях имаше една компания от близкото заведение 5-6 човека, които блъскаха казани пред тях, правеха зулуми. Когато паркирахме стана разправия с тях и като слязохме от колата видяха, че К. е въоръжен и се оттеглиха. Това, че беше въоръжен предотврати скандала. Това стана през летния сезон. Близо до дома му има 3-4 заведения. В района стават кражби. Влизали са в къщи.

         Съпругата на К. е бременна. Очаква второ дете.

         АДВ. Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

АДВ. Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания.

 

         С оглед изявлението на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         АДВ. Д.: Моля, съдът да уважи жалбата като основателна и доказана. С оглед събраните по делото доказателства става ясно, че обжалваният отказ е немотивиран и това, че жалбоподателят е притежавал и друг път разрешително за притежание на оръжие и боеприпаси. Няма извършени нарушения. Първото притежание на оръжие е като бивш военен по право, а второто е на основание същия член, по който е пожелал сега. Служба КОС гр. Созопол не е извършила задълженията си по чл. 83, ал. 2 от ЗОБВВПИ, тъй като е следвало да изследват в цялост поведението, включително и мотивите за издаване на предходното разрешение за носене на оръжие. Следвало е да се даде срок за изправяне на заявлението. Ако му беше дадена тази възможност, той би мотивирал своето възражение.

Моля да уважите жалбата на моя доверител.

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за основателна и моля да отмените като незаконосъобразен постановения административен акт.

 

         Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: