ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 11.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На единадесети юни                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 646 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.А., редовно призована, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Социално подпомагане” Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

В залата присъстват Р.Х. и Е.И., които съгласно представени в заседанието заповеди № ЗД-РД-03/268 от 10.06.2015 г. и № ЗД-РД03/267 от 10.06.2015 г. на Директор на дирекция „Социално подпомагане” Бургас на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с  чл.15, ал. 4 и ал. 6 от Закона за закрила на детето са определени да присъстват в съдебното заседание по настоящото административно дело.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалбата на С.А.А. против заповед № ЗД-РД03/145/21.03.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, с която е отказано вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо съдия, поддържам жалбата на моята доверителка. Запознала съм се с административната преписка. Моля да приемете доказателствата, които сме представили с жалбата. В днешно съдебно заседание водим двама свидетели които моля да бъдат изслушани от съда. С разпита на свидетелите ще установяваме  фактите, относно възможността на доверителката ми и съжителстващото с нея лице да осигурят физическо, психическо и социално благополучие на детето, което тя би искала да осинови.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с преписката доказателства.

ДОПУСКА до разпит водените от жалбоподателката свидетели, на които снема самоличността и ги предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

С.С.И. – 25 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните.

Н.З.И. – 41 години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката С.И., като отстрани от залата свидетеля Н.И..

 

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

АДВОКАТ С.: Познавате ли С.А. и Д.А., от кога и откъде?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Да, познавам ги откакто се нанесох да живея в с. Черно море. Това стана преди десет години. Познаваме се от доста години, но последните три-четири година сме доста близки, тъй като излизаме заедно и отглеждаме дечицата си.

С. и Д. живеят заедно от година и половина-две.

АДВОКАТ С.: Имат ли собствени деца?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Те се грижат за това детенце и той има едно детенце от първия си брат на 16 години – С.. Грижовен баща е. Полага адекватни грижи и за голямата си дъщеря, тя всеки ден е при тях.

АДВОКАТ С.: Какви са Вашите впечатления как се отнасят те към детето?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: С. е грижовна майка, полага адекватни родителски грижи за детенцето, както и Д.. Тя е любяща и грижовна майка.

АДВОКАТ С.: А какви са впечатленията Ви от Д., виждали ли сте го да употребява алкохол?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Не, не съм виждала Д. да употребява алкохол.

АДВОКАТ С.: Черно море е малко населено място, с каква репутация се ползва той?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Като добър човек. Това, което съм чувала и го познавам е, че е добър човек. Не е приемал алкохол в мое присъствие и не съм чувала такова нещо.

АДВОКАТ С.: Казахте че живеят заедно. Знаете ли в жилището, в което живеят, има ли стая за детето, за което се грижат?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: В момента има кът, където то да играе и тече ремонт за самостоятелна стая за детенцето.

АДВОКАТ С.: С. споделяла ли е с Вас защо е решила да бъде приемна майка, а след това и осиновителка?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Тя има проблеми със зачеването и поради тази причина е стигнала до това решение.

АДВОКАТ С.: Само това ли е мотивът?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Не, семейството й е голямо, с много деца са, има племенници, в смисъл тя е човек, който обича много децата и иска да се грижи за такова. Всяка жена иска да стане майка. В случая тя има проблеми и е решила да си осинови дете.

АДВОКАТ С.: Колко време полага грижи за това дете?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Детенцето е при тях от м. септември 2014 година.

АДВОКАТ С.: Как се обръща то в общуването със С. и с Д.?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Обръща се с мамо и татко.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОЖДАВА свидетелката И..

 

СЪДЪТ пристъпва към разпит на свидетеля И..

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

АДВОКАТ С.:  Познавате ли С. А. и Д.А.?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да, познавам ги.

АДВОКАТ С.: От колко време познавате Д.?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Сигурно 30 години и повече, приятели сме.

АДВОКАТ С.: Като какъв човек го познавате?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Без да преувеличавам, рядко добър и много способен.

АДВОКАТ С.: Какъв е в отношенията към децата?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Съвсем нормално, както един родител трябва да се отнася и не само, както всеки един нормален човек би трябвало да се отнася, така и той, даже  бих казал грижовен.

АДВОКАТ С.: Знаете ли през 2012 г. да е имало някакъв инцидент във връзка с употреба на алкохол?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да, чух, но не знам как е станало. До колкото знам е станало за 200-300 м да си прибере колата. Не съм чул друг път да кара след употреба на алкохол. За пиене не мога да кажа, че не пие, употребява съвсем нормално и отговорно алкохол.

АДВОКАТ С.: Знаете ли къде живеят С. и Д.?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да, живеят в неговия дом.

АДВОКАТ С.: Има ли всичко необходимо за отглеждане на детето?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Абсолютно, той е строител и е много способен човек и домът му е прекрасно направен. Ако имате предвид да осигурят условия за едно дете, условията са перфектни.

АДВОКАТ С.: Вие как ги възприемате двамата, гледате ли на тях като на семейство?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Абсолютно. Аз много им се радвам как двамата си допаднаха и отзивите в Черно море са такива. С приятели сме говорили и всеки е впечатлен от тяхната връзка.

АДВОКАТ С.: Нямам повече въпроси към свидетеля И..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОЖДАВА свидетеля И..

 

АДВОКАТ С.: нямаме други док искания.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпил социален доклад за оценка на кандидати за приемно семейство, който не е заверен от ответника и  не е придружен с писмо от ответника.

Съдът счита, че следва да даде възможност на ответника в 7-дневен срок от днес да завери представеното доказателство и да заяви дали именно той го представя в противен случай няма да бъде прието по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на ответника в 7-дневен срок от днес да завери представеното доказателство и да заяви дали именно той го представя в противен случай няма да бъде прието по делото.

ДАВА възможност на жалбоподателя да вземе становище по него в същия срок.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 02.07.2015 г. от 14:20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: